Viên chức, người lao động trường Đại học kinh tế TP.HCM thực hiện Văn hóa UEH & Quy tắc ứng xử trong UEH

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung, thực hiện Văn hóa UEH và Quy định về Quy tắc ứng xử (QTƯX) của viên chức UEH trong toàn thể viên chức, người lao động. Sáng ngày 24.8.2017, tại Hội trường A.103, trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã tổ chức buổi Tọa đàm “Viên chức, người lao động trường Đại học Kinh tế TP.HCM thực hiện Văn hóa UEH và QTƯX trong UEH”.

Tham dự buổi tọa đàm có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường; cùng lãnh đạo các đơn vị và viên chức thuộc UEH tham dự.

Khai mạc tọa đàm, ThS. Bùi Quang Việt trao đổi về vai trò của tổ chức công đoàn (CĐ) trong việc vận động đoàn viên thực hiện tốt Quy định về QTƯX của viên chức UEH. Theo đó, để bộ quy tắc đi vào đời sống, trở thành một thói quen trong ứng xử tại UEH, BCHCĐ trường đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp:

(1) Đối với Cán bộ CĐ: Phải nắm vững các nội dung của Văn hóa UEH và QTƯX; Phải gương mẫu thực hiện các quy định của văn hóa và QTƯX tại UEH, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động “Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Thân thiện”, góp phần xây dựng UEH chuyên nghiệp và hiện đại.

(2) Đối với các đơn vị CĐ trực thuộc: Xây dựng Quy chế phối hợp giữa chính quyền và CĐ đơn vị; Việc ứng xử trong công việc giữa các đơn vị thuộc trường cần bám vào chức năng, nhiệm vụ mà UEH ban hành tránh việc chồng chéo; Tuyên truyền quán triệt văn hóa và QTƯX đến 100% viên chức và người lao động và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; Xây dựng các mô hình, cách làm hay để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện QTƯX, đồng thời xử lý những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc vi phạm QTƯX tại nơi làm việc.

(3) Đối với CĐ UEH: Tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước; Tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết và khen thưởng; Phải duy trì việc thực hiện Văn hóa và QTƯX UEH thành nền nếp, thường xuyên, liên tục, cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Sau phần trình bày của đại diện Công đoàn trường, ThS. Nguyễn Thiện Duy - Trưởng phòng CTCT phát biểu giới thiệu tổng quan Quy định về QTƯX của viên chức UEH và thực hiện cập nhật, bổ sung Văn hóa UEH (phiên bản 2017).

Tọa đàm tiếp tục với các bài tham luận được Ban Tổ chức tuyển chọn thông qua các bài viết gửi về cho Văn phòng Công đoàn.

ThS. Quách Doanh Nghiệp (Khoa Tài chính) báo cáo tham luận “Vai trò của cán bộ công đoàn trong việc giám sát thực hiện Quy định về QTƯX của viên chức UEH tại khoa”, theo đó “để Quy định về QTƯX của viên chức UEH đi vào đời sống và trở thành nề nếp của mỗi cán bộ viên chức tại đơn vị thì cán bộ CĐ phải vừa là người tiên phong đi đầu thực hiện nêu gương, vừa là cầu nối tuyên truyền và động viên mọi người thực hiện, kịp thời nhắc nhở, động viên, giúp các công đoàn viên điều chỉnh các hành vi không phù hợp”.

ThS. Hoàng Cửu Long (Khoa KDQT - Marketing) báo cáo tham luận “Người cán bộ công đoàn gương mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử viên chức UEH”. Tác giả chia sẻ: “Khác với người làm chuyên môn, người cán bộ CĐ cơ sở phải hiểu rõ vai trò chuyên trách của mình trong hoạt động CĐ và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; phải sẵn sàng bảo vệ danh dự, tham gia tìm hiểu những phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của những người lao động. Song song đó, khi ứng xử với lãnh đạo cơ sở, người cán bộ CĐ cơ sở phải nhất quán trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trong phạm vi và quyền hạn đã được quy định”.

ThS. Nguyễn Hoàng Sơn (Phòng QLĐT-CTSV) báo cáo tham luận “Vai trò công đoàn đơn vị trong việc giám sát thực hiện Quy định về QTƯX của viên chức UEH tại Phòng QLĐT-CTSV”. Tác giả cho biết “Cán bộ CĐ có một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện và kiểm tra QTƯX của viên chức tại đơn vị, cụ thể như: Vai trò kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến Quy định về QTƯX của viên chức; Tham gia với chính quyền trong phối hợp phân công công việc; Tham gia quá trình đánh giá thi đua, khen thưởng của viên chức đơn vị; Tham gia giải quyết khiếu nại viên chức liên quan đến ứng xử trong thực hiện công tác”.

ThS. Dương Thúy Uyên (Khoa Ngoại ngữ kinh tế) báo cáo tham luận “Ứng xử của viên chức UEH trong công tác coi thi”. Mong muốn nhà trường có những quy định ứng xử cụ thể mang tính xây dựng hơn nữa về công việc coi thi để các viên chức khi làm công việc của một giám thị có thể làm tốt vai trò của mình cũng như xử lý tốt các tình huống dù nhỏ hay nghiêm trọng.

ThS. Phan Ngọc Anh (Phòng TT&QHCC) với tham luận “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Văn hóa UEH và QTƯX của viên chức UEH”. Theo đó “Truyền thông mở là một yếu tố có tính quyết định mà sự phát triển của nó tỷ lệ thuận với sự hợp tác, lòng tin, sự cam kết và sự đổi mới trong môi trường làm việc của chúng ta. Do vậy vai trò của quản lý truyền thông trong việc xây dựng, duy trì và biến đổi văn hoá UEH là làm thế nào để thiết lập và thực hiện một cơ chế truyền thông mở nhằm đạt được những triển vọng mới cho sự phát triển bền vững của UEH”.

Ông Võ Minh Cường (Phòng Cơ sở vật chất) báo cáo tham luận “Văn hóa UEH trong công tác phục vụ”. Theo tác giả, để thực hiện tốt Văn hóa UEH, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phải biết hỗ trợ đồng nghiệp hết mình trong những công việc khác để hoàn thành nhiệm vụ chung, “sẵn sàng phê bình và tự phê bình cùng đồng nghiệp trên tinh thần vui vẻ cởi mở khi nhận được góp ý để hình ảnh người phục vụ được tỏa sáng trong cách nhìn khác của mọi người và cũng là thực hiện đúng theo quy định của UEH”.

Sau phần trình bày các tham luận, quý thầy cô tham dự cũng đã có những ý kiến xoay quanh các nội dung của tọa đàm như: Nên hay không nên cho sinh viên ghi âm, ghi hình trong quá trình thầy giảng; Giảng viên phải cẩn trọng trong việc sử dụng mạng xã hội, email trao đổi cho sinh viên, vì những trao đổi không thỏa đáng với sinh viên sẽ tạo cơ hội phán tán thông tin trái chiều; Mạng xã hội (facebook) cũng là một kênh tham khảo tốt để thấu hiểu những điều sinh viên đang cần và giảng viên mình cần điều chỉnh gì; Cần xây dựng cơ chế để kiểm chứng đúng sai, tránh việc dựng chuyện, thông tin sai sự thật sẽ làm người làm đúng bị tổn thương v.v...

Sau các bài tham luận và ý kiến phát biểu của tọa đàm, ThS. Nguyễn Thiện Duy, thay mặt chủ tọa đoàn tóm tắt các ý kiến phát biểu tại tọa đàm và có một số vấn đề trao đổi trả lời một số ý kiến của quý thầy, cô. Buổi tọa đàm kết thúc với kết quả thu được ngoài mong đợi, qua đó lãnh đạo nhà trường, công đoàn và các đơn vị thuộc trường sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong việc thực hiện Văn hóa UEH và QTƯX trong UEH.@

ThS. Ngô Đức Tiên