Про права дітей

Усі люди на Землі мають рівні права та свободи.

Ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р.

Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права.

Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.1989 р.

Кожна дитина має право:

 • на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку;

 • на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;

 • на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто забезпечує за ними догляд;

 • на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність людини, видів дій чи покарання;

 • на захист від будь-якого покарання;

 • на захист від сексуальних домагань;

 • на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;

 • на вільне висловлення поглядів з усіх питань, що стосуються життя;

 • на свободу думки, совісті, віросповідання;

 • на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю кореспонденції.

Коли права дитини порушуються:

 • Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я.

 • Коли її потреби ігноруються.

 • Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.

 • Коли порушується недоторканність дитини.

 • Коли дитину ізолюють.

 • Коли дитину залякують.

 • Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.

 • Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й почуття.

 • Коли її особисті речі не є недоторканними.

 • Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.

 • Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

Діти в суспільстві найбільш уразливі. Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.

Як реагує дитина на порушення її прав?

 • Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона блазнює, б'ється, замикається в собі тощо).

 • Її турбує особиста безпека і любов до неї.

 • Вона часто буває в поганому настрої.

 • Може втекти з дому.

 • Може вживати наркотики або алкоголь.

 • Може заподіяти собі смерть.

Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

 • Пам'ятати, що дитина - це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.

 • Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає телефони 101, 102, 103, 104, 911, імена та телефони близьких родичів і сусідів.

 • Навчити її казати "Ні", навчити захищатися, вміти поводитися безпечно.

 • Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї та інших людей.

 • Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.

 • Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісні особливості.

 • Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.

 • Залучати дитину до створення сімейних правил.

Пам'ятайте!

Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права поважатися, якщо вона буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.