EcoVrede  Media Nieuwsdienst

Natuurlijk Menselijk  Nieuw  Gezond en Inspirerend 

3 Mei 20201 World Free Press Day!  Het lijkt zo vanzelf sprekend vrije pers. Recent blijkt steeds meer dat ook de pers in de Westerse Vrije landen bepaalt niet vrij is.

Graag vragen wij uw aandacht voor dit event;  Link


“I realized up there that our planet is not infinite. It's fragile. That may not be obvious to a lot of folks, and it's tough that people are fighting each other here on Earth instead of trying to get together and live on this planet. We look pretty vulnerable in the darkness of space.”   By Commander Alan Shepard in Space

--> Achtergronden bij Gezondheid -  Cor-a  Zie de link NIEUW in het menu en kies;  'Achtergronden Bij Gezondheid <--

'Some News is inspiring, hot, transforming your mindset'. 
EcoVrede media geeft sinds 2009 een geheel eigen inspirerende bijdrage aan de samenleving


* U kunt een vermelding van ons werk maken op uw eigen website door het invoegen van deze Link; bit.ly/2KzJGDKWij pretenderen niet volledig te zijn - 

Wel om een handvat te bieden en aandacht te vragen voor nieuwe ontwikkelingen en een breed spectrum aan ingangen te laten zien.  Om zaken aan het licht te brengen. 


Onze doelen 

Het stimuleren van inzicht, zelfinzicht, het bijdragen aan het ontwikkelen van jouw persoonlijke band met deze Wereld - Moeder Aarde en het stimuleren van bewust keuzes in wat onze samenleving als wel en niet wenselijk ziet en waarom.

De horizon verbreden tot een meer alles omvattende zienswijze die recht doet aan het leven. Een gezonde toekomst.

Een bijdrage leveren of meewerken in een van onze projecten?  Neem contact met ons op met een korte beschrijving en je contactgegevens en mail die aan;  organisatie@ecovrede.nl of gebruik; Aanmeldformulier Link


Werkvelden en uitgangspunten:
Wij maken gebruik van verschillende kanalen om ons werk onder de aandacht te brengen;


Updates?  Mogelijkheid tot aanmelden voor onze nieuwsbrief en het stellen van een vraag 

MeWe Netwerk              Urubin.nl

EcoVrede Media; Presentaties, workshops, lezingen en activiteitenoverzicht

Inspreken bij gemeenten, provincie en andere partijen, ook op verzoek, rondom diverse onderwerpen


Netwerk Ecovrede


En verder:

En verder Alles wat het bovenstaande bevorderd

Een gratis abonnement op onze nieuwsvoorziening is mogelijk.

Wij nodigen u uit iets voor ons terug te doen! Aanmelden door middel van deze linkOvernames met bronvermelding. Stuur ons ook een mailtje van uw publicatie at; organisatie@ecovrede.nl met de link van de uiteindelijke tekst en toestemming om deze te vermelden.


EVS staat borg voor onafhankelijke nieuwsvoorziening zonder belangen.  EVS Media - nieuwsdienst is onderdeel van Stichting EVS = Ecovrede Nederland   Wij doen ook onderzoek, en geven onze visie op lopende zaken met als achtergrond de wens tot een duurzame, levende en inspirerende  samenleving. Dat doen wij sedert 2009!


Externe informatie met betrekking tot optimale communicatie:

Over nepnieuws, het checken van feiten en de on- mogelijkheden en wensen in dat werkveld  Link  Zomer 2018" ... ‘We gaven samen een werkgroep wetenschapsjournalistiek, en factchecken leek ons een mooie vorm van onderwijs.  ..."

Het gebruik van taal en wat schrijf je wel of niet en in welke context  Link

Geweldloze communicatie  Link  Een essentiële bouwsteen  

Kennis en Samenleving  Link  Wat heeft de samenleving geleerd?

Het gaat om leven op een gezonde manier met respectvolle omgang met de Natuur en al het leven en het eerbiedigen en terugvinden van oorspronkelijke waarden en inzichten


De mens is tot alles in staat bij het nemen van verantwoordelijkheid en het terugpakken, vinden en herstellen van zijn kracht !

Daar nodigen wij u toe uit!  Durft u dat aan?

Lees dan onze pagina over Communicatie in een Veranderende Wereld  Link

Mediavrijheid in de Knel en Demoniseren van Personen?  Help mee aan verandering die werkt

The Future is Now  EcoVrede Media -  NIeuwsdienst;   Practical Innovations

Aanmelden om onze nieuwsberichten te ontvangen?
Stuur een email aan;  secretariaat@ecovrede.nl ovv 'Nieuwsbericht FFRM Network'  met uw keuze;  aanmelding wekelijkse, maandelijkse, twee maandelijkse of half jaar nieuwsbrief. 

Geef aan wat uw interesses zijn en dat wat u voor ons wilt doen;
Dat kan variëren van sociale media bijhouden, aanvullingen voor onze website schrijven, administratie, onderzoek, praktisch in de tuin werken, bijeenkomsten organiseren en meer.    *  Nieuwsbrieven zijn in het Engels en/of in het Nederlands opgesteld.

Amazing science Toys/Gadgets ..       JFK speech to the press 1961  Still accurate and inspiring ;

As Kennedy has stated numerous times, “for a democracy to function, civil debate of issues — including vaccine science — must be allowed. Censorship of that debate is anathema to democracy.”   Source 

Leren elkaar te verstaan... en te begrijpen;

Bossen en Steden leefbaar en inspirerend maken;   

EVS EcoVrede International ; 

informatie op maat, de juiste tijd en je juiste plek en met een kritische blik op de samenleving!

Alle rechten voorbehouden   Overnames voor non= profits met volledige bronvermelding. Voor andere partijen na schriftelijke toestemming.  volledige bronvermelding is; de link van de pagina met;  EcoVrede Nederland en het onderwerp - de naam van de pagina met een (korte- ) intro.

De wereld wordt gemaakt en gebroken door iedereen. Lever jouw bijdrage om het een goede en mooie wending te geven. Een wending die je dag goed maakt :)

Contact?     

evsffrmnetwork@vivaldi.net    

NL  De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.

Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

Als je het niet eens bent met elkaar, blokkeren kan via de puntjes naast iemands bericht.


EU     Artikel 11 - De vrijheid van meningsuiting en van informatie

1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.   

Bron:  Link

Rights and permissions

Open Access This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this website are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  
Questions:  organisatie@ffrmnetwork.org              #ecovrede #media #nieuwsdienst #ecovredemedia