Hasiera / Inicio


Ingurugelaren eta ikastetxeen arteko informazio ezberdinak elkartrukatzeko web gunea.
Irakasleei eta ikastetxeei laguntzeko ekipamendu publikoen sarea osatzen dute eta unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sistemako planak eta programak koordinatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak sortu zituzten eta bi sailen arteko lankidetzaren bidez funtzionatzen dute.
Ikastegi hauen lana zeharkakotasunaren metodologian dago oinarrituta eta helburu nagusia jasangarritasunaren kultura hedatzea da.
Geure tokiak Interneten hauexek dira:
Espacio web para el intercambio de distintas informaciones entre Ingurugela y los centros escolares.
Constituyen una red de equipamientos públicos de apoyo al profesorado y a los centros escolares, que coordinan los planes y programas de educación ambiental en el sistema educativo no universitario.
Fueron creados y funcionan en virtud de la colaboración entre los Departamentos de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, y de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Fundamentan su trabajo en la metodología de la transversalidad y en el objetivo de promover la cultura de la sostenibilidad.
Estos son nuestros sitios en Internet: