Plan for friluftsliv og grønne områder
På dette nettstedet kan du lese kommunedelplan for friluftsliv og grønne områder. 

I sidemenyen kan du, i tillegg til plandokumentet, lese planens kunnskapsgrunnlag og se planens kartverktøy. Kunnskapsgrunnlaget går inn i detaljene på planens arealer og anlegg, status, utviklingstrekk og utfordringer. I kunnskapsgrunnlaget kan du lese om grønne områder, Marka, grønne korridorer, leke- og rekreasjonsområder, turveier, skiløyper og skilting og andre kvaliteter i grønne områder

I sidemenyen kan du også velge å se på kartverktøyet for planen. Kartverktøyet viser planens arealer og anlegg og analyser av dekning og nærhet til befolkningen.