Regler for DM

VEJLEDNING OG REGLER TIL DM I QUIZ

Alle bør gøre sig disse regler klar inden start:

Generelt om mesterskaberne:

Alle spørgsmål udleveres i papirform og læses således IKKE højt. Det er måden, det bliver gjort på ved internationale mesterskaber, så det har vi taget til os. Det minimerer misforståelser.

Når en runde sættes i gang af arrangørerne, må deltagerne vende de på bordet udleverede spørgsmålsark. At vende før runden er sat i gang betragtes som snyd.

Svarene skal skrives på de uddelte svarark. Her skriver man også navn/holdnavn.

Svarene skrives med tydelig skrift – helst med blokbogstaver. Er dommerne det mindste i tvivl om, hvad der er svaret, vil svaret blive underkendt.

Fortryder man et svar, streges det første tydeligt over, og man skriver sit nye svar ved siden af.

Hvis ikke andet er opgivet, skal blot efternavn på personer opgives, for at få rigtigt svar. Er vedkommende bedst kendt under et kunstnernavn kan man naturligvis svare det.

Dommerne vil i løbet af runden give meldinger om, hvor lang tid der er tilbage. Når tiden er gået, skal kuglepennen lægges øjeblikkeligt. Svararket sendes hurtigst muligt videre til naboen/naboholdet, der retter i henhold til nedenstående forskrifter. Tilsvarende retter man så naboens. Når man har fået arket tilbage fra retning og lige har kastet et blik på det holder man det op, så det kan indsamles af dommerne.

Vi benytter den retteprocedure, der benyttes ved internationale mesterskaber.

Når tiden i en runde er gået, starter retningen straks. Det foregår ved, at man sender sit svarark videre til naboen/nabobordet, lige som man selv formentlig vil modtage et svarark fra naboen. Quizmaster vil nu læse alle rundens svar op. Retteren markerer rigtige svar med et vip/flueben ud for spørgsmålet, de forkerte med et minus-tegn. Er man i tvivl om et svar kan godtages, markerer man det med et spørgsmålstegn. Når alle svar er læst op noterer man antallet af rigtige svar nederst på svararket. Svar, som man er i tvivl om, tæller man umiddelbart ikke med.

Herefter sender man det rettede ark tilbage til afsenderen, der kaster et blik på om han/hun er enig med retter. Forkert sammentælling og lignende småfejl i retningen kan tages umiddelbart med retter; er man i tvivl om, hvorvidt et af retter underkendt svar bør godkendes, beder man retter om at markere det efter ovennævnte procedure. Man må ikke selv begynde at justere i det rettede!

Svarark bliver dobbelttjekket af dommerne, som også afgør de eventuelle tvivlsspørgsmål.

Har man i øvrigt indvendinger mod de givne svar, henvend jer da til dommerne i pauserne efter de enkelte runder.

Det er ikke en stavekonkurrence, så derfor vil vi sandsynligvis godkende ubetydelige stavefejl, men naturligvis ikke stavefejl, der kan give tvivl om svarets rigtighed. Derfor: forsøg at stave så rigtigt som overhovedet muligt.

Er man forståelsesmæssigt i tvivl om noget i løbet af runden, markerer man ved håndsoprækning, og en arrangør vil komme til hjælp. Alle spørgsmål og svar er nøje gennemtjekket. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål fungerer arrangørerne som dommere og vil i den enkelte sag træffe den afgørelse, de finder mest fair evt. med støtte fra forhåndenværende opslagsværker.

Deltagerne skal blive siddende på deres plads hele runden. Man må sørge for at klare sine toilet- og barbesøg i pauserne mellem runderne. Kan man ikke holde sig, må man skynde sig at gøre runden færdig og aflevere sit svarark før tid. Forlader man sin plads herefter, skal det ske lydløst. Man kan derefter ikke vende tilbage til sin plads før runden er overstået.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre deltagere i løbet af runderne, hverken verbalt eller på andre måder. I hold-DM må man naturligvis tale sammen indbyrdes på holdet.

Lommebøger, gemte sedler i skjorteærmerne, mobiltelefoner, computere og alt andet hjælpeudstyr er naturligvis strengt forbudt. Alt teknisk udstyr skal være slukket og pakket væk.

Ethvert brud på regler kan medføre fratrækning af point eller diskvalifikation fra quizzen. Arrangørerne vurderer også her hver enkelt sag og træffer en afgørelse.

Vedr. de to mesterskaber:

Spørgsmålene i det individuelle DM og hold-DM adskiller sig lidt fra hinanden. De individuelle spørgsmål er generelt korte og kontante, hvorimod spørgsmålene til holdkonkurrencen gerne er lidt længere og måske en smule mere kringlede. Formen er valgt for at tilskynde en holdindsats og for at læne sig op ad spørgsmålsformen ved de internationale mesterskaber.

DM individuelt består af 2*2 runder adskilt af en lidt længere ”halvleg”; mellem runde 1 og 2, samt mellem runde 3 og 4, er der således kun en meget kort pause, hvor svar rettes og samles ind og nye spørgsmål udleveres. Hver runde varer 20 minutter, og der vil i hver runde være 20 spørgsmål. Det individuelle mesterskab vil således i alt have 80 spørgsmål. Der vil være et decider-spørgsmål, der kommer i spil i tilfælde af pointlighed. Decideren er ikke pointgivende i selve quizzen.

De 5 bedste mødes i en finale. Ved pointlighed med 5. pladsen kommer man også i finalen. Finalen foregår i pausen af holdquizzen. Her læses 10 spørgsmål op ét ad gangen, finaledeltagerne svarer på papir inden for 30 sekunder, og svarene afsløres samtidig. Ved pointlighed mellem finaledeltagere stilles nye spørgsmål, indtil der ikke længere er pointlighed.

Hold-DM består af 4 runder af 20 min. med kortere pauser mellem hver runde. Hver runde indeholder 15 spørgsmål og således 60 spørgsmål i alt. Et af disse spørgsmål vil der være et decider-spørgsmål, der kun kommer i spil i tilfælde af pointlighed. Decideren er ikke pointgivende i selve quizzen.

Det første spørgsmål i hver runde er ledsaget af et musik-/lydklip. Der vil også være en række billeder tilknyttet en del af spørgsmålene. I begge tilfælde gælder det, at det præcise spørgsmål fremgår tydeligt af spørgsmålsformuleringer på de uddelte spørgsmålsark.