Spændingen i el-nettet − garanteret!

Elforsyningerne garanterer typisk at spændingen ude i stikkontakterne hos slutbrugerne holder sig inde for et vist område omkring 230 V.
(En af flere parametre for el-kvalitet og forsynings-sikkerhed).

Ifølge http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity#Voltage_levels er standarden ændret efter en overgangsperiode med asymmetriske tolerancer.
Citat: Following voltage harmonization all electricity supply within the European Union is now nominally 230 V ± 10% (207 til 253 V) at 50 Hz (reference is CENELEC Harmonization Document HD 472 S1:1988)".
Der er altså nu en europæisk standard, som jeg vil tro at alle forsynings-selskaber (store som små) holder sig inden for.

Selvom spændingen måske ikke svinger mere end +/- 5 % , er der ikke nogen garanti for at den ikke vil gøre det.

Set fra event-branchen
Mange bands og kunstnere sætter krav (i 'riders') til de steder de kommer og optræder. Udover krav til adgangs-forhold, plads, kvaliteten og mængden af lyd- og lys-grej, mad mm., så sættes der også krav til el-forsyningen. Det kan være krav til hvor meget strøm de skal kunne trække, hvor mange udtag der skal være til rådighed og hvor meget spændingen må variere. En del specificerer  230 V +/- 5 %, som i princippet er umuligt at garantere. (Andre tror at 240 V eller 220 V er standard-spændingen, andre specificerer ikke tolerancer eller skriver andet vrøvl).

Ved Aalborg/AKE (historisk, før 2010):

Lokalt kan der være mere snævre grænser defineret (mindre udsving i spændingen)
http://www.forsyning.dk/FV/El/AKE+Net/Forsyningsinformation/AKE+Net+leveringsbestemmelser/
I denne PDF på side 23 http://www.forsyning.dk/NR/rdonlyres/C9ADD55E-2980-4CA7-A6A9-FDA0C3AE6755/333/LevbestAKENet010607.pdf
Spændingen fra fase til nul nominielt ville blive holdt indenfor 230 V + 6 - 10 %, dvs. fra 207 til 244 V (dvs. samme tolerance som i overgangsperioden).

Comments