Biomonitoring Voedselbossen park Lingezegen

Er is veel te doen op het gebied van monitoring

Metingen, onderzoek, biodiversiteit en ontwikkeling volgen en in beeld brengen, pilots en nog veel meer! Uw interesse? Dan nodigen wij u van harte uit voor een nadere kennismaking! Stuur ons een mail met uw voorstel , kennis en mogelijkheden met een voorstel datum en tijd. U krijgt van ons een bevestigin. Uw bericht graag sturen aan; organisatie@ecovrede.nl


Namens de vijf Voedselbossen in de deelgebied De Park van Park Lingezegen,

De beheerders van de vijf Voedselbossen hebben met veel vrijwilligers en de Park Lingezegen-Organisatie samengewerkt om de diversiteit van flora en fauna en de bodem- en waterkwaliteit van de door hen beheerde percelen te meten en in kaart te brengen. Deze ‘nul-meting’ is de eerste stap om de in gang gezette ontwikkeling te leren kennen. Vele stappen zullen in de komende jaren nog moeten volgen.

De ervaring van het eerste jaar monitoren leidde tot een aantal aanbevelingen die als doel hebben om de waarde van de omgeving van de voedselbossen voor flora en fauna te vergroten en inzichtelijk te maken. De voedselbossen zijn tenslotte geen geïsoleerde eilandjes maar maken deel een landschap dat hopelijk steeds betere uitgangspositie biedt voor een rijke natuurlijke ontwikkeling. Met het aanbieden van deze samenvatting willen we nogmaals alle vrijwilligers en instanties die ons geholpen hebben om deze monitoring te realiseren bedanken. Zij hebben door er o.a. veel vrije tijd in te stoppen, door hun enthousiasme en door de financiële bijdrage dit mogelijk gemaakt. In deze samenvatting worden ook de uitgangspunten van de permacultuur-gedachte, die in verschillende variaties in de voedselbossen wordt toegepast, beschreven.

We horen graag uw vragen en opmerkingen. Voor belangstellenden organiseren de beheerders van de verschillende voedselbossen op verzoek graag een rondleiding. We hopen dat u er met veel plezier kennis van wilt nemen, en eventueel ook wilt doorsturen naar bevriende instanties en/of belangstellenden. Het volledige monitoringsverslag met de meetgegevens (‘Monitoring 2018. Totaalverslag voedselbossen De Park’) kunt u vinden op:

deparksegaard.nl

santackergaard.nl

www.ecovredegaard

http://uwecider.nl/groot-merm/

https://hetappelland.nl/


De deelnemende Voedselbossen:

De Cidergaard, EcoVredeGaard, Parkse Gaard, Santackergaard en Appelland