handlujemy24_pl
Witaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl. Jesteś w strefie informacyjnej, w tzw. strefie upublicznionej. Zmień status na strefę spersonalizowaną - więcej.
Gdy chcesz być dla Grupy ODBIORCĄ lub DOSTAWCĄ - tu rejestrujesz reprezentowany podmiot, tym samym uruchamiasz proces wejścia, dołączasz do strefy (do Grupy) spersonalizowanej. 
Grupa spersonalizowana dostępna jest tylko dla zaproszonych i zarejestrowanych podmiotów...więcej

Strefa informacyjna, publiczna tworzona jest dla działań instruktażowych, szkoleniowo, wdrożeniowo, handlowych, ściśle związanych z praktycznym działaniem Grupy zakupowo - sprzedażowej zwanej dalej Grupa - handlujemy24.pl - strona główna - wdrożeniechmura - zaproszenie, współpraca.


Skoro jesteś już na stronie lub system przekierował Cię na tę stronę, oznacza to, że nie jesteś w Chmurze Grupy - handlujemy24.pl a to oznacza, że nie wiele wiesz o nas, o Grupie o działaniach i strategii Grupy po za to co możemy Ci pokazać i zaprezentować na tym etapie dostępu do Chmury Grupy, dlatego tak ważne jest przystąpienie w szeregi Grupy poprzez spersonalizowany dostęp. 
Aby zaistnieć i do nas dołączyć, prosimy się zarejestrować czyli - zarejestrować w Grupie reprezentowany przez siebie podmiot i czekać na dalsze instrukcje. 
Na podstawie rejestracji ocenimy wpis i zaproponujemy kolejne kroki, czynności pozwalające dołączyć do grona Grupy ale już ściśle spersonalizowanych podmiotów współpracujących z Grupą i tworzących w Grupie interesujące rynki zaopatrzenia, bądź zbytu.

Za dołączenie do Grupy nie pobieramy żadnych opłat. 

Oto jedna z wielu utworzonych i od pewnego czasu już handlujących Grup w Grupie - handlujemy24.pl

Prezentujemy Grupę w formule dużego uproszczenia, jednak od strony praktycznej ta formuła pozwala zrozumieć, co w trawie piszczy?
Parametry Grupy.
Nazwa, Grupa zakupowo - sprzedażowa Vibac.
Przedmiot obrotu - markowa, włoska taśma pakowa.
Źródło pochodzenia towaru - Włochy.
Kim są tworzący Grupę?
Łącznie z Grupą i w Grupie, handluje i tworzy Grupę 6 podmiotów, w tym za dostawy (za zakup towaru) dla Grupy odpowiada 1 podmiot, który dokonuje w Grupie zaopatrzenia w celu dalszej odsprzedaży.
Za dostawy (ŹRÓDŁO ZAKUPU) odpowiadają DOSTAWCY zaproszeni do współpracy w Grupie. Kilka podmiotów z których jeden zawsze dostarcza - sprzedaje.
Na końcu łańcucha dostaw są firmy pośredniczące, 4 podmioty spełniające rolę inkubatorów, pośredników w jądrze systemu, są to podmioty świadczące usługi zaopatrzenia dla końcowych ODBIORCÓW dokonujących okresowo zakupu w/g indywidualnych potrzeb. 
Łączna ilość podmiotów obsługiwanych przez Grupę to od 100 do 120 podmiotów cyklicznie dokonujących w Grupie zaopatrzenia w celu dalszej odsprzedaży lub dokonujących zakