Educatie

Een van de speerpunten die de EcoVredeGaard heeft is het verspreiden van kennis op het gebied van duurzame voedselsystemen. Daarvoor organiseren wij cursussen, lezingen en workshops op verzoek.

Basiscursus duurzame voedselsystemen

Momenteel wordt er gewerkt aan een basiscursus "Inzicht in duurzame voedselsystemen" Hiervoor wordt er veel gebruik gemaakt van aantrekkelijke illustratie die tevens voor een grote groep mensen begrijpbaar is. Dit geld ook voor mensen die geen achtergrond hebben in de duurzame voedselsystemen.

In het basisprogramma wordt er ingegaan op:

  • begrip (natuurlijk) Ecosysteem en biodiversiteit

  • functies natuurlijk ecosysteem

  • korte geschiedenis voedselvoorziening

  • voedingsstoffenkringloop

  • inzicht krijgen in de duurzaamheid van een voedselsysteem

Onze activiteiten in dit werkveld kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën;

Wij geven op verzoek graag een nadere toelichting op de verschillende genoemde aspecten.


Wij bieden, sinds jaar en dag, stageplaatsen voor studenten van diverse opleidingen.

Hiervoor hebben wij erkenningen en veel ervaring opgebouwd in begeleiding van studenten en mee vormgeven aan onderzoeken


Studenten van de volgende opleidingen;

Bos & Natuurbeheer, Groen, Leefomgeving, Stad en Land, Social Work, Akkerbouw, Bosbouw, Vollegrond teelt, Stad en Mens, Logistiek en anderen.

Speciale onderzoeksopdrachten via Wageningen Universiteit en Hogeschool Larenstein.


Onderzoeken Universiteit

Diverse studentengroepen bezoeken ons en voerden studieopdrachten uit.

Studenten voeren opdrachten uit, doen onderzoek, doen werkervaring op, maken verslagen,

onderzoeken soorten, helpen in aanleg en voorbereiding activiteiten.


Educatie & Gastlessen

Wij verzorgen lezingen met presentaties en op verzoek ook gastlessen en teksten.

Zodoende geven wij bijgedragen aan het internationale netwerk van voedselbossen met een presentatie en een artikel.


Gastlessen op scholen, Larenstein, Helicon, aan groepen studenten in het voedselbos van Wageningen, HAS Den Bosch, Larenstein waaronder ook docenten, Helicon en anderen. Ook lagere scholen met gastlessen en workshops. Wij zijn ons hele voedselbos hier nog meer op aan het inrichten. Zodoende kunnen ook lessen in het voedselbos zelf worden gegeven. Ook voor uw klas, opleiding of werkgroep!

Scholen - uitnodigingsbrief buitenlessen

Wij hebben een speciaal aanbod voor scholen. Water-, bodem-, planten-, ecosystemen educatie en bewustwording. Klassen of groepen, ook docenten, kunnen voor een dagdeel een afspraak maken


Dagbesteding en vrijwilligers

Naast stagiaires bieden wij activiteiten voor mensen die dagbesteding nodig hebben, voor vrijwilligers en herintreders. Soms ook mensen met een lichte taakstraf. Deze bieden wij een specifiek traject afgestemd op de eigen behoeften en in overleg met de betrokken instantie.


Bewoners

Voor de omwonenden in een ruime cirkel rondom het voedselbos, hebben wij een informatiebrief en een uitnodiging om meer betrokken te raken en zich te informeren.


Netwerk - Een 15.000 mensen +

Dit verloopt vooral via de Sociale Media. Een breed netwerk met diverse partijen- initiatieven de Wereld rond.


Rondleidingen

Rondleidingen voor elke doelgroep. Boeren, huisvrouwen, ambtenaren, natuurbeschermers


Workshops

In 2021 meer in ontwikkeling. Rondom specifieke onderwerpen en op verzoek.


Persoonlijke begeleiding

Een op een. Mensen die een opleidingstraject willen in het zelfstandig starten of adviseren in specifieke onderdelen van een voedselbos. Ook in het herverbinden met de Natuur wat in deze tijd een belangrijk onderwerp is. Sacred Grove EcoVredeGaard is hier een handvat voor. Dat kan voor een dagdeel, een dag, een week of voor langere tijd. Aanmelden via organisatie@ecovrede.nl

Ook het optimaal functioneren van de hersenen is hierbij belangrijk en je persoonlijke gezondheid.

Bewustwording

In al onze activiteiten en specifiek ook bij het inspreken voor Gemeenteraad, Provincie en op verzoek ook partijen als kerken, overleggroepen staat bewustwording van onze directe band met de Natuur centraal.

De Aarde onder onze voeten is essentieel. Onze websites vervullen hier een belangrijke rol in.


Experimenten

Er lopen diverse experimenten in de EcoVredeGaard waaronder experimentele teelten.


Vergelijkend onderzoek met omliggende locaties

Sedert vijf jaar is de EcoVredeGaard in ontwikkeling. Er zijn significante verschillen zichtbaar met de locatie er naast die nog op de oudere landbouwwijze wordt bewerkt. Dat is relevant. Vijfendertig jaar lang was het een en dezelfde akker. Nu is de biodiversiteit in de EcoVredeGaard sterk aan het toenemen en verbetert het bodemleven, de vogelstand en de flora en fauna.


Zoop

Understanding Nature, our own Nature, Communication, consciousness progress, Interaction with other forms of beings by using technical tools. Een project in samenwerking met het Nieuwe Instituut uit Rotterdam. Leren de natuur, en de levende elementen daarin, beter te verstaan en mee te wegen in beleid en keuzes.


Natuurlijk is over een en ander meer te vertellen


Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen!


Telefoon: 06 49 36 78 77 06 83 18 28 87

Email: organisatie @ ffrmnetwork.org

Post: Postbus 60051 6800 JB Arnhem NL/EG


Sociale Media; MeWe Telegram