Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Newark là một cộng đồng của những người Việt đã được Chúa kêu gọi làm con cái Ngài. Đây là nơi bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống lành mạnh qua: Tinh thần thờ phượng Thiên Chúa, Sự thông công gây dựng niềm tin, và Những sinh hoạt trong nhóm nhỏ. Chúng tôi rất vui được giới thiệu những sinh hoạt của Hội Thánh với quí vị và các bạn và xin thân ái mời gọi các bạn cùng đến sinh hoạt với chúng tôi trong những giờ Thờ Phượng, Học Kinh Thánh, Hát Thánh Ca, và Cầu Nguyện.

  The Vietnamese Alliance Church of Newark is a community of Vietnamese who were called to be Children of God. We are very happy to introduce to you our church's activities and invite you to come and join us in Worshiping, Bible Studying, Choir Practice, and Prayer Meetings.