Strona główna‎ > ‎

Regulamingrupa - handlujemy24.pl
Witaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl Strefa informacyjna - Regulamin dla Grup zakupowo - sprzedażowych handlujących w Grupie - handlujemy24.pl

UWAGA!!! - 
CHMURA

- Strony struktury optymalizowane tylko do przeglądarki Chrome. (Dlaczego - przeglądarka Chrome...?)

W przypadku używania innych przeglądarek należy je właściwie skonfigurować, w innym przypadku generowane w środowisku dane, jak treść, widzety, bazy danych, mapy, formularze, inne narzędzia, itd, itp., mogą być niekompletneniedostępne w całości lub mogą wyświetlać się niepoprawnie, a w nie których skrajnych przypadkach mogą wyświetlać się z błędami a nawet mogą i spowodują blokadę systemu, gdy np. korzystasz z rozwiązań technologicznie przestarzałych, jak: Widows 98, czy Windows XP. 

Strefa - Regulamin - Warto wiedzieć!!!

Zanim dołączysz do Grupy, zanim zadeklarujesz ilość, zanim dostarczysz towar, zanim go #kupisz, zanim za pośrednictwem Grupy #towar sprzedaż, zanim zadasz Grupie pytanie, zanim ogłosisz w Grupie szukam, posiadam, sprzedam zanim założysz Grupę zakupową, zanim uruchomisz Grupę sprzedażową, zanim zaakceptuje Cię Grupa i zaprosi do współpracy, czyli - zanim zaprezentujesz się Grupie, zanim wypełnisz jakikolwiek formularz dostępny w strukturze Grupy, w konsekwencji zanim do Nas do Grupy - handlujemy24.pl dołączysz oraz wspólnie z Grupą w Grupie zaczniesz handlować - przeczytaj koniecznie - poznaj podstawowe zasady handlowania w Grupie. Następnie koniecznie przeczytaj regulamin, a dopiero po zapoznaniu się ze strukturą tworzoną pod Grupę zapoznaj się z regulaminem, po zadaniu wszystkich nurtujących Cię pytań, zadanych po przez ten formularz - kontakt i po uzyskaniu wszystkich możliwych do uzyskania odpowiedzi potwierdzających Twoją wiedzę "wiem, rozumiem, tylko wówczas skorzystam" uruchom procedurę wejścia w struktury Grupy - przejdź do strefy zarejestruj się i wprowadź do Bazy naszej Wiedzy podstawowe Dane podmiotu, który reprezentujesz. (po rejestracji podtrzymaj z nami kontakt - cd. instrukcji nastąpi po wstępnej weryfikacji Twojego wpisu.) Pamiętaj!!! Brak reakcji ze strony Grupy nie koniecznie just lub wynika z odrzucenia Twojego wpisu lub zignorowania Twoich oczekiwań. Jako Grupa biznesowego wsparcia chcemy pozostawić sobie prawo do udzielania odpowiedzi tylko wówczas, gdy stwierdzimy, że reprezentujesz właściwą stronę rynku, że będziesz dla Grupy wartością dodaną a nie konfliktem interesów dla Grupy. 

Wstęp!!!
Z nami, z Grupą oraz w Grupie - handlujemy24.pl współpraca każdej firmie się opłaca, jednak zanim wspólnie, jako Grupa osiągniemy sukces, zanim zaczniemy skutecznie wspólnie z Tobą handlować w Grupie, musimy wspólnie zadbać o to, aby dobrze się poznać, poprawnie uruchomić - otworzyć swoje możliwości, określić wspólne cele i je konsekwentnie realizować w dłuższej perspektywie postępującego czasu. 

Nasz wspólny cel. 

Cel dla Grupy jest czytelny - sprawnie i skutecznie handlować w Grupie z Grupą. W tym celu aby sprawnie ruszyć ze współpracą i skutecznie handlować w Grupie, postanowiliśmy rozpisać podstawowy dla całej Grupy regulamin. Jest to jedynie zapis podstawowy, odnoszący się do ogólnych kwestii związanych z zasadami postępowania w Grupie oraz działaniem samej Grupy w odniesieniu do obowiązującego prawa, a dot. działalności podmiotów gospodarczych i podstawowych przepisów dot. prawa handlowego obowiązującego Polskie podmioty gospodarcze działające na terytorium UE. 
Ponieważ propozycja Grupy nie jest propozycją usług, Grupa nie jest sklepem internetowym, Grupa nie jest ani portalem, ani wortalem oraz żadnym innym rozwiązaniem typu MLM oraz innym rozwiązaniem, które można porównać oraz nie wymienionym, które po przez swoją formę oddziaływania obliguje "nas Grupę" do rozpisania szczegółowych zasad postępowania w Grupie w formie regulaminów w/g wymienionych zasad, dlatego ten regulamin, na tym poziomie Twoich kontaktów z Grupą i w tym kształcie w jakim jest Grupa dziś formowana, a w jakim będzie jutro, czy w przyszłości, rozpisany regulamin jedynie określa podstawowe zasady, które wprost wynikają i są wymagane z litery obowiązującego prawa. Pozostałe kwestie są pochodną działań w Grupie i docelowy zapis regulaminu, jego treść, jest ustalana i przekazywana (upubliczniana) docelowej Grupie na podstawie praktycznych działań poszczególnych Sygnatariuszy działających w ściśle określonych Grupach. 

Grupa chce i tworzy indywidualnie regulaminy dla indywidualnych Grup, gdyż każda Grupa działa na innych zasadach w oparciu o inne kryteria, które sama samodzielnie tworzy dla ściśle zdefiniowanej i prowadzonej Grupy. 

Inne zasady współpracy dot. Grup - zakupowych a inne Grup - sprzedażowych, inaczej będzie układała się współpraca w Grupie sprzedażowej - Folia, a inaczej w Grupie zakupowej - Papier. Choć wszyscy w Grupie handlują, czyli sprzedają i kupują, to zasady handlowania różnią się, tym samym muszą obowiązywać inne dla tych Grup zasady i podstawy - reguły gry rynkowej - reguły handlowania, czy reguły udostępniania zasobów Grupy. Handlując z Grupą oraz w Grupie - handlujemy24.pl ważna jest terminologia, jej zrozumienie oraz szczegóły zasad handlowania są kluczem dla osiągnięcia wiedzy jak, kto jest i kim jest dla kogo w Grupie? "Wiem, rozumiem, to korzystam" Do poprawnego zrozumienia zasad działania Grupy i zrozumienia powstających procesów wewnątrz Grupy, potrzeba czasu oraz praktycznych działań aby skutecznie wykorzystać możliwości tego projektu. Stąd ważne jest aby poprawnie zrozumieć i właściwie interpretować używaną w zasobach Grupy - terminologią.

Struktura - Regulamin

Comments