UEH 2018: Tiếp tục xu hướng quản trị đại học hiện đại, thông minh, nghiên cứu hàn lâm, công bố quốc tế & đa ngành trong đào tạo

Sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới hoạt động theo cơ chế tự chủ, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã có những đột phá mạnh mẽ trong đào tạo, nghiên cứu hàn lâm, công bố quốc tế, kiểm định chất lượng, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, gia tăng nguồn lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất... tạo nền tảng vững chắc cho phát triển và hội nhập khu vực và thế giới.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế

UEH tiếp tục đẩy mạnh hoạt động NCKH và quốc tế hóa trường đại học, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành trường đại học nghiên cứu có uy tín ngang tầm với các đại học trong khu vực châu Á.

Trong năm 2017, UEH đã đề ra giải pháp thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm, công bố quốc tế và xúc tiến việc hợp tác quốc tế theo Đề án đổi mới cơ chế hoạt động.

  • Hoạt động NCKH

UEH đã hoàn thiện các quy định về NCKH đối với giảng viên, quy định “Quỹ nghiên cứu công bố quốc tế” theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động NCKH trong toàn trường. Để hướng đến việc tự chủ của các đơn vị, UEH cũng đã thành lập Hội đồng khoa học cấp khoa/viện đào tạo nhằm triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược của đơn vị.

UEH đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế với 50 bài báo (trong đó hạng ISI có 20 bài, hạng Scopus có 23 bài) và 107 bài công bố trên tạp chí trong nước; đấu thầu thành công 2 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, 4 đề tài nghiên cứu cấp Bộ; 3 đề tài được cấp kinh phí từ Quỹ NAFOSTED; 124 đề tài cấp cơ sở được phê duyệt. Với sự nỗ lực trong thời gian qua, UEH đã vinh dự được xếp thứ 2 về số lượng bài báo công bố trên tạp chí quốc tế với 170 bài (theo Báo cáo tổng hợp tiềm lực khoa học và công nghệ của các trường khối KHXH&NV).

NCKH của sinh viên cũng là thế mạnh của UEH trong năm qua với 216 công trình nghiên cứu được hoàn thành; trong đó, 4 đề tài đạt giải thưởng "Sinh viên NCKH" năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Hoạt động hợp tác, liên kết quốc tế

Trong năm 2017, UEH đã ký kết 14 văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác với các trường đại học của Úc, Bỉ, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Ý, Philippines, Indonesia, Israel; triển khai thực hiện 15 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài có sự tham gia giảng dạy, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm của các giảng viên nước ngoài; hoạt động trao đổi giảng viên của UEH vẫn được tiếp tục duy trì; UEH đã tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế từ các trường đại học của Pháp, Hà Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia... đến học tập, nghiên cứu và giao lưu, tạo được một môi trường giảng dạy và học tập mang tính quốc tế, thực hiện đúng định hướng quốc tế hóa trường đại học.

Năm 2017 đánh dấu rõ rệt sự tăng cường hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực hoạt động: đào tạo, NCKH, tổ chức hội thảo… Đặc biệt là chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị tài chính và Đầu tư giữa khoa Tài chính và University of Aberdeen (UK) đã hoàn tất một chu kỳ đào tạo. Sự thành công của chương trình này có thể mở ra một loại hình đào tạo cần được đẩy mạnh sau khi thực hiện tổng kết, đánh giá đầy đủ.

  • Hội thảo khoa học

Các hội thảo quốc tế đã được tổ chức thành công tại UEH như: Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 của Hiệp hội Kinh tế - Luật Châu Á (AsLEA); Hội thảo quốc tế “1st SALT-CuC”; Hội thảo quốc tế “Policies and Sustainable Economic Development”, Công bố “Tạp chí điện tử và hệ thống gửi bài trực tuyến theo chuẩn Scopus” (đây là những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế Scopus”). Ngoài ra, UEH còn đồng tổ chức Hội thảo “Các nhà nghiên cứu trẻ các trường đại học khối ngành Kinh tế và Quản trị ICYREB 2017” tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Bên cạnh những hội thảo do Trường tổ chức, các khoa/viện cũng đã tích cực tổ chức nhiều hội nghị nhằm triển khai, đẩy mạnh hoạt động NCKH; nhiều hội thảo chuyên sâu theo nội dung ngành, chuyên ngành của khoa.

  • Hoạt động đào tạo

Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 rất thành công, tỷ lệ nhập học/trúng tuyển năm 2017 đạt 94,42%, cao nhất tính từ năm 2014 - khi UEH thực hiện tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác tuyển sinh Văn bằng 2 cũng có sự đổi mới, kết hợp giữa hình thức thi tuyển và xét tuyển (hình thức xét tuyển là xu thế chung trong đổi mới phương thức tuyển sinh các bậc, hệ của UEH). Nhờ đó, tỷ lệ nhập học/chỉ tiêu đạt 102,8%.

