Статут учнівського самоврядування

СТАТУТ

Загальні положення

Стаття 1

Учнівське самоврядування Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій "Перспектива" регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів : Конституція України , Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації».

Стаття 2

У своїй діяльності учнівське самоврядування керується законодавством України та власним статутом.

Стаття 3

Учнівське самоврядування пропонує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими організаціями та об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками


Мета та завдання шкільного органу самоврядування

Стаття 4

Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватись, само реалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, Батьківщині, народові України.

Стаття 5

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

Стаття 6

Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ кожного, оволодівати наукою управління.

Стаття 7

Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.


Органи управління учнівського самоврядування

Права та обов’язки учнів

Стаття 8

Вибори

Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається раз на рік.

Стаття 9

Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада, яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом.

Стаття 10

Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колектив шляхом відкритого голосування.

Стаття 11

Кожному члену учнівського комітету школи гарантується право на свободу думки, слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Всі члени

учнівського комітету школи мають право на незалежний розвиток своєї особистості.

Стаття 12

Член учнівського комітету школи, який порушив права іншого члена учнівського комітету школи, несе дисциплінарну відповідальність .

Стаття 13

Членство в шкільній раді припиняється:

За особистою заявою

У разі систематичного порушення статусу

По закінченню навчального закладу.

Учнівський комітет

Стаття 14

Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності. Контролює створення належних умов для навчання і дозвілля учнів, організовує пошукову роботу.

Контролює відвідування на уроках , стан навчання і поведінки.

Ухвалює найважливіші питання щодо життя школи у межах своєї компетентності.

Вносить пропозиції з питань навчання та виховання до адміністрації школи, педагогічної ради.

Організовує чергування, веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.

Організовує заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцненню їхнього здоров’я, пропаганди здорового способу життя.

Організовує роботу комісій, ініціативних груп, постів, співпрацює з головою учнівського комітету.

Голова учнівського комітету школи

Стаття 15

Голова учнівського комітету школи обирається строком на один рік з учнів 8 – 11 класів шляхом таємного голосування учнів 5 – 11 класів та вчителів школи.

Стаття 16

Повноваження голови припиняються у випадках:

Самовідводу

Неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я

Порушення статусу

Незадоволення членів учнівського комітету діями голови.

Основні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування

Старостат

Стаття 17

Старосту класу обирають на загальних класних зборах

Стаття 18

Староста звітує про результати навчально-виховної роботи класу на класних зборах, засіданні старостату та учнівській раді школи.

Є безпосереднім зв’язковим між учнівським комітетом, колективом класу та класним керівником (доводить до відома плани, завдання, рішення учнівського комітету, комісій самоврядування).

Комісія «Знання»

Стаття 19

Здійснює роботу спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання, організовує консультаційну допомогу з предметів, бере участь у проведенні предметних місячників, олімпіад, конкурсів, веде боротьбу з пропусками.

Стаття 20

До комісії входять: сектор ерудитів, сектор роботи МАНу, сектор організації ПММ, сектор навчання.

Комісія «Дисципліна і порядок»

Стаття 21

Надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомості дисципліни, дотримання учнями правил для учнів

Організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах

Організовує прибирання території

Виходить з пропозиціями на батьківський комітет, раду школи з питань поведінки учнів.

Стаття 22

До комісії входять: сектор дисципліни, сектор чергування, сектор роботи з правопорушниками.

Комісія «Культура і відпочинок»

Стаття 23

Керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів

Організовує оформлення школи і класних кімнат

Несе відповідальність за дотримання і підготовку програми художньої частини і програму дозвілля

Встановлює зв’язки з клубами, Будинком культури, музичною школою, музеями, спортивною школою

Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для учнів

Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків, проводить запис у гуртки

Організовує культпоходи та екскурсії з урахуванням заявок класних колективів, веде облік відповідної роботи

Готує творчі виставки учнів

В кожному класі організовує культурно-масову роботу

Стаття 24

До комісії входять: клуб «Старшокласник», сектор організації КТС, сектор організації дозвілля, сектор волонтерства (робота з молодшими класами).

Комісія «Інформація»

Стаття 25

Інформує дітей, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у школі через стенди, шкільну газету

Встановлює зв’язки з місцевими газетами.

Стаття 26

До комісії входять: сектор інформації, сектор преси.

Комісія «Спорту та здорового способу життя»

Стаття 27

Організовує надання допомоги учням з малозабезпечених сімей

Організовує проведення шкільних акцій «На стежину добра»

Організовує акції вшанування ветеранів війни, воїнів афганців

Організовує спортивні свята, змагання для учнів школи

Домовляється про проведення лекцій по здоровому способу життя

Стаття 28

До комісії входять: сектор спорту, сектор "Милосердя".