Peștera Ponorici - Cioclovina cu Apă, din Munții Șureanu, cu hoție și penibilități la nivel intern și internațional

Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviță” București 

1.   Din volumul Complexul carstic Ciclovina, bazinul 2063 (de Tomuș Raul Bogdan/ Clubul Speologilor Proteus Hunedoara, anul 1999) am extras imaginile 1 și 2. Nu se specifică acolo nimic despre explorările și cartările Clubului de Speologie „Emil Racoviță” București dar se fură harta realizată de Clubul de Speologie „Emil Racoviță” București (!), care este semnată, chipurile, de Cluburile Focul Viu și Proteus Hunedoara. Harta este copiată (vezi imaginea 3) de la https://sites.google.com/site/romanianatura25/carpatii-meridionali/sureanu/patru-zile-de-izolare-medicala-in-pestera-ponorici---cioclovina-cu-apa; sunt copiate exact atât conturul galeriilor cât și explicațiile date pe harta 3. După 16 ani de când primiseră harta la scară mare a Peșterii Ponorici - Cioclovina cu Apă, „exploratorii” de la Proteus Hunedoara uitaseră de protocolul semnat cu clubul bucureștean (vezi https://sites.google.com/site/romanianatura82/speologie/ajutor-acordat-clubului-de-speologie-proteus-hunedoara-pentru-continuarea-explorarilor-in-muntii-sureanu ), de istoricul explorărilor și de bibliografia existentă!!!

1

2

3 

2.   Apoi, din volumul Monografia carstului din Șureanu (vezi https://sites.google.com/site/romanianatura60/home/carpatii-meridionali/sureanu/monografia-carstului-din-muntii-sureanu ), apărut în anul 2011, semnat ca și primul volum de același autor, extragem imaginile 4 și 5. Imaginea 4 ne arată (față de imaginea 1) că distanța dintre cele două mari guri ale peșterii a scăzut (!) cu 110 metri, iar despre exploratorii și topografii în premieră ai sistemului, Clubul de Speologie „Emil Racoviță” București, tot la fel ca în volumul anterior, nu se spune nici o vorbă!!!

4

5
 

3.   Pe imaginea 5 scrie că denivelarea peșterii este -167 metri dar, din imaginea 6 (extrasă din volumul Complexul carstic Ciclovina) rezultă că denivelarea este de 846 - 692 metri = 154 metri!!!

 6

4.   Imaginea 4 spune despre dezvoltarea de 7890 metri că este exagerată (cine și unde a dat această dezvoltare „se uită” a fi menționat/ menționați (?!)) și se anunță că noua lungime totală a peșterii ar fi de 4300 metri.

Introducând în discuție această valoare de 7890 metri pentru lungimea totală a Peșterii Ponorici - Cioclovina cu Apă, autorul ne arată, chiar el, că fură și minte. Pentru că respectiva valoare este luată din imaginea 7 (extrasă de la https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/speologie/catalogul-pesterilor-din-romania-anul-1981-muntii-sureanu-sebes ). Iar în imaginea 7, pe ultima coloană, în dreptul Peșterii Ponorici - Cioclovina cu Apă, scrie B976i. Ori B976i înseamnă că autorul avea toate datele (vezi imaginea 8 extrasă de la https://sites.google.com/site/romanianatura78/speologie/catalogul-pesterilor-din-romania-anul-1981 ) despre cei care au cartat Peștera Ponorici - Cioclovina cu Apă, adică Clubul de Speologie „Emil Racoviță” București, date pe care s-a tot chinuit să le ascundă, așa cum vedem mai sus, sub diverse forme!!!

7
8

Valoarea de 7890 metri mai putea fi luată și din imaginile 9 și 10 (extrase de la https://sites.google.com/site/romanianatura23/speologie/cronica-publicatiilor-speologice-1-1982 ) care explică cum s-a ajuns la această cifră.

9

10 

5.   Pentru harta unei peșteri lungi propunerile de calcul a dezvoltării avansate de Uniunea Internațională de Speologie (vezi https://sites.google.com/site/romanianatura73/home/speologie-pesteri-din-romania-harti/cum-se-masoara-lungimea-si-denivelarea-pesterilor ) sunt extrem de utile (cred însă că dacă 20 de speologi ar măsura, cu atenție, harta aceleeași mari peșteri ar obține 20 de rezultate diferite, cei drept apropiate între ele). Nu știu dacă autorul celor două volume cunoaște aceste propuneri dar, revenind la imaginile 5 și 6 (vezi capitolul 3 de mai sus) observăm că s-a încurcat în calculul mult mai simplu al denivelării peșterii, de unde întrebarea firească: de ce am crede că este mai abil la calculul dezvoltării totale?! Și ar trebui să-i acordăm credit după minciunile înșirate în cele două volume?! 

6.   În Book Cave and Karst Systems of Romania (anul 2018) (vezi mai multe informații despre acest volum la https://sites.google.com/site/romanianatura11/home/speologie-pesteri-din-romania/cave-and-carst-systems-of-romania-editura-springer-anul-2018 ), autorii amintesc (la pagina 116) de explorările și cartările Clubului de Speologie „Emil Racoviță” București dar la bibliografie (pagina 128) „uită” să dea repere pentru identificarea acestora. Acest ultim volum despre care discutăm aici folosește rezultate furate de la Clubul de Speologie „Emil Racoviță” București și încearcă, sub diverse forme, la diverse peșteri importante din România, să uite explorările, cartările și articolele scrise de Clubul de Speologie „Emil Racoviță” București (vezi și https://sites.google.com/site/romanianatura82/speologie/un-hot-nesupravegheat-a-publicat-despre-pestera-ponorici---cioclovina-cu-apa-7916-metri-lungime-in-travaux-de-l-institut-de-speologie-emile-racovitza ). 

vezi mai mult la