Regler for Tour de Quiz

Tour de Quiz er en rundtur til en række af de københavnske quizzer i løbet af vinterhalvåret, hvor der bliver rig lejlighed til at dyste mod og måle sig med ligesindede quizmennesker.

Et Tour de Quiz-hold består af to eller flere holdkaptajner, der er medlemmer af Dansk Quiz Forbund. Der vil være mulighed for ind- og udskiftninger fra quiz til quiz, men der skal mindst være én af holdkaptajnerne til stede hver gang. Man benytter samme - eller omtrentligt samme - nemt genkendelige holdnavn på hele turen.

Deltagelse i hele touren koster et engangsbeløb af 100 kr. per hold.* Pengene indbetales på vores konto: Reg.nr. 0400, Knt.nr. 4017477531, eller til kassereren Esben Christiansen.

Der quizzes efter reglementet på det etablissement, hvor quizzen foregår, og quizmaster er ene og alene dommer. Betales der deltagergebyr til quizzen fx til en præmiepulje, skal man naturligvis betale dette på lige fod med andre hold – lige som man tilsvarende kan putte præmiepuljen i lommen, skulle man vinde quizzen.

Det, der er interessant i forhold til Tour de Quiz, er de deltagendes hold indbyrdes placeringer.

Bedste TdQ vil få X+1 point til TdQ-regnskabet, næstbedste X-1 p., tredjebedste X-2 p., fjerdebedste X-3 p., og så fremdeles … Hvor X svarer af antallet af deltagende hold fra Tour de Quiz på dagen.

Sagt på en anden måde vil dårligste hold få 1 point, næstdårligste 2 p. etc. og er der ti hold på dagen vil bedste hold få 11. point. Dette betyder således, at man aldrig vil gå hjem fra en quiz uden point.

Dvs. er aftenens tre bedste hold ikke deltagere i TdQ, vil det bedst placerede TdQ stadig få X+1 p. for fjerdepladsen i denne quiz. Deltager et hold ikke ved en quiz tjener holdet ikke penge, uagtet der måske kun er fem TdQ-hold til stede.

I tilfælde af samme pointantal i en quiz – og altså heraf en delt placering – får pågældende hold samme pointantal, med mindre quizmaster har rangeret disse hold i forhold til et decider-spørgsmål.

Sammenholdt med ovennævnte eksempel vil to hold altså godt kunne gå fra en quiz med maksimumpoint.

Touren vil sluttes af en finale-event, hvor placeringspointene tæller dobbelt.

I det samlede tour-regnskab fratrækkes (inden finalen) det dårligste resultat. Det betyder så også, at skulle holdet af en eller anden årsag have misset en quiz i løbet af touren, så vil det nul ikke tælle med.

Det præcise antal af quizzer på touren er endnu ikke fastlagt, men der er tale om ca. én hver ca. 3-4 uge frem til finalen, som (formentlig) vil ligge i april.

Den løbende stilling vil blive holdt ajourført af DQF og vil kunne nærstuderes på nettet. Følg med på Facebook.

God quiz! – Dansk Quiz Forbund

*Bemærk venligst, at hvor man de sidste år har betalt for medlemskab af Dansk Quiz Forbund, er dette i år sat til 0 kr. Til gengæld betaler man særskilt for deltagelse i foreningens forskellige aktivitet.