Båtforening og gjestehamn / Boating Association and Guest Harbor,
5560 Nedstrand 

Nedstrand ligg flott til i Ryfylke der Boknafjorden og Vindafjorden møtest, skjerma for nordavinden og med ein fantastisk natur. Båtforeninga har 123 faste plassar i flytebrygge med bølgedempar og plass til 20-30 gjestebåtar. Det er tilgang til straum og vatn i hamna og drivstoff frå automatpumpe. Me har eit servicebygg i båthamna med dusj og toalett samt vaskemaskin og tørketrommel. Dei lokale kjøpennene har eit utval av tau og anna utstyr til båt i tillegg til vanlege kolonialvarer. Butikkar og kafe er rett ved båtforeninga.

På denne heimesida vil du finne informasjon om båtforeninga og hamna vår til medlemmar og gjester. Vi vil også kome med informasjon om turalternativ og attraksjonar som er verdt å bruke tid på når du gjestar bygda vår. Velkommen!

Meir informasjon om Nedstrand her og på www.nedstrand.info. Der finn du også kalender over aktivitetar.


STENGT HAVN!

Hei alle gjester og båtfolk.
Som alle er fullt klar over er koronatiltak vorte ein del av kvardagen. For oss i Nedstrand Båtforening får det stor innvirkning dei kommande vekene.
Servicebygget er stengd, det vil det verta til over påske. Me forheld oss til retningslinjer frå myndighetene, om og når det vert forandringar, følger me desse.
Bryggene er ikkje fysisk enkle å stenga, men me vil oppmoda båtfolk på det sterkaste til ikkje å legga til i havna.
Kvar enkelt av oss har eit ansvar i denne situasjonen me står oppi, jo flinkare me er til å etterleva pålegga jo fortare kjem me tilbake til ein normal kvardag.
Me i båtforeningen håpa at me så snart som muleg kan ønska gjester igjen velkomne.

Sjå skriv frå Tysvær Kommune.


Vedrørende koronatiltak i forbindelse med båthavn
Båtplassar til leige

Det ofte båtplassar til leige. Pr. 21.mars 2019 har me plassar til leige på årsbasis, desse er 3,5, 4 og 5 meter. Ta kontakt med Halldor Rosseid, mail: hrosseid@gmail.com, tel 40848647.


Medlemsavgifter 2019

Årsavgifta for båtplass er foreslått uendra i 2019. Styret vil legge dette fram for årsmøtet. Det betyr 500 kroner pr. breiddemeter. Medlemsavgifta er 200 kroner og ikkje utført dugnad (5 timar pr. år) blir fakturert med 500 kroner pr.time. Det er den enkelte medlem sitt ansvar at dei skriv seg på dugnadslister når dei deltek på dugnad. Det er desverre av og til listene er ufullstendige og folk som har gjort sin dugnad blir fakturert for det. Då er det viktig at du gir beskjed til foreninga i form av epost eller brev slik at beløpet blir kreditert. Vi vil gjerne ha beskjed om kva arbeid du har vore med på.

Utleigepris (for dei som leiger ut plassen sin på årsbasis) er også uendra, 1430 kroner pr. breiddemeter.

Straum

Husk at regelen for medlemmane er at det er lov å vere tilkopla maskimalt 24 timar (for lading, arbeid osb) og at forbruket skal estimerast og betalast i kassa.

Unntaket er dei som har avtale om eige uttak.

Les meir her!


Er plassen din ledig i ein periode?

 Vi treng melding om plassar som er ledige for døgnleige for kortare eller lengre tid. Send epost til foreninga eller ein SMS til telefon 467 67 200 med PLASSNUMMER og DATO plassen er ledig til. Vi tenkjer å ha ei liste med plassar som gjestane kan bruke.


Hjelp til å logge inn på medlemssider:

Klikk HER

Klikk på Logg inn knappen (nederst i bildet)

Når du har logga inn kjem du til medlemssidene. Ved å klikke på Medlemsartiklar kan du finne fram informasjon som er berre for medlemmar. Her kan du også sjå ventelista og registrere forbruk på straummålaren din (for dei som har).Kalender 

over aktiviteter i foreninga. For meir aktiviteter på Nedstrand, gå til www.nedstrand.info.

Nedstrand Båtforening: nedstrand.bf@gmail.com.  Kto 3332.20.08495   Webredaktør: Arne Myskja