Mee helpen?

De EcoVredeGaard heeft alle ruimte voor studenten en vrijwilligers


EcoVrede is altijd op zoek naar vrijwilligers en studenten voor de verdere ontwikkeling van het voedselbos de EcoVredeGaard (en andere locaties). Je kunt werken met initiatieven of met projecten.

Initiatieven kan iedereen (met een beetje hulp) uitvoeren. Te denken valt aan een ecologische manieren van tuinieren of composteren en het bouwen van een insectenhotel, onderzoek doen, bodemverbetering, extra biotopen aanleggen. Voorbeelden van projecten zijn de aanleg van een Sawah (rijstveld) of de ontwikkeling van Aquaponics (het combineren van vis en plantenkweek). Voor uitvoeren van projecten zal worden gedaan in samenwerking met hogescholen of er dient enige achtergrond te zijn in het leiden van projecten.

Leuk, eenvoudig en inspirerend!

Een dagdeel, een dag of in de vorm van een stage of leertraject is mogelijk.

Stuur ons een email met jouw inbreng en geef aan welke dagen, of dagdelen je dat wilt. Zet er iets bij over je motivatie en interesse.

Mail aan; organisatie @ ffrmnetwork.org


Voedselbos EcoVredeGaard,

Sedert 2015 gelegen op de grens van een agrarische en een parkomgeving ontwikkeld op voormalig akkerland. De EcoVredeGaard is een voorbeeldproject voor een nieuwe manier van voedselproductie. Een combinatie van Natuurontwikkeling + de teelt van gewassen. Ecologie en oogsten met elkaar in harmonie ontwikkeld.

Onze producten zijn beschikbaar voor wie dat nodig heeft en worden uitgedeeld aan de doelgroep net als diverse andere spullen die wij verzamelen. Voedsel en spullen zijn dan ook altijd welkom. In onze optiek heeft ieder recht op gezond voedsel en zaken als een bed, spullen en kleding als basisrechten en werken wij zo aan een gezonde samenleving.

De EcoVredeGaard is een voorbeeldproject met een grote diversiteit. Een grote poel met veel leven, fruit- en groente,

fruitbomen en een bodemverbeteringstraject waarin de oorspronkelijk moerassige bodem wordt verbeterd door het

toepassen van meerdere methoden.


Wij verzorgen rondleidingen, workshops, gastlessen, hebben een spreekuur voor startende en lopende voedselbos- en tuin, initiatieven en bieden een speciaal individueel traject voor het herstellen van je band met de natuur.

Stageplaatsen, ook voor afstudeerders en leer- werktrajecten of dagbesteding worden aangeboden. Monitoring en een verdere ontwikkeling van de poel met het creeren van de voorwaarden voor diverse soorten planten en dieren bieden tal van mogelijkheden.

Kortom ; van alles toe doen voor wie het leuk vindt om aan te pakken en mee te ontwikkelen en een interessante plek zoekt.


Wij hebben geen adres :) Gelegen tussen Elst en Schuytgraaf - Arnhem In Open Street Map onder EcoVredeGaard


Meer of specifieke informatie ?


www.ecovrede.nl & www.ffrmnetwork.org en Spreekuur Link Telefoon; 06 49 36 78 77

E-mail : evsffrmnetwork@vivaldi.net