Về tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, trong xu thế giảm sút nhu cầu đào tạo đối với hệ này, nhưng UEH đã nỗ lực thực hiện và đạt kết quả tuyển sinh khả quan trong năm 2017 với 1.141 sinh viên nhập học.

Đối với tuyển sinh sau đại học, UEH đã đổi mới phương thức thi tuyển sinh cao học, lần đầu tiên UEH triển khai kiểm tra năng lực thí sinh dưới dạng GMAT. Việc đổi mới này đã giúp giảm bớt áp lực tâm lý thi cử và tuyển chọn được học viên có năng lực phù hợp cho đào tạo sau đại học. Kết quả tuyển sinh năm 2017 đạt 128,42% so với chỉ tiêu đề ra và đạt 127,78% so với năm 2016.

UEH tiếp tục chú trọng đến chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực trình độ cao thông qua việc hoàn thiện chương trình tiên tiến quốc tế UEH, đầu tư giáo trình; gia tăng bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng mềm; nâng cao trình độ, năng lực giảng viên; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho học tập, nghiên cứu. Theo kết quả khảo sát có trên 90% sinh viên hệ ĐHCQ ra trường có việc làm với thu nhập bình quân tương đối ổn định so với mặt bằng của thị trường lao động, được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Đối với công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, UEH hiện là thành viên liên kết của Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục đại học mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến nay UEH đã có 3 chương trình đào tạo gồm: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán và Quản trị trình độ đại học được Tổ chức AUN-QA công nhận đạt chuẩn.

UEH cũng đã được Hội đồng kiểm định chất lượng chương trình của Tổ chức FIBAA kiểm định và công nhận 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn gồm: Chương trình thạc sĩ Kinh tế phát triển là Chương trình liên kết giữa UEH và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan; Chương trình thạc sĩ Kinh doanh; Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh thuộc Viện Đào tạo quốc tế và Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing.

UEH đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá với đầy đủ minh chứng theo tiêu chuẩn Bảng xếp hạng chất lượng quốc tế U-Multirank cấp trường và cấp chương trình đào tạo đối với chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan. Ngoài ra, UEH còn vinh dự tiếp tục nằm trong danh sách 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực chuyển giao tri thức theo tiêu chuẩn “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” theo Bảng xếp hạng U-Multirank 2017.

Đối với công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), UEH đã được thẩm định và công nhận chất lượng giáo dục theo chuẩn MOET với tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 88.52% (đứng top 2 trong danh sách các trường đại học được kiểm định theo chuẩn MOET).

Hoạt động quản trị nhà trường

  • Hoàn thiện bộ máy tổ chức

Đầu năm 2017, UEH đã tiến hành công tác thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Hội đồng tư vấn UEH.

UEH đã thành lập Viện Nghiên cứu kinh doanh, là một đơn vị chuyên nghiên cứu hàn lâm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển UEH trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu và đẩy nhanh các hoạt động hội nhập quốc tế; thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trên cơ sở hợp nhất văn phòng Đảng ủy, văn phòng Công đoàn và văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhằm tinh giản bộ máy, phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị; đổi tên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh thành khoa Công nghệ thông tin kinh doanh, phù hợp với tên tiếng Anh, tạo thuận lợi, nhất quán trong hoạt động của đơn vị.

Trong năm 2017, UEH đã hoàn thành và đang trong giai đoạn chờ phê duyệt đề án thành lập Phân hiệu trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long trên cơ sở tiếp nhận trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long; và thành lập trường Quốc tế ISB trên cơ sở nâng cấp Viện Đào tạo quốc tế.

Thành lập mới Ban ISO-UEH với nhiệm vụ phối hợp với các đối tác bên ngoài triển khai và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai công tác chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng UEH sang phiên bản ISO 9001:2015. Cũng trong năm 2017, UEH cơ bản hoàn tất việc sắp xếp lại các môn học trùng lắp giữa các khoa/viện đào tạo.

  • Công tác nhân sự

UEH đã hoàn thành quy trình bổ nhiệm lại 3 Phó Hiệu trưởng; tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy quản lý các đơn vị cho nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiến hành điều động, luân chuyển viên chức. Việc luân chuyển được xác định dựa trên trình độ, năng lực chuyên môn của viên chức, nhu cầu nhân sự của các đơn vị, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho công tác đào tạo, giảng dạy và quản lý.

Tiếp nối hoạt động định biên khối Quản lý, trong năm 2017, UEH đã hoàn tất việc xác định số lượng giảng viên cần có so với khối lượng công tác giảng dạy và chuyên môn. Công tác tuyển dụng đã thu hút thêm được 4 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa I và 10 cử nhân bổ sung đội ngũ về hưu và hết tuổi lao động.

UEH tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ viên chức. Trong năm 2017, UEH đã cử 20 viên chức đi đào tạo tiến sĩ, 7 viên chức đi bồi dưỡng sau tiến sĩ, 11 viên chức đi đào tạo thạc sĩ; 5 viên chức tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại trường Đại học Massey, New Zealand. Ngoài ra, đã tổ chức hiệu quả các khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn như Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS); Chứng chỉ EMI; Kỹ năng lập trình ngôn ngữ tư duy cho lãnh đạo cấp trung...

  • Hoạt động UEH-Alumni

Với tôn chỉ là thu hút các cựu sinh viên, đặc biệt là đối tượng cựu sinh viên đang là các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhằm xây dựng thương hiệu cộng đồng cựu sinh viên UEH và đóng góp thiết thực vào hoạt động của UEH. Ban Điều hành UEH-Alumni nhiệm kỳ 2016-2021 với 34 thành viên cũng đã được thành lập và ra mắt.

  • Cơ sở vật chất

UEH luôn quan tâm đổi mới, đầu tư về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập và làm việc hiện đại.

Dự án xây dựng cơ sở Nam Thành phố cơ bản đã hoàn tất công tác đền bù, giải tỏa, được Lãnh đạo thành phố đánh giá là đơn vị có tiến độ thực hiện nhanh nhất, hiệu quả và linh hoạt so với các dự án lân cận. Dự kiến khởi công giai đoạn 1 của dự án ngay cuối năm 2017. Dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở B dự kiến sẽ khởi công vào giữa tháng 1/2018 sau thời gian dài nỗ lực hoàn thành những thủ tục hành chính của việc cấp phép đấu thầu thiết kế, xây dựng.

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Năm 2018, Chính phủ tiếp tục cho phép UEH tiếp tục thực hiện quyền tự chủ cho đến lúc có Nghị định về tự chủ (Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 9.11.2017 của Chính phủ). UEH tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chiến lược, chương trình đã đề ra, cụ thể:

Đẩy mạnh NCKH định hướng hàn lâm và công bố quốc tế.

Đẩy mạnh hoạt động NCKH và công bố bài báo quốc tế. Khuyến khích thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh trong UEH và phối hợp với các nhóm nghiên cứu của các trường nước ngoài để công bố quốc tế.

Khuyến khích các khoa, viện, đơn vị trong trường chủ động thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế.

Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

UEH quan tâm đến chất lượng tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo; thực hiện thành công chương trình tiên tiến quốc tế UEH; phát triển thêm chương trình đào tạo của những chuyên ngành mới (quản lý đô thị, kinh tế và quản lý môi trường, quản trị bệnh viện, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin...). Nghiên cứu, đầu tư mở một số ngành đào tạo mới theo xu hướng chuyển dần theo hướng đa ngành. Đổi mới phương pháp và nội dung đánh giá; tuyển chọn ứng viên nghiên cứu sinh và các luận án tiến sĩ từng bước công bố quốc tế.

Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị trường đại học.

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển UEH giai đoạn 2016 - 2021 và chiến lược cạnh tranh ở các khoa/viện đào tạo giai đoạn 2018 - 2021, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh thực hiện tốt 6 chiến lược khác biệt của UEH.

Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, có tham khảo mô hình đại học vùng, theo hướng tinh gọn, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định và hoạt động hiệu quả. Điều động, luân chuyển nhân sự đảm bảo công khai, phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn của viên chức và nhu cầu nhân sự hợp lý của các đơn vị. Triển khai các giải pháp thu hút nhân tài phục vụ NCKH, hợp tác quốc tế, quản trị ở các khoa; đưa giảng viên, viên chức quản lý đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài để nâng cao năng lực giảng dạy, quản lý và ngoại ngữ.

Tạo điều kiện thuận lợi, tạo động lực cho viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

UEH tiếp tục thực hiện kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế: Kiểm định AUN cho các chuyên ngành còn lại, kiểm định trường đại học theo tiêu chuẩn AUN, tiếp tục kiểm định theo tiêu chuẩn FIBBA cho các chương trình của Trường.

Hoàn thành công tác chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2015.

Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cấp Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và Kinh doanh Châu Á (bản tiếng Anh) đạt chuẩn Scopus năm 2020.

Khởi công xây dựng cơ sở Nam Sài Gòn và tòa nhà 15 tầng tại cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, sửa chữa KTX 135A Trần Hưng Đạo.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đẩy mạnh công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên đã cam kết.

Dự kiến tài chính 2018: Tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ, thu hút nhân tài, đẩy mạnh công bố quốc tế, đầu tư phát triển cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng theo mô hình trường đại học đa ngành, tiếp tục nâng cao thu nhập.@

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH