Последице рата

Тачан број жртава У Другом светском рату није утврђен.Већина сматра да је тај број између

50 и 55 милиона људи.Од тог броја само око 10% били су непосредни учесници(војници).

Оно по чему се овај рат разликује од свих предходних јесу логори смрти,уништавање читавих

народа,депортације,одвођење на принудни рад...

Човечанство не би смело да дозволи да се овакви злочини икада више понове....

На карти су приказани логори,гета,места великих масакра које су организовали и починили нацисти и њихови савезници

*ГЕНОЦИД(грч.genos племе,народ,лат. caedereубијати, cecidi убио сам)-уништавање народа или племена

*ХОЛОКАУСТ(грч.holos цео,потпун, kaustos спаљен)код Грка и Римљана:жртва спаљивањем

приношена боговима или умрлима;уништење спљивањем

(*по Лексикону страних речи и израза,М.Вујаклија)

у Другом светском рату холокауст је представљао физичко уништење преко

16 милиона људи од стране фашистичких сила у периоду од 1933. до 1945.

Скоро 6 милиона жртава били су Јевреји,што представља две трећине укупне популацфије

европских Јевреја.

Јануара 1942.нацистичке вође донеле су одлуку о активирању гасних коморна за масовно уништење људи.

Први и највећи логор смрти био је Аушвиц(Освијенћим) у Пољској.

У њему је страдало око 3 милиона људи(неки сматрају и много више,око 6 милиона) ,припадника 27 различитих нација.

Пројекат о Аушвицу је урадила ученица VIII 4 Леа Бранковић