Høringsforslag

Plan for friluftsliv og grønne områder
På dette nettstedet kan du lese høringsforslag til ny plan for friluftsliv og grønne områder. Plandokumentet sendes på høring og ut til offentlig ettersyn av formannskapet den 07.03.2023.

I sidemenyen kan du, i tillegg til plandokumentet, lese planens kunnskapsgrunnlag og se planens kartverktøy. Kunnskapsgrunnlaget går inn i detaljene på planens arealer og anlegg, status, utviklingstrekk og utfordringer. I kunnskapsgrunnlaget kan du lese om Marka, grønne korridorer, andre grønne områder, leke- og rekreasjonsområder, turveier, skiløyper og skilting og andre kvaliteter i grønne områder

I sidemenyen kan du også velge å se på kartverktøyet for planen. Kartverktøyet viser planens arealer og anlegg og analyser av dekning og nærhet til befolkningen.