Páxina principal

Web adicada á visualización da TEORÍA DA RELATIVIDADE.                                                               ENGLISH

Na columna esquerda organízanse as presentacións e visualizacións da relatividade en diferentes formatos: Unha serie de videos con animacións (en 11 capítulos), diferentes publicacións e ponencias presentadas polo autor, Xabier Prado, así como biografías de científicos relacionados coa relatividade, experimentos reais ou imaxinarios, así como enlaces a outras páxinas de interese.

Na parte superior, atoparemos unha serie de páxinas nas que se describen varios campos da física ou das matemáticas que gardan relación coa teoría da relatividade.
Subpáginas (1): Fisica Visual