Српска револуција

С Р П С К А Р Е В О Ј У Ц И Ј А 15.фебруар 1804-15.фебруар 1835.

Две фазе револуције:

1.Период ратовања

2.Период преговарања

Личности револуције су особе које су осмислиле,подигле и водиле револуцију,

које су револуцију обележиле и дале јој свој лични печат.

Овде можете погледати нешто више о ЛИЧНОСТИМА СРПСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

овде можете погледати нешто више о БИТКАМА у Првом српском устанку

Напомена-за израду текстова о Српској револуцији кориштена је следећа литература:

Историја Срба I-III,Владимир Ћоровић,Београдски издавачко-графички завод,1989.

Историја српске револуције 1804-1813,Гедеон Ернест Маретић,"Филип Вишњић",Београд

Историјски списи I-II,Вук Стефановић Караџић,Сабрана дела Вука Караџића књиге XV и XVI,Просвета