Да се подсетимо

ИСТОРИЈА ЈЕ ПУНА ЧУДНИХ ПРИЧА,САМО ЈЕ ТРЕБА ПОЗНАВАТИ

Херодот је отац историје.Он је први почео не само да бележи догађаје него и да их објашњава

и тражи њихов узрок и последице.

Написао је Историју у девет књига која почиње речима:

"Ово је преглед историје Херодота Халикарнашанина који је написан ради тога

да се временом не би умањио значај онога што је човечанство створило..."