Надзвичайні ситуації

Захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Закон України від 03.02.1993 р. № 2974-XII

“Про Цивільну оборону України” (витяг)

(ІЗ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ ВІД 24.04.1999 Р. № 555-XIV ВІД 29.05.2001 Р. № 2470-III).

Кожен громадянин України має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Права та обов’язки громадян згідно законодавства України про цивільну оборону, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Виходячи із вимог законодавства України у сфері цивільної оборони України, захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного, соціально-політичного та воєнного характеру кожний громадянин України має право на захист свого здоров’я і життя.

Громадяни України мають право на:

- достовірну інформацію у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС;

- оповіщення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій та порядок дій за ними;

- колективні та індивідуальні засоби захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- підготовку до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- часткову або повну компенсацію як потерпілим матеріально-технічних або інших збитків внаслідок надзвичайної ситуації;

- фінансову допомогу як потерпілим внаслідок надзвичайних ситуацій;

- відселення або евакуацію із зон надзвичайних ситуацій, небезпечних для життя і здоров’я громадян;

- приймання участі у ліквідації надзвичайних ситуацій у складі невоєнізованих формувань ЦО;

- забезпечення мінімальних умов життєзабезпечення при проживанні у осередках ураження та зонах зараження;

- медичне та соціальне забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

При участі громадян під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій у складі невоєнізованих формувань громадяни мають право на:

- вичерпну та достовірну інформацію, в тому числі про об'єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи, необхідну для виконання ними своїх обов'язків;

- безперешкодний допуск на територію та об'єкти, що постраждали;

- екіпіровку та оснащення згідно з технологією проведення зазначених робіт;

- харчування за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, на яких проводяться робити, або відповідного органу місцевого самоврядування;

- використання в порядку, передбаченому цим Законом, для рятування людей та у випадках крайньої необхідності засобів зв’язку, транспорту. інших матеріальних засобів підприємств, установ та організацій, що знаходяться в зоні проведення аварійно-рятувальних робіт;

Громадяни у разі зарахування їх до штату професійної аварійно-рятувальної служби або залучення в індивідуальному порядку чи в складі об’єктової аварійно-рятувальної служби до проведення аварійно-рятувальних робіт підлягають особистому страхування на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), спричинених виконанням обов’язків рятувальників, зазначених у контрактах, укладених під час їх прийому на роботу, або договорах щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучаються.