Кључни појмови-осми разред

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ ИЗ САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ

ДРУШТВО И ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ

◦ Друштво (1)

◦ Типологија (1)

◦ грађанско (буржоаско, капиталистичко) (1)

◦ социјалистичко (1)

◦ традиционално (3)

◦ модерно (3)

◦ аграрно (3)

◦ индустријско (3)

◦ Друштвене структуре (1)

◦ Друштвене класе (1)

◦ сељаштво (2)

◦ радничка класа (2)

◦ буржоазија (гра ђанска класа) (2)

◦ Друштвене групе (1)

◦ пролетеријат (2)

◦ интелигенција (2)

◦ предузетници (2)

◦ трговци (2)

◦ занатлије (2)

◦ државни чиновници (2)

◦ Елите (друштвени кругови који поседују атрибуте моћи, утицаја, богатства, знања...) (1)

◦ политичка елита (2)

◦ војна елита (2)

◦ економска елита (2)

◦ културна, просветна, научна елита (2)

◦ Друштвени покрети (1)

◦ Раднички покрет (2)

◦ Студентски покрет (2)

◦ Мировни покрет... (2)

◦ Еколошки покрет (2)

НАРОД

◦ Народ (1)

◦ Заједничко порекло

◦ Језик

◦ Простор

◦ Народи у Југославији (Србији) (1)

◦ Срби,Хрвати,Словенци,Македонци,

Црногорци,Муслимани (Бошњаци)

◦ Национална мањина у Југославији (Србији) (1)

◦ Немци,Мађари,Албанци,Словаци, Русини,

Румуни, Бугари, Италијани, Роми

Нација

◦ Нација (1)

◦ Идентитет

◦ Психолошка веза и политичко заједништво

РЕ ЛИГИЈА И ЦРКВА

◦ Хришћанство (1)

◦ православље

◦ Српска православна црква

◦ католицизам

◦ Римокатоличка црква

◦ протестантизам

◦ Протестантске цркве

◦ Ислам (1)

◦ Исламска верска заједница

◦ Јудеизам (1)

◦ Јеврејска верска заједница

◦ Будизам (2)

◦ Конфучијанство (2)

ДРЖАВА И ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ

◦ Држава (1)

◦ Политичка организација друштва

◦ Сила (ред, безбедност)

◦ Закон

◦ Администрација (чиновник)

◦ Територија (простор и јурисдикција)

◦ Становништво

◦ Суверенитет

◦ Осећај припадности

◦ Перспектива

◦ Типологија

◦ демократска (1)

◦ аутократска (1)

◦ Велике империје (не стају 1918) (1)

◦ Немачко царство

◦ Отоманско царство

◦ Аустроугарска монархија

◦ Руско царство

◦ Нове државе (настале 1918) (1)

◦ Краљевина СХС/Југославија (1)

◦ Чехословачка Република (2)

◦ Мађарска (2)

◦ Аустрија (2)

◦ СССР

◦ Балтичке републике (3)

◦ Нови типови државе у 20. ве ку (1)

◦ Социјалистичка држава

◦ Фашистичка држава

◦ Нацистичка држава

◦ Југословенска држава (1)

◦ Краљевина СХС/Југославија 1918–1945.

◦ Уједињење 1918. (2)

◦ Видовдански устав, 28. 6.1921.

◦ Диктатура, 6.1.1929.

◦ Споразум Цветковић-Мачек 26. 9.1939.

◦ Шестоаприлски рат,18. 4.1941.

◦ Окупација и подела земље, 1941–1945.

◦ Друго заседање АВНОЈ-а 1943.

◦ Ослобођење 15. 5.1945.

◦ Социјалистичка Југославија, 1945–1991. (1)

◦ Федерациј а 6 република и 5 народа (1)

◦ Самоуправљање (2)

◦ Разбијање земље (1)

◦ Државно уређење (1)

◦ Монархија/монархистичко

◦ Република/републиканско

◦ Облик уређења државе (1)

◦ унитаристички (је динствена /унитарна држава)

◦ федерални (сложена држава)

◦ федерална јединица

◦ аутономна покрајина

◦ конфедерални

◦ Власт (1)

◦ Демократскавласт

◦ Тоталитарна власт

◦ Диктатура

◦ Шестојануарска диктатура, 1929. (2)

◦ Фашистичка диктатура

◦ Нацистичка диктатура

◦ Диктатура пролетеријата

ДЕМОКРАТИЈА (1)

◦ Демократска права (1)

◦ право учествовања у власти (право да бираш и да будеш биран)

◦ право на удруживање

◦ право збора и договора

◦ поштовање воље већине

◦ слобода штампе

◦ Подела власти (1)

◦ законодавна власт

◦ извршна власт

◦ судска власт

◦ Влада (1)

◦ Државна администрација (2)

◦ Бирократија, бирократа (3)

◦ Српска влада (1914-1918) (1)

◦ Југословенска влада (1918-1991) (1)

◦ Југословенска влада у избеглиштву (2)

◦ Влада народног спаса (2)

◦ Национални комитет ослобођења Југославије (2)

◦ Вла да ДФЈ/ФНРЈ/СФРЈ.... (2)

◦ Династија (1)

◦ Карађорђевић (1)

◦ Петар I Карађорђевић, краљ (1904–192) (1)

◦ Александар I Карађорђевић, регент (1914 – 1921)(1), краљ

(1921–1934)

◦ Принц Павле Карађорђевић, намесник (1934–1941)

◦ Петар II Карађорђевић, краљ (1941–1945)

◦ Хабзбурзи (1)

◦ Фрања Јосиф, цар (1848–1916)

◦ Петровић (1)

◦ Никола I, кнез (1860–1910), краљ (1910 – 1918)

◦ Романови (3)

◦ Хоенцолерни (3)

◦ Парламент/парламентаризам

◦ Парламентаризам у Краљевини Југославији

◦ Уставотворна скупштина (Конституанта) (1)

◦ Парламент (Народна скупштина) (1)

◦ једнодомни из 1921. (3)

◦ дводомни из 1931. (Се нат) (3)

◦ Монарх (1)

◦ Намесник (Намесништво) (1)

◦ Премијер (председник Вла де) (1)

◦ Министар (1)

◦ Дипломатија МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ (1)

◦ Јавна дипломатиј а (3)

◦ Тајна дипломатиј а (3)

ЗАКОН И ЗАКОНИК

◦ Устави (1)

◦ Закон (1)

◦ Амандмани (1)

ИНСТИТУЦИЈЕ

◦ Влада (1)

◦ Скупштина (1)

◦ Монарх/Председник (1)

◦ Војска (1)

◦ Суд (1)

◦ Уставни (3)

◦ Врховни (3)

◦ Окружни (3)

◦ Тужилаштво (3)

ПРИ ВРЕ ДА

◦ Капиталистичка привреда (1)

◦ Социјалистичка привреда (1)

◦ Економска криза (депресија, рецесија) и економски развој (1)

◦ Велика економска криза (1929–1932) (2)

◦ Привредне гране (1)

◦ Економска блокада (2)

◦ Царински рат (3)

◦ Сукоб са Информбироом (2)

◦ Економска блока да и санкције из 90-тих годи на 20. века (1)

◦ Национализација (2)

◦ Национализација у Југославији (1946. и 1948) (3)

◦ Откуп (1945–1955) (2)

◦ Колективизација, 1949. (2)

◦ Аграрна реформа (земља сељацима) (1)

◦ Самоуправљање (1953) (фабрике радницима) (1)

ИДЕОЛОГИ ЈА

◦ Идеја (1)

◦ Фашизам (1)

◦ Нацизам (1)

◦ Комунизам (1)

◦ марксизам (Карл Маркс) (2)

◦ лењинизам (Владимир Иљич Лењин) (2)

◦ стаљинизам (Јосиф Висарионович Стаљин) (2)

◦ Југословенска идеја (1)

◦ Идеологија (1)

◦ Фашизам (1)

◦ Фашизам у Италији (1922–1943) (1)

◦ Фашистичка партија (1)

◦ Фашистичка држава (1)

◦ Вођа – „Дуче“(Бенито Мусолини) (1)

◦ Фашизам у Шпанији (2)

◦ Шпански грађански рат (1936–1939 ), (Франциско Франко)

(2)

◦ Фашизам у Југославији (1)

◦ Усташки покрет (Анте Павелић) (1)

◦ ВМРО (Ванчо Михајлов) (3)

◦ „Збор“ (Димитрије Љотић) (3)

◦ Нацизам (1)

◦ Нацизам у Немачкој (1)

◦ Национал социјализам (2)

◦ Антисемитизам (1)

◦ Тоталитаризам (3)

◦ Холокауст (1)

◦ Нацистичка партија (1)

◦ Нацистичка држава (1)

◦ Канцелар (2)

◦ Фирер (Адолф Хитлер) (1)

◦ Милитаризам (1)

◦ Милитаризам у Јапану (3)

◦ Комунизам (1)

◦ Комунизам у СССР-у (1)

◦ Револуционарна власт (Совјети) (2)

◦ Култ личности (Стаљин) (1)

◦ Стаљинизам (2)

◦ Комунистичка партија (1)

◦ Комунистичка држава (1)

◦ Комунизам у Кра љевини СХС/Југославији (1) - КПЈ (1)

◦ Југословенство (1)

◦ Компромисно југослвенство (3)

◦ Интегрално југословенство (3)

ПОЛИТИКА

◦ Политички систем (1)

◦ Политичка организација (1)

◦ Вишепартијски систем у Југославији (1)

◦ Партије (политичке странке) (1)

◦ Политички програм (3)

◦ Статут (3)

◦ Народна радикална странка (1881) (2)

◦ Југоловенска демократска странка (1919) (2)

◦ Хрватска републиканска сељачка странка; од 1925.

Хрватска сељачка странка (ХСС) (2)

◦ Словенска људска странка (СЛС) (2)

◦ Југословенска муслиманска заједница (ЈМО) (2)

◦ Југословенска радикална заједница (ЈРЗ) (2

◦ Једнопартијски систем (1945–1990) (2)

◦ КПЈ/СКЈ

◦ СКОЈ

◦ Вишепартијски систем у Србији (2)

◦ СПС

◦ СПО

◦ ДС

◦ ДСС

◦ СРС

◦ Г 17 плус

◦ Политичке (масовне) организације (2)

◦ Хуманитарне организације (2)

◦ Тајна организација (2)

◦ Тероризам (1)

◦ Атентат (1)

◦ Атентат у Народној скупштини 1928. (убијен Стјепан Радић а на-

кон тога заведена Шестојануарска диктатура) (2)

◦ Марсејски атентат 1934. (убијен краљ Александар и Луј Барту)

(1)

◦ Атентат на Џона Кенедија (1963) (2)

◦ Атентат на Зорана Ђинђића (2002) (1)

◦ 11.септембар, напад на САД (2)

◦ Демонстрације (2)

◦ Студентске демонстрације 1968. (2)

◦ Демонстрације на Косову (1968, 1981...) (2)

◦ Студентске демонстрације и грађански отпор 90-тих годи на 20.

века (2)

6 Легенда:

Класификација знања која су везана уз појмове значи:

Нужна знања – 1

Важна знања – 2

Вредна знања – 3

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈА

◦ Октобарска револуција, 1917. (1)

◦ Бољшевици

◦ Владимир Иљич Лењин

◦ Коминтерна (Комунистичка интернационала) 1919-1943. (1)

◦ Југословенска револуција, 1945. (1)

◦ Јосип Броз Тито (1)

РАТ

◦ Светски рат (1)

◦ Први светски рат (1914–1918) (узрок, повод, последице) (1)

◦ Други светски рат (1939–1945) (1)

◦ Ратни савези (коалиције) (1)

◦ Антанта

◦ Централне силе

◦ Антифашистичка коалициј а (1)

◦ Тројни пакт (Силе осовине) (1)

◦ Интересне сфере (узроци) (2)

◦ Почетак рата (повод) (1)

◦ Сарајевски атентат, 28. 6.1914. (1)

◦ На пад на Пољску, 1. 9.1939. (1)

◦ Фронт (1)

◦ Источни фронт (1916–1917) (1)

◦ Сепаратни мир са Русијом, 1917. (Русија иступа из рата) (3)

◦ Источни фронт (1941–1945) (1)

◦ План „Барбароса“, на пад на СССР, 22.6.1941. (3)

◦ Стаљинградска битка (1942–1943) (3)

◦ Битка за Берлин, мај 1945. (3)

◦ Западни фронт (1914–1918) (1)

◦ Улазак САД у рат 1917. (2)

◦ Рат у Европи (1939–1945) (1)

◦ Капитулациј а Фран цу ске, јун 1940. (2)

◦ Битка за Британиј у (1941–1944) (2)

◦ Операција „Оверлорд“, јун 1944. (2) (отварање

другог фронта у Европи)

◦ Италијански фронт (ратиште) (1915–1918) (1)

◦ Северноафричко ратиште (1940–1943) (1)

◦ Битка код Ел Аламејна (2)

◦ Генерал Ервин Ромел (3)

◦ Инвазија на Сицилију, 1943. (2)

◦ Рат на Далеком истоку (1941–1945) (1)

◦ На пад на Перл Харбур, 1941. (2)

◦ Атомска бомба (Хирошима, 6. 8. 1945. и Нагасаки

9.8.1945) (1)

◦ Балкански фронт (1914–1918) (1)

◦ Церска битка, 1914.

◦ Колубарска битка, 1914.

◦ Повлачење преко Албаније, 1915.

◦ Со лун ски фронт (1916–1918)

◦ Југословенско ратиште (1941–1945) (1)

◦ (25-27. март 1941 (одбацивање Тројног пакта)

◦ Априлски рат, 6-18. 4. 1941.

◦ Дебелација (подела) Југославије, 1941.

◦ Независна држава Хрватска (1941–1945)

◦ Ослобођење земље (1944–1945)

◦ Војни пла нови и операције (1)

◦ План 25 (Напад и војно разбијање Југославије,

1941) (2)

◦ Вајс I и II (1942–43) (2)

◦ Шварц I и II (1943) (2)

◦ Београдска операција (1944) (2)

◦ Заседања (1)

◦ Прво и Друго заседање АВНОЈ-а (1942–43) (1)

◦ Преговори (1)

◦ Стаљин – Тито, 1944. (3)

◦ Черчил – Тито, 1944. (3)

◦ Тито – Шубашић (Вис и Београд), 1944. (2)

◦ Војне формације (1)

◦ Колаборационистичке

◦ Усташке формације

◦ Антифашистичке

◦ Југословенска војска у отаџбини (Драгољуб

Михаиловић)

◦ На родноослободилачка војска (Ј. Б.Тито)

◦ Политичка тела (1)

◦ АВНОЈ (1)

◦ НКОЈ (2)

◦ Терор (злочин) (1914–1918. и 1941–1945) (1)

◦ Масакр (2)

◦ Заробљенички логор (1)

◦ Епидемија

◦ Ратна штета

◦ Конференција мира у Паризу (Версај) (1919–1920) (1)

◦ Капитулација (1)

◦ Дан победе против фашизма 9. мај 1945. (данас Дан

Европе) (1)

◦ Хладни рат (1945, 1948–1989) (1)

◦ Блоковска подела света

◦ Војни пактови

◦ НАТО пакт, 1949.

◦ Варшавски уговор, 1955.

◦ Трка у наоружа њу (2)

◦ Деколонизација (2)

◦ Кризна жаришта, (1)

◦ Подела Немачке, 1945. (2)

◦ Берлински зид (1961–1989) (2)

◦ Сукоб са Информбироом (1948-1956) (1)

◦ Вијетнамски рат (1961–1975) (3)

◦ Пад Берлинског зида и уједињење Немачке, 1989. (2)

◦ Распад СССР-а и демократске промене у Европи (2)

◦ Несврстаност (Политика несврстаности) (1)

◦ антиколонијализам (3)

◦ мир у свету (3)

◦ политика активне мирољубиве коегзистенције (3)

◦ раз о ру жа ње (3)

◦ Освај а ње ко смо са (1)

◦ Рат про тив те ро ра (ору жа ни су ко би кој и су из би ли у пе ри о ду по сле па да Бер лин-

ског зи да – Ав га ни стан, Ирак, Ал ка и да...) (3)

◦ Рат у Ју го сла виј и (1991–1995) (1)

◦ Раз биј а ње и рас пад Ју го сла виј е

◦ Рат у Сло ве ниј и

◦ Рат у Хр ват ској

◦ Рат у Бо сни и Хер це го ви ни

◦ Су ко би на Ко со ву и Ме то хиј и и НА ТО ин тер вен циј а 1999. (1)

◦ При мирј е (1)

◦ Ге но цид

◦ Си сте мат ско и план ско ис тре бље ње ста нов ни штва (дру га ра са, ве ра,

ет нич ка гру па ) (1)

◦ Кул тур ни ге но цид (1)

◦ Кон цен тра ци о ни ло гор (1)

◦ Мај да нек, Тре блин ка, Мат ха у зен, Да хау, Ја се но вац,

Аушвиц, Ста ра и Но ва Гра ди шка, Ста ро Сај ми ште, Ја стре-

бар ско, Ба њи цa (2)

◦ Хо ло ка уст (1)

61

МИР

◦ Ми ров на кон фе рен циј а, (1)

◦ Кон фе рен циј а ми ра у Па ри зу (1919–1920) (2)

◦ Ми ров ни уго во ри (1)

◦ Вер сај ски ми ров ни уго вор (са Не мач ком), 1919. (2)

◦ Ко лек тив на без бед ност (1)

◦ Дру штво на ро да, 1919. (1)

◦ Ор га ни за циј а ује ди ње них на циј а, 1945. (1)

◦ Са вет без бед но сти (2)

◦ УНЕ СКО (2)

◦ УНИ ЦЕФ (2)

◦ Но ви по ре дак (тзв. Вер сај ски си стем) (1919–1935) (1)

◦ Ан шлус (при пај а ње Аустриј е Не мач кој), 1938.

◦ Спо ра зум

◦ Мин хен ски спо ра зум, 1938.

◦ Оку па циј а

◦ Оку па циј а Ср биј е (1915–1918)

◦ Оку па циј а Ју го сла виј е (1941–1945)

◦ „Крим ски си стем“ (Јал та) (1945–1989) (2)

◦ Ин те ре сне сфе ре (2)

◦ Но ви свет ски по ре дак, 1989. (1)

◦ Крај Хлад ног ра та

◦ Пад Бер лин ског зи да (2)

◦ Де мо крат ске про ме не у Ис точ ној Евро пи (2)

◦ Ује ди ње на Евро па (2)

◦ Уго вор у Ма стрих ту,1992. (3)

◦ Рас пад СССР-а (2)

◦ Рас пад Ју го сла виј е и рат (1)

◦ Деј тон ска ми ров на кон фе рен циј а (3)

◦ Суд за рат не зло чи не у Ха гу (3)

◦ Рат про тив те ро ра (1)

62

СЕ О БЕ/ МИ ГРА ЦИ ЈЕ

◦ Еми гра циј е (1)

◦ еми гран ти

◦ Из бе гли штво и из бе гли це (1)

◦ Ко ло ни за циј а (1)

НА УЧ НА И ТЕХ НО ЛО ШКА ОТ КРИ ЋА

◦ Те о риј а ре ла ти ви те та (Ал берт Ајн штајн) (2)

◦ Пе ни ци лин (1928. Алек сан дар Фле минг) (2)

◦ Ге не ти ка (ген) (3)

◦ Ге нет ски ин же ње ринг (3)

◦ Ана лог ни ком пју тер (3)

◦ Ин фор ма тич ка ре во лу циј а (1)

КУЛ ТУ РА И КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ

◦ Умет ност (1)

◦ Књи жев ност (1)

◦ Ар хи тек ту ра (1)

◦ Сли кар ство (1)

◦ Вај ар ство (1)

◦ Филм (1)

◦ Му зи ка (1)

◦ Ме диј и (1)

ПРО СВЕ ТА

◦ Обра зо ва ње (1)

◦ Вас пи та ње (1)

◦ Школ ски си стем (1)

ЛИЧ НО СТИ

По ли ти ка

◦ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић (1)

◦ Дра гу тин Ди ми триј е вић-Апис (2)

◦ Двајт Ај зен ха у ер (3)

◦ Луј Бар ту (3)

◦ Ле о нид Бре жњев (2)

◦ Ву дро Вил сон (1)

◦ Ма хат ма Ган ди (1)

◦ Шарл де Гол (2)

◦ Љу ба Да ви до вић (2)

◦ Георги Димитров (3)

◦ Георги Константинович Жуков (3)

◦ Богољуб Јевтић (3)

◦ Павле Карађорђевић (1)

◦ Видкун Квислинг (2)

◦ Џон Кенеди (2)

◦ Жорж Клемансо (3)

◦ Антон Корошец (2)

◦ Владимир Иљич Лењин (1)

◦ Димитрије Љотић (2)

◦ Мао Цедунг (1)

◦ Сима Марковић (3)

◦ Влатко Мачек (1)

◦ Коста Миловановић- Пећанац (3)

◦ Драгољуб Дража Михаиловић (1)

◦ Живојин Мишић (1)

◦ Бенито Мусолини (1)

◦ Гамел Абдел Насер (2)

◦ Милан Недић (1)

◦ Џавахарлар Нехру (2)

◦ Марко Никезић (3)

◦ Никола Пашић (1)

◦ Стојан Протић (2)

◦ Коча Поповић (3)

◦ Пеко Дапчевић (3)

◦ Филип Петен (3)

◦ Петар I Карађорђевић (1)

◦ Петар II Карађорђевић (2)

◦ Рејмунд Поенкаре (2)

◦ Оскар фон Поћорек (2)

◦ Август фон Мекензен (2)

◦ Гаврило Принцип (1)

◦ Радомир Путник (1)

◦ Стјепан Радић (1)

◦ Павле Радић (3)

◦ Ђуро Басаричек (3)

◦ Пуниша Рачић (3)

◦ Александар Ранковић (2)

◦ Милован Ђилас (2)

◦ Јоаким фон Рибентроп (1)

◦ Молотов (1)

◦ Ервин Ромел (2)

◦ Франклин Делано Р звелт (1)

◦ Душан Симовић (1)

◦ Боривоје Мирковић (2)

◦ Мехмед Спахо (3)

◦ Јосиф Висарионович Стаљин (1)

◦ Степа Степановић (1)

◦ Милан Стојадиновић (1)

◦ Франо Супило (1)

◦ Едвард Кардељ (1)

◦ Јосип Броз Тито (1)

◦ Јаша Томић (2)

◦ Лав Троцки (2)

◦ Хари Труман (2)

◦ Анте Трумбић (2)

◦ Димитрије Туцовић (2)

◦ Добрица Ћосић (2)

◦ Франциско Франко (3)

◦ Франц Јозеф (1)

◦ Франц Фердинанд (3)

◦ Франш Депере (3)

◦ Адолф Хитлер (1)

◦ Фидел Кастро (3)

◦ Че Гевара (3)

◦ Хајнрих Химлер (3)

◦ Јозеф Гебелс (3)

◦ Никита Хрушчов (2)

◦ Драгиша Цветковић (2)

◦ Фрањо Туђман (1)

◦ Слободан Милошевић (1)

◦ Алија Изетбеговић (1)

◦ Винстон Черчил (1)

◦ Невил Чембрлен (2)

◦ Зоран Ђинђић (1)

◦ Војислав Коштуница (1)

◦ Борис Тадић (1)

◦ Ибрахим Ругова (2)

◦ Борис Јељцин (2)

◦ Михаил Горбачов (2)

◦ Бил Клинтон (2)

◦ Џорџ Буш (2)

◦ Владимир Путин (1)

Култура и наука

◦ Бертолд Брехт (3)

◦ Томас Ман (2)

◦ Марсел Пруст (3)

◦ Вирџинија Вулф (3)

◦ Салвадор Дали (3)

◦ Јован Дучић (1)

◦ Томас Едисон ( 1)

◦ Алберт Ајнштајн (1)

◦ Михаило Петровић Алас (1)

◦ Иво Андрић (1)

◦ Нил Армстронг (3)

◦ Сергеј Јесењин (3)

◦ Паја Јовановић (3)

◦ Слободан Јовановић (1)

◦ Франц Каф ка (3)

◦ Марија Кири (3)

◦ Мирослав Крлежа (3)

◦ Десанка Максимовић (1)

◦ Милутин Миланковић (1)

◦ Стојан Новаковић (1)

◦ Бранислав Нушић (1)

◦ Живојин Перић (3)

◦ Бранислав Петронијевић (3)

◦ Пабло Пикасо (3)

◦ Урош Предић (3)

◦ Михаило Пупин (2)

◦ Арчибалд Рајс (2)

◦ Милан Ракић (2)

◦ Растко Петровић (3)

◦ Надежда Петровић (2)

◦ Марко Ристић (3)

◦ Исидора Секулић (1)

◦ Ксенија Анастасијевић (2)

◦ Милунка Савић (2)

◦ Јован Скерлић (2)

◦ Милош Црњански (1)

◦ Рабиндранат Тагор (3)

◦ Никола Тесла (1)

◦ Бранко Ћопић (3)

◦ Борислав Пекић (3)

◦ Сигмунд Фројд (2)

◦ Тин Ујевић (3)

◦ Милева Ајнштајн (3)

◦ Јован Цвијић (2)

◦ Штефан Цвајг (3)

◦ Алекса Шантић (1)

◦ Михаил Шолохов (3)