Reţeaua Lumea Pierdută, microcentrală instalată în Avenul Negru, Munţii Bihor

extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 6, 1982

Mircea Sfâşie. Foto: Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti).