משרד החינוך מחוז הצפון - האגף לטכנולוגיות מידע

ללמד רובוטיקה בכיף