Ondersteuning van uw locatie

Stichting EVS-EcoVrede zorgt ondersteuning van uw locaties

Sinds 2009 zijn wij actief betrokken in de ontwikkeling van natuurwaarden, groene educatie, gastlessen op scholen en aspecten van groen in de stad. Wij doen ons werk als ANBI instelling uit de wens een praktische bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een gezonde samenleving.

In dit kader faciliteren u graag in de ontwikkeling van:

  • Natuurtuinen, waaronder ook buurttuinen en eigen tuinen;
  • Onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen;

Verdere diensten:

  • Uitleg geven in het beheer van een voedselbos
  • Wij kunnen betrokken worden in het onderhoud en de nazorg van uw locatie.

In elke groensituatie kunnen door ons worden begeleid en uitgevoerd. Ons criterium is wel dat er sprake is van blijvende en groeiende meerwaarde voor mens en samenleving. Graag maken wij met u een afspraak ter nadere kennismaking en een schets van contouren voor de nadere uitwerking van uw vraag.

Gebouwbeheer

Naast de bovengenoemde diensten willen we er ook op wijzen dit kunnen combineren met gebouwbeheer. Hiervoor hebben wij een ruime ervaring in het beheer van locaties. voor meer informatie zie onze website gebouwbeheer

Contact

  • Neemt u per email contact met ons op en vertel uw wensen
  • Onze inbreng geeft een goed fundament aan uw initiatief

Stichting EcoVrede Nederland

Email: ecovredeaarde@gmail.com

Telefoon: 06 493 678 77