Over de EcoVredeGaard

Het voedselbos de “EcoVredeGaard” is op 2 oktober 2016 geopend. De Ecovredegaard is ontstaan dankzij intensief werk van en overleg met Organisatie Park Lingezegen en diverse mensen en instellingen. Hierbij hebben Stichting van Akker naar Bos, Wageningen University en Universiteit Nijmegen verschillende vormen van inbreng gegeven. Het proces werd deels begeleid door projectbureau “Natuurlijke Landbouw, Projecten en Advies'.

Het samenwerkingsverband gaf de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken een voedselbos te ontwikkelen. Het voedselbos past hierbij in de eerste plaats goed in het deelgebied "De Park" behorend tot de basisuitrusting van Park Lingezegen. Dit deelgebied weerspiegeld het oorspronkelijk karakter van het gebied, namelijk de aanwezigheid van een kasteel (Huis de Park) met boomgaarden.

Daarnaast is er ook rekening gehouden met de ambitie van EcoVrede, namelijk ondersteuning verlenen aan mensen met een minimum inkomen. Zo zal een deel van de opbrengsten van het voedselbos gebruikt voor het samenstellen van voedselpakketten voor wie dat nodig heeft.

Verder biedt EcoVrede ruimte voor educatie, innovatie en het ondernemen van initiatieven. Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een voedselbos met vier subgebieden. zie voor meer informatie over het ontwerp