Over Ons‎ > ‎

Reglementen

Algemene reglement voor leden TA-JE

 1. Draag altijd een schoon en gestreken taekwon-do pak.

 2. Taekwon-do pakken dienen aan de regels van de ITF te voldoen.

 3. Beschermers dien je iedere les bij je te hebben.
 4. Komt goed verzorgt op de training, dit betekent:
  Schone handen en voeten.
  Geen sieraden dragen tijdens de les.
  Draag het haar niet los als je in dobok gekleed bent

 5. Groet als:
  Je de zaal binnen komt en als je de zaal verlaat.
  De hoofdleraar de zaal binnen komt
  Altijd voor de leraar tijdens de les
  Bij oefeningen altijd voor elkaar.

 6. Drinken tijdens de les is alleen geoorloofd als de leraar dit aangeeft. De zaal verlaten is niet toegestaan, dus neem een bidon mee de zaal in.

 7. Heb respect voor elkaar. Dit geldt niet alleen in de zaal, maar ook in de kleedkamers en daarbuiten. Pesten, uitdagen etc. wordt niet getolereerd.

 8. Men dient tijdig aanwezig te zijn, om de les niet te verstoren wachten in de kleedkamers.

 9. Het is de leerling verboden zonder toestemming van de leraar tijdens de les de sportzaal te verlaten.

 10. De leerlingen dienen tijdens de lessen een zo groot mogelijke stilte betrachten.

 11. Het op eigen iniatief gebruiken van de in de sportzaal aanwezige materialen en toestellen is ten strengste verboden.

Toeschouwers en ouders

 1. Gymlokaal alleen zonder schoenen betreden

 2. Ouders moeten tijdens de les een zo groot mogelijk stilte betrachten.

 3. Ouders mogen zich niet met de les bemoeien

 4. Als iemand anders de les waarneemt en u heeft klachten val dan mijn invaller (ster) niet lastig maar kom bij mij (J.J. Ekema)

Wedstrijdgroep

 1. Jeugd en junioren die voor de wedstrijdtraining zijn geselecteerd, zijn verplicht om de twee reguliere trainingen ook te volgen. 

 2. Aan de wedstrijdtraining kunnen senioren en/of junioren worden toegevoegd die extra training nodig hebben om op het juiste niveau te komen. In principe moet men dan de reguliere trainingen ook volgen. 

 3. Leden van TA-Jan Ekema die voor de wedstrijdtraining zijn geselecteerd (vrijdag avond), zijn verplicht om bij verhindering zich af te melden. 

 4. Leden van de wedstrijdgroep moeten zorgen voor een geldig reisdocument en reisverzekering.  
 5. Geblesseerde selectie leden moeten als toeschouwer bij de wedstrijdtraining(en) aanwezig zijn.

 6. Indien men wil deelnemen aan nationale- en internationale wedstrijden dient men ook de ingelaste zondag trainingen ook te volgen.

Verplichtingen scheidsrechters

 1. Scheidsrechters dienen minimaal 1x per jaar op een groot toernooi en op de club kampioenschappen te scheidsrechteren.

 2. Scheidsrechters dienen de herhalingstrainingen te volgen.

 3. Scheidsrechters moeten voor een toernooi zelf het scheidsrechter reglement van desbetreffende toernooi doornemen.

De 10 geboden voor de Taekwon-doka

 1. Een goede leerling zal zich nooit aan studie onttrekken en is bereid om overal en op elk tijdstip te leren. Dit is het geheim van "WETENSCHAP".

 2. Taekwondo staat voor een positieve ontwikkeling van je fysieke lichaam en geest met als doel jezelf te ontwikkelen en die te vormen in een richting waarbij discipline, wil en liefde als speerpunten staan.

 3. Geef altijd een goed voorbeeld voor leerlingen met een lagere graad, het is normaal dat zij de hoger gegradueerde willen evenaren.

 4. Blijf altijd eerlijk, lever geen kritiek op de leraar of op het Taekwondo trainingsmethoden.

 5. Als de leraar een techniek onderricht, oefen deze techniek dan tot dat het een "gewoonte" wordt.

 6. Bedenk dat het gedrag en de houding van een leerling buiten de Dojang een blaam kan werpen op het Taekwondo en ook op de leraar.

 7. Als een leerling een techniek overneemt uit een andere Dojang en de eigen leraar keurt deze techniek af, dan moet de leerling met de betreffende techniek onmiddellijk stoppen en deze dan alleen oefenen in de Do-jang waar deze werd geleerd.

 8. Ga nooit met jouw mening tegen de leraar in en volg zijn aanwijzingen zonder verdere discussie op. Indien de leerling met de leraar van mening verschilt, moet de leerling de aanwijzing van de leraar opvolgen en na afloop van de les/evenement de betreffende zaak bespreken.

 9. Een leerling moet altijd enthousiast de technieken oefenen en er vragen over durven stellen.

 10. Beschaam niet het in jou gestelde vertrouwen.
Opgave / betaling / reis / wedstrijden 

 1. Een selectielid moet aan alle Nationale wedstrijden waaraan TA-JE deelneemt meedoen. Er mag slechts 1 wedstrijd worden gemist.

 2. Als een selectielid voor de 2de keer besluit niet mee te doen, wordt het lid uit de selectie verwijderd.

 3. Voor sluiting van inschrijving wedstrijden moet men zich hebben opgegeven en hebben betaald. Na deze datum kan TA-JE geen inschrijving meer accepteren.

 4. Indien men na opgave besluit niet mee te doen kan het inschrijfgeld niet worden terug betaald.

 5. Op aangeven van J.J. Ekema kunnen overige leden kunnen zich ook inschrijven, afhankelijk van het toernooi en het verplicht aantal te leveren scheidsrechters.

 6. Men dient zelf voor vervoer te zorgen.

 7. Wanneer men zich opgeeft en betaald heeft voor (Internationale) toernooien en men komt vervolgens de trainingsverplichtingen niet na, kan dit betekenen dat men niet mag uitkomen voor de school. Wanneer er reis- en verblijfskosten gemaakt zijn is restitutie veelal niet mogelijk. Men kan TA-JE hier niet op aanspreken.
 8. Op de dag van de inschrijving / weging dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan.

 9. De selectiecommissie bepaalt in welke klasse een leerling wordt ingeschreven en aan welke onderdelen hij of zij mee kan doen. 
 
Comments