Sekulär humanism - Förbundet Humanisterna - Christer Sturmark o.co.
i förhållande till
Martinus Kosmologi och Världsbild
i förhållande till 
Religiositet - Vidskepelse - Övernaturlighet - NewAge
i förhållande till 
Föreningen Humanism & Kunskap / Pia Hellertz m.fl.

Sidan etablerad 2016-01-29, senast uppdaterad 2016-02-11
Denna sida triggades igång av Pia Hellertz påstående:

Förbundet Humanisterna står för antihumanism!

Pia betonade också att hon står för detta påstående som styrelseledamot i Föreningen Humanism & Kunskap... som distribuerat nedanstående nyårskort.Som sekulär humanist och Martinusmänniska reagerade jag på Pias påstående och skrev på Martinus Fria Forum till Pia:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14 januari 2016 


Heja Pia ... Jag gillar din frimodighet och de flesta av dina budskap ... 😊😋😘


Men ... din nyårshälsning med ditt påhopp på ”Humanisterna”, antar du menar ”Förbundet” och inte ”Föreningen”, tycker jag klingar illa. Din marknadsföring av Humanism & Kunskap får därför för mig en lite osmaklig klang. Man ska tydligen bringas att tro att av dig bifogade budskap (Börje Peratts) är något annat än det Förbundet Humanisterna står för. Osnyggt tycker jag! Annars ska du veta att jag tycker du är en härlig frisk fläkt på mff J


Jag tycker det allra mesta Förbundet Humanisterna står för känns humant, vettigt, förnuftigt och bra! Att de har en agnostisk/ateistisk inställning till Gud det respekterar jag gärna. Som Martinusmänniska har jag själv denna inställning till de monoteistiska religionernas gudsbilder. Vi Martinusmänniskor ”vet” ju att GUD är något annat - eller hur!?


Att Förbundet Humanisterna ännu inte har kunskap och insikt i Martinus kosmologi och världsbild det kan jag ha förståelse för. Det är ju många som inte har.


Att förorda ”vetenskapliga metoder” tycker jag känns förnuftigt, sunt och vettigt, dessutom respektfullt och ödmjukt. På sikt ser jag faktiskt framför mig att även Martinus ”andliga vetenskap” till stora delar kommer att kunna omfattas av Förbundet Humanisterna.


Om man läser på er hemsida om er förening står följande:

”Humanism & Kunskap bildades den 11 december 2011 och riktar sig till alla som respekterar vars och ens rätt att tycka, tänka, tro och leva efter sin önskan så länge man respekterar andra, grunden för mänskliga rättigheter.”


Dessa villkor känns som direkt hämtade från Förbundet Humanisterna som bildades långt tidigare.


Texten/Budskapet under rubriken Humanism & Kunskap i den blå bildytan på ditt mail Pia, låter som den är hämtad från förbundet Humanisternas Idéprogram. Att läsa och begrunda HumanisternasIdéprogram – HÄR! - är väl det enklaste sättet att ta del av vad de står för. Har du gjort det? Jag rekommenderar dig och alla intresserade att göra det … och jag skulle gärna vilja höra från Pia och andra eventuella ifrågasättare vad det är i deras Idéprogram som är antihumanistiskt.

Några axplock från Förbundet Humanisternas Idéprogram:

 • Livsåskådningsfrihet för alla.
 • Alla människors rätt att utöva sin livsåskådning … att tro på vilken Gud de vill.
 • Ingen ska tvingas följa viss kultur eller livsåskådning.
 • Försvar för människans självständighet, värde och ansvar.
 • Mänskliga rättigheter … som ska försvaras och utvecklas.
 • Barn ska tillförsäkras fri- och rättigheter baserade på FN:s barnkonvention.
 • Alla ska vara fria att hysa vilka åsikter de vill och att leva enligt den livs­åskådning de önskar så länge det inte inkräktar på andras rättigheter.
 • Lagar och offentliga beslut måste gälla på samma villkor för alla individer.

Det känns verkligen som det behövs någon/några som håller koll på vidskepelse och all flummig New Age och allt bedrägligt kvacksalveri som lurar många fattiga, svaga och oupplysta. Som Martinusmänniska är jag mån om ett äkta och gediget sanningssökande😇.

Som Martinusmänniska vill jag gärna uttrycka stor respekt för Förbundet Humanisterna.

Rätta mig om jag😱 har fel!

GOTT NYTT ÅR till Pia och alla läsare från Nisse i Linköping.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hej Nisse,
 
Tack för dina synpunkter. Dock är jag mycket kritisk till Förbundet Humanisterna,http://www.humanisterna.se/. Jag håller med om att de på ytan kan låta mycket humanistiska, men om man dels stött på några “humanister” i verkliga diskussioner, och dels läst om “humanisternas” rötter – vilket bekräftar mötena med dem - så har det genom åren förstärkt min kritiska hållning. Ett par av mina f.d. kollegor var “humanister”. Det känns som om förbundet lockar personer som tycker det är OK att “leka troll på nätet” och att trakassera i diskussioner. Även om jag är övertygad om att inta alla medlemmar är såna. Min ena bror är medlem, men han är en “gränsmänniska”, d.v.s. inte så extremt “trollaktig”, även om han faller för frestelsen att håna ibland när det handlar om religion m.m. 
 
Se också exempelvis
 
Förbundet Humanisterna har starka personkopplingar till VoF, skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, som trakasserar allt och alla som ligger utanför de naturvetenskapliga ramarna. Endast det som går att mäta och väga gäller. VoF är den moderna tidens inkvisition. De och Humanisterna använder sociala medier för att “bränna häxor”.
 
Dessa länkar var bara några axplock som finns på nätet, för att visa mitt ställningstagande. Eftersom jag tagit del av några personers berättelser om hur Humanisterna och VoF far fram mot oliktänkande personer så har jag valt att gå med i styrelsen och ge stöd för Humanism & Kunskap, där Börje Peratt är ordförande. Humanism & Kunskap försöker stå för humanism i dess sanna betydelse, så långt medlemmarna är mogna för detta, medan Humanisterna snarare står för “antihumanism” – trots vad de skriver på ytan. Åtminstone tre av de punkter du beskriver nedan lever de själva inte i praktiken upp till – vilket jag hört många, många berättelser om från förtvivlade människor som utsätts för deras trakasserier.
 
Jag kan berätta att Humanism & Kunskap startades av Börje och Torbjörn Sassersson, NewsVoice, år 2011,http://vetapedia.se/humanism-och-kunskap-forening/när Humanisterna gav sig på mediet Terry Evans på ett riktigt otrevligt sätt.
 
Oj det blev mycket...
 
Tack iallafall för positiv feedback på fläktandet och frimodigheten ...
Pia
 
PS. Jag menar att ALLA utan undantag för tycka och tänka och känna precis vad de kan och vill – men inte göra. Då sätter jag ner foten och säger: Hit men inte längre. Det gör jag mot människor som trakasserar mig och mina vänner. Jag har just stängt av en “humanist” från min Facebooksida på grund av det. Dom får “trolla” med andra...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Som svar på detta skickade jag mailet nedan ... det med svart text ... vilket sen Pia svarade på i den svarta texten ... det med röd text.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17 januari 2016
Hej igen Nisse,
 
Jag undrar om du nånsin gick in och läste på de länkar jag skickade med? Flera av de frågor du ställer nedan besvaras i dessa länkar.
Om jag skulle försöka svara igen, så skulle det bli på gränsen till en roman. Jag kan försöka svara kort nedan i ditt mail med färgad text:


Hej igen Pia🙋

Vad jag var/är intresserad av, det är i vilka avseenden du,sakligt och konkret, anser att Förbundet Humanisterna (”FH”) och Christer Sturmak (”CS”) som dess ordförande står, som du skriver, för antihumanism.

När det gäller den frågan hänvisar jag åter till de länkar jag gett nedan och som ger mer uttömmande svar på frågan om antihumanism än vad jag riktigt har tid att ge. I den mån jag har kunskaper och erfarenheter så ansluter jag mig till de analyser som gjorts där.

Vad i deras budskap menar du är antihumanistiskt?

Förakt för oliktänkande, förakt för andlighet, förakt för religion, exempelvis! Och inte bara de egna känslorna utan att de spelar ut detta förakt i faktisk handling, genom attacker på sociala medier med mera. Men det känns som om jag upprepar mig...

Du skriver: ”Åtminstone tre av de punkter du beskriver lever de själva inte i praktiken upp till.”

Vilka punkter är det, undrar jag, och vilka är ”de” som inte lever upp till dessa … och på vilket sätt???

Jag gular de punkter de inte lever upp till i praktiken:

 • Livsåskådningsfrihet för alla.
 • Alla människors rätt att utöva sin livsåskådning … att tro på vilken Gud de vill.
 • Ingen ska tvingas följa viss kultur eller livsåskådning.
 • Försvar för människans självständighet, värde och ansvar.
 • Mänskliga rättigheter … som ska försvaras och utvecklas.
 • Barn ska tillförsäkras fri- och rättigheter baserade på FN:s barnkonvention.
 • Alla ska vara fria att hysa vilka åsikter de vill och att leva enligt den livs­åskådning de önskar så länge det inte inkräktar på andras rättigheter.
 • Lagar och offentliga beslut måste gälla på samma villkor för alla individer.

I princip allt FH och dess styrelse och ordförande står för finns ju publicerat – öppet och lättillgängligt.

En sak är vad  man skriver – en annan sak är vad man faktiskt gör i verkligheten. Detta gäller föreningar och partier generellt. 
Det är mycket ofta som “teori” och praktik inte är förenliga. Jag har studerat destruktiva sekter i många är. Det är extrema exempel på att texter och handling inte stämmer överens.

 • FHs webbplats med bl.a. deras Idéprogram -http://www.humanisterna.se/
 • CSs personliga webbplats - http://www.sturmark.se/
 • CHs böcker - http://www.sturmark.se/bocker/ -  – t.ex. senaste ”UPPLYSNING i det 21:a århundradet” -  Utmärkt! Klarläggande! Borde, tycker jag, läsas av alla sanningssökare!
 • Youtube med en uppsjö av föredrag, debatter och samtal med CS. Googla på ”YouTube Sturmark”.
Jag är ledsen Nisse, men jag får kalla kårar när jag lyssnar på Christer. Han är mycket kunnig, men det finns “humanister” som menar att Förbundet Humanisterna började få problem när han blev ordförande.

Granska gärna kritiskt! Och peka på budskap som du betraktar som antihumanistiska eller osanna.

Det håller inte att avfärda allt detta källmaterial som ”ytligt” eller ”på ytan”.


Jag tycker inte heller att man ska döma och fördöma FH eller CS efter vad ytterlighetssympatisörer kan ge uttryck för. Fanatiker/extremister finns tyvärr i anslutning till alla organisationer. (Jag vet att förbundet/ledningen tar avstånd ifrån sådana.)


Vidare tycker jag inte att man ska döma och fördöma efter organisationers eller personers ”rötter”. Allt och alla utvecklas! Jag är intresserad av: Var står de genuint för NU och vad vill de INFÖR FRAMTIDEN.


Jag tycker att du enbart hänger upp dina ställningstaganden/argument på vad andra har tyckt, på gamla och mer eller mindre osakliga artiklar … och på fanatiker/extremister.


Sen blandar du in VoF. Jag uttalar mig i detta läge inte om VoF utan mitt fokus är nu på FH och CS (som dess ordförande) … vi kan väl ”gapa över” lagom mycket åt gången.


Du använder många kraftuttryck i ditt mail … ”trakassera”, ”leka troll”, ”håna”, ”inkvisition”, ”bränna häxor”, ”förtvivlade människor” ….


Det jag saknar och är så intresserad av är dina sakliga belägg för din kritik mot det FH står för.

Jag tycker det är betänkligt att du som styrelseledamot i Humanism & Kunskap offentligt deklarerar att FH står för antihumanism.

 

Humanism & Kunskap deklarerar offentligt att förbundet Humanisterna står för antihumanism och det är anledningen till att H&K har bildats.

 

Jag har hört och läst så mycket av CS - och även av andra FH-företrädare - och jag har genomgående hört dem uttrycka ödmjukhet och respekt för sina meningsmotståndare. Visserligen står de bestämt upp för en sekulär humanism och visst tar de bestämt avstånd ifrån flummig New Age och religiösa avarter. Det gör jag som Sanningssökare och Martinusmänniska också. Gör inte du?

 

Även om vi är Martinusvänner behöver vi inte ha samma åsikter. Jag har talat länge med en Martinusvän som tänker rösta på SD nästa gång.

 

Mvh Nisse😊

 

Jag är ledsen Nisse,  men jag känner inte att detta samtal leder nån vart. Det känns inte som om du läst mina länkar. Du har dina övertygelser och jag har mina. Man ska aldrig diskutera. Åsikter är som spikar, ju mer man hamrar på dom, desto djupare tränger de in. Jag tror inte att mina mångåriga erfarenheter och den läsning jag gjort skulle förändra mina åsikter om Förbundet Humanisterna – i dess nuvarande form och framtoning.

 

Söndagskvällshälsningar

Pia


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 januari 2016.
Nisse,
Visserligen sa jag att jag ville avsluta samtalet, men jag fick denna artikel i morse och vill gärna förmedla den.
Pia
 
Föreningen Vetenskap och Folkbildning försöker hindra spridandet av andra åsikter än vad man anser som vetenskapligt etablerad sanning. 
NewsVoice har rapporterat om en PR-kupp de utsatts för.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Skickat till mff idag den 4 februari 2016 av mig - Nisse Bromée:


Bästa Pia!

 

Jag hade tänkt ge upp vår dialog efter ditt, i röd färg, låsta budskap i mailet den 17 januari … där du också önskar avsluta diskussionen …men din eftersläng i separat mail dagen efter - den 18 januari - känns så irrelevant så tillståndet måste/behöver uppmärksammas.

 

Då applicerade du åter igen VoF på mig och mitt försvar för Förbundet Humanisterna (FH) och Christer Sturmark (CS).

 

Jag har inte uttalat mig om VoF. Det påpekade jag ju redan i förra mailet. Noterade du inte det!?

 

Det enda jag ursprungligen reagerade mot det var att du så bestämt hävdade och basunerade ut att

 

Förbundet Humanisterna står för antihumanism!

 

Jag tycker det är lögn, desinformation och grovt förtal!

 

Jag efterlyste sakliga belägg för ditt påstående redan i mitt första mail men fick inte ett enda!

 

I ditt förra mail undrade du om jag ”nånsin gick in och läste på de länkar” du skickade med. Självklart gjorde jag det! Tyvärr kunde jag konstatera att det i innehållet finns så mycket felaktigheter, missuppfattningar och vanföreställningar.  Är det detta du ansluter dig till och bygger din uppfattning på - även som styrelserepresentant i Humanism & Kunskap – så tycker jag det är anmärkningsvärt.

 

Vad FH och CS står för det har jag noga satt mig in i och dem vill jag verkligen försvara. Det är min bestämda övertygelse att de är humanistiska … dessutom klarsynta, analytiska, kritiska, vettiga, förnuftiga, sakliga och intressanta … vidare respektfulla och ödmjuka. Du anklagar dem för förakt för oliktänkande, förakt för andlighet och förakt för religion - exempelvis. Kan du ge några sakliga exempel på när/hur FH och CS har utövat detta förakt?

 

Vore det inte mer fruktbart och är det inte sundare, vettigare och mer utvecklande att verkligen granska källmaterial, gärna kritiskt, istället för att med stöd av gamla tidningsartiklar och liknande fortsätta – som du skriver: ”Hamra på mina djupt inslagna gamla spikar”? FH och CS kan och ska inte dömas och fördömas för vad en del omogna och omdömeslösa sympatisörer kan ha framfört. Extremister/fundamentalister är inte representativa och definitivt inte företrädare. Jag vet att FH och CS tar avstånd ifrån den karaktären av sympatisörer … och även ifrån förakt!

 

Det känns också irrelevant att du i detta sammanhang tar upp och överför dina mångåriga erfarenheter från ”destruktiva sekter” på Förbundet Humanisterna. Det ger omotiverade och obehagliga associationer.

 

Jag har lyssnat på i princip alla föredrag och samtal kring Martinus kosmologi och världsbild som finns på YouTube … men jag har också lyssnat på i princip alla föredrag och samtal kring Förbundet Humanisternas och Christer Sturmarks världsbild som finns på Youtube … och de är många.

 

Som genuin Martinusmänniska och som genuin Sanningssökare försvarar jag gärna den vetenskapliga metoden som FH/CS bland annat står för. Jag kan som sagt till och med se framför mig att den andliga vetenskap Martinus representerar faktiskt är något som på lite sikt kommer att kunna förstås och respekteras av FH och dess företrädare.

 

Som jag uppfattar det bejakar Martinus den vetenskapliga metoden (som ju inte är tillämpbar enbart på naturvetenskap) och menar och ser framför sig att denna ska tillämpas även i den andliga vetenskapen (som givetvis inte är av naturvetenskaplig karaktär). Om jag inte minns fel har Martinus sagt att intuition och kosmiskt medvetande ska utvecklas ur ateismen och sekulär humanism snarare än ur blind tro.

 

Jag är väl införstådd med att FH och CS inte tror på de gamla religionernas gudsbilder – det gör inte jag som Martinusmänniska heller.  Att de ännu inte upptäckt och förstått Martinus gudsbild och att de inte tror på ett liv efter detta - det kan jag förstå och respektera.

 

För övrigt känner jag som sagt att det finns ett stort och berättigat behov att hålla ögonen på religiösa avarter, vidskeplighet och flummig NewAge. Dess företrädare eftersträvar ofta makt och inflytande över och profit på utsatta, oupplysta och svaga människor. Som Martinusmänniska och sekulär humanist är jag ju övertygad om att det finns en andlig värld och att det på vårt klot har funnits och finns ”andliga begåvningar” och ”andliga mästare” … men det är aldrig fel att vara ifrågasättande och kritisk. Ett öppet sinne kan man ha ändå … eller hur!?

 

För övrigt vill jag hänvisa till mitt första mail och där framförda frågor, länktips och synpunkter … som du i stort sett helt underlåtit att kommentera.

 

Ett litet lättsamt tips så här på slutet till alla mff:are: Lyssna gärna på Teologiska Rummet – ”Vad är Sekulär humanism” med bl.a. CS. Synpunkter!?

 

Mff är kanske inte rätt forum för den här dialogen??? … men jag öppnar en sida på min webbplats (ADRESS: https://sites.google.com/site/nissebee3/humanism-kosmologi) för fortsatta reflektioner i detta ämne. Det kanske finns någon annan än Pia som kan/vill presentera sakliga belägg för att FH och CS står för antihumanism … eller motsatsen!?

 

Jag tar emot bidrag som mail och garanterar inläggning av dem i sin helhet på sidan.

 

nils.olof.bromee@gmail.com

 

 

Apropå ödmjukhet:​Med vänlig hälsning

Nisse Bromée


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 februari 2016 

Tack igen Nisse för dina synpunkter och jag respekterar dina ställningstaganden.
Vi har alla de ställningstaganden, de åsikter och värderingar, som vi för tillfället kommit fram till.
I skrivande stund är förbundet Humanisterna inte ett förbund som attraherar mig och ytterligare en djupdykning i deras tankevärld skulle i nuläget inte förändra saken.
Men jag vet ju inte vart jag står nästa år eller i nästa inkarnation.
 
Varma hälsningar
Pia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 februari 2016

Jag känner att jag inte vill belasta mff med mer kommentarer i denna debatt … men här kommenterar jag Pias till synes sista inlägg med följande:

Tack för dina varma hälsningar … och din deklarerade respekt för mina ställningstaganden. De låter ju vänligt och trevligt.

Jag noterar att du helt avstår från att redovisa sakliga belägg för ditt (och tydligen också din förenings) bestämda påstående:

Förbundet Humanisterna står för antihumanism!

Om man inte har sakliga belägg då tycker jag man ska inta en mer ödmjuk position och inte ägna sig åt lögn, desinformation och förtal.

Jag slår gärna på trumman för källkritik … och jag tycker budskapen i CS:s bok ”UPPLYSNING I DET 21:A ÅRHUNDRADET” i huvudsak är klockrena (men visst, det finns det en del detaljer i denna ”bibel” som även jag hakar upp mig på).

Högaktuellt och sympatiskt budskap från CS – tycker jag - i den kristna tidningen ”Världen idag” – ”De kristna ska inte behöva tala i egen sak” 

Artikeln finns också på sidan 29 i den kristna tidningen ”Tro, hopp & förföljelse” 

CS finns välrepresenterad på YouTube ... i såväl dialoger som föredrag med frågestunder. Den som söker finner. Ett exempel från 2015: Föredrag av Christer Sturmark: Tro, vetande och humanism i vår tid. Rekommenderas för den som är intresserad.

Nisse-sanningssökare

Alltid intresserad av frågor och synpunkter! ... från vem som helst som läst detta.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Comments