TÌM HIỂU CHUYÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH PHỤ & SONG SONG 2 CHUYÊN NGÀNH

Mỗi quốc gia có hệ thống giáo dục đại học khá riêng biệt, do đó để tìm hiểu hệ thống bằng cử nhân một cách chính xác thì chúng ta cần xác định hệ thống giáo dục đại học cụ thể. Bài viết sau cung cấp thông tin về hệ thống chuyên ngành đại học tại Trường Đại học Maryland (Hoa Kỳ) để tham khảo.

Để đăng ký 1 chuyên ngành (major), sinh viên phải hoàn tất 60 tín chỉ. Sinh viên sẽ đăng ký một chuyên ngành học và hoàn tất các yêu cầu của chuyên ngành. VIệc đăng ký học chuyên ngành phụ (minor) cho phép sinh viên có thể theo học một chuyên ngành ở mức độ hạn chế hơn so với chuyên ngành major. Minor có thể gồm những kiến thức chính của một major hoặc một mảng kiến thức của major. Do đó không phải chuyên ngành nào cũng có thể tạo ra minor. Và do đó sinh viên phải trao đổi với Khoa và Bộ môn trước để xác định những minor nào có thể có. Cấu trúc chương trình các minors do Khoa quyết định nhưng cần từ 15 - 24 tín chỉ để hoàn tất và trong đó tối thiểu 9 tín chỉ thuộc các môn năm 3 hoặc 4 của chương trình. Một số tín chỉ (6) có thể được tính cho chuyên ngành major và minor. Thông tin về minor của sinh viên sẽ được đưa vào trong bảng điểm chính thức của sinh viên.

Ngoài khả năng học chuyên ngành phụ, sinh viên còn có thể đang ký học song song 2 chuyên ngành (double major). Trước khi tốt nghiệp tối thiểu một năm học, sinh viên phải liên hệ và đăng ký với các bộ môn và các ngành liên quan về quyết định học 2 ngành song song. Những môn học của một chuyên ngành có thể được xem xét tương đương các môn thuộc giáo dục tổng quát (general education) của chuyên ngành kia. Tại Trường Đại học Maryland, nếu sinh viên muốn tốt nghiệp và nhận 2 bằng cử nhân thì phải hoàn tất các yêu cầu của 2 ngành học và tối thiểu 150 tín chỉ. Tối thiểu 18 tín chỉ của một ngành này không được tính vào yêu cầu của ngành kia.

So với học double major, việc chọn học chuyên ngành phụ minor cho phép sinh viên rút ngắn thời gian học để có kiến thức trong một lĩnh vực mà major của mình không có. Nhưng lượng kiến thức này khá tập trung vào một mảng nhất định chứ không hoàn chỉnh của major. Ví dụ, sinh viên bất kỳ chuyên ngành nào cũng có thể đăng ký 3 minors sau tại UMD's Smith Business School: Business Analytics, General Business, Innovation and Entrepreneurship. Đối với minor về Business Analytics, sinh viên lấy 9 tín chỉ bắt buộc và 6 tín chỉ tự chọn các môn trong chương trình. Trường không có major Business Analytics, nhưng có major với tên gọi là Operation Management & Business Analytics. Chương trình này có thiết kế 4 năm học hoàn chỉnh với số tín chỉ là 120 tín chỉ.@

NGUYỄN LƯU BẢO ĐOAN

Tham khảo:

https://www.rhsmith.umd.edu/programs/undergraduate-programs/academics/academic-minors

https://www.rhsmith.umd.edu/files/Documents/Programs/Undergraduate/OperationsManagement/om2015-revised.pdf

https://catalogundergraduate.umd.edu/files/2017-2018-UGCatalog.pdf