Overhandig low-budget biomonitoringsprogramma voor voedselbossen

Op 15 maart 2018 heeft een groep internationale studenten van de Wageningen University & Research een low-budget monitoringsprogramma voor voedselbossen overhandigd aan Syne Fonk van de EcoVredeGaard.
Hiermee wordt een grote wens vervuld, namelijk de mogelijkheid om met een minimale budget de positieve effecten van voedselbossen in Nederland in kaart te brengen. De resultaten hiervan kunnen worden gebruikt om meer (politieke) draagvlak te krijgen voor de aanleg van voedselbossen.

Het monitoringsprogramma (Engels) bestaat uit een handleiding en een rapport. In de handleiding staan onderzoeken die enerzijds makkelijk uitvoerbaar zijn en anderzijds door de wetenschappelijke wereld worden gedragen. Het rapport bestaat uit wetenschappelijke achtergrondinformatie over monitoren van voedselbossen. Meer informatie: www.ffrmnetwork.org

Syne Fonk ontvangt het monitoringsprogramma van Ridwan op de Wageningen University Spring 2018