7.разред

У седмом разреду учимо историју Новог века.


На реду је ДОБА РЕВОЛУЦИЈА-Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века.

У овом поглављу сазнаћеш више о :

  • Индустријској револуцији

  • Револуцији у Низоземској и Енглеској

  • Америчкој револуцији и грађанском рату у САД

  • Француској револуцији и Наполеоновом добу

  • Револуцији 1848/1849. године