Кључни појмови

Генерација ученика која ове школске године(2010/2011) иде у пети разред

ће на крају осмог разреда полагати завршни испит који ће обухватати тест из

српског језика,тест из математике и комбиновани тест.

У комбинованом тесту биће,поред осталих, и питања из историје.

На старницама које следе налазе се појмови,догађаји,године и личности за које

се очекује да их знате на крају сваке наведене наставне године,

односно на крају основне школе.

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД

Преузето из - ИСТО РИ ЈА, Приручник за наставнике, Кључни појмови за крај

обавезног основног образовања за наставни предмет Историја,

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд,Београд 2008.