Educatie

Een van de speerpunten die de EcoVredeGaard heeft is het verspreiden van kennis op het gebied van duurzame voedselsystemen. Daarvoor organiseren wij cursussen, lezingen en workshops op verzoek.

Basiscursus duurzame voedselsystemen

Momenteel wordt er gewerkt aan een basiscursus "Inzicht in duurzame voedselsystemen" Hiervoor wordt er veel gebruik gemaakt van aantrekkelijke illustratie die tevens voor een grote groep mensen begrijpbaar is. Dit geld ook voor mensen die geen achtergrond hebben in de duurzame voedselsystemen.

In het basisprogramma wordt er ingegaan op:

  • begrip (natuurlijk) Ecosysteem en biodiversiteit

  • functies natuurlijk ecosysteem

  • korte geschiedenis voedselvoorziening

  • voedingsstoffenkringloop

  • inzicht krijgen in de duurzaamheid van een voedselsysteem