Вчені Кіровоградщини в галузі фізики і техніки

Сайт присвячено моєму рідному місту - Кіровограду!

Ознайомлення школярів із життям, діяльністю і поглядами вітчизняних вчених дозволяє поставити й успішно розв’язувати важливі проблеми: патріотизму, соціальної відповідальності учених та формувати у школярів активну життєву позицію.


Метою даної роботи є висвітлення життєвого і творчого шляху вітчизняних вчених, а саме наших земляків, котрі були жителями Кіровоградщини: фізиків - І.Є.Тамма, Г.Е.Лангемака, Б.М.Гессена, Ю.В.Кондратюка, М.Ф.Герасюти, С.О.Довгого, С.У.Гончаренка, Г.Г.Півняка, В.М.Струтинського, В.Й.Сугакова, О.В.Андріяша та астронома – Петрова Г.М., кожний з яких вніс свій вагомий вклад у розвиток науки.


Даний проект сприяє творчому підходу учнів до засвоєння нового історичного матеріалу, який пов'язаний із життям і діяльністю тих вчених фізиків, які народилися і працювали на території Кіровоградської області.


Сподіваюсь, що даний проект буде сприяти підвищенню інтересу та зацікавленості до фізики учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів різних типів в умовах профільного навчання.

 Сайт створено в рамках дистанційного навчального курсу «Фізика, 7: Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання» призначеного для учнів 7-х класів

Кіровоградська область
Comments