Generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling DQF 020315 kl. 17:30 på Ørsted Ølbar i København

1. Formalia

Til stede:

Bestyrelsen: Jesper Rosenkrantz, Hans Ewald, Christian Skovsgaard (Kurdt), Jacob Senius, Jesper Stendal, Anders Pedersen og Maj-Britt Christensen.

Andre: Niels Søndergaard, Esben Christiansen og Glen Odgaard

Ordstyrer: Esben

Referent: Jesper Stendal

2. Formandens beretning

...

En kort og meningsfuld diskussion om DQF-året 2015:

Det blev foreslået at tage af lære fra f.eks. Norge.

DM skal udbredes til hele landet.

Brohoveder i de andre store danske byer?

Hvordan gør vi DM til ikke at være skræmmende?

Mere fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

Meget mere fokus på PR

3. Økonomi

Regnskabet for 2014/15 blev godkendt. Dog med det forbehold, at vi mangler regninger fra Huset-KBH, som derfor kommer på næste års regnskab. Det kan dog på ingen måde lægge kasseren til last, at Huset-KBH har undladt at sende regninger, på trods af rykkere fra vores side.

Budgettet blev godkendt med ændringer: [Hans Ewald indsætter]

De manglende regninger blev indskrevet og sat til 5.000 kr.

Foreningen overtager quizkalender.dk fra formanden, og der er udgifter forbundet med det.

Eftersom at budgettet blev godkendt, og vi derfor ikke har budgetteret med nogen indkomst i kontingent, ledte det formanden til at stille spørgsmålet, om hvordan vi holdet styr på, hvem der er i realiteten er medlemmer. Bestyrelsen har pligt til at afklare det i løbet af kommende bestyrelsesår, men der blev snakket om følgende:

Træk en streg i sandet i 2015

”Ønsker du fortsat at være medlem?-mail”

Alle der deltager i DM + TdQ er automatisk medlemmer, folk der deltager i Analog, skal høflig opfordres til at blive medlemmer.

4. Valg til bestyrelsen + suppleanter

Følgende var på valg:

Formand, Jesper Rosenkrantz

Sekretær, Kurdt

5. bestyrelsesmedlem, Jacob Senius

Suppleanter, Anders Pedersen, Maj-Britt Christensen

Alle fem blev genvalgt til store klapsalver.

5. valg af revisor

Esben Christiansen skal varetage det ærefulde hverv det næste år.

6. eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at udnytte det netværk som der reelt er i foreningen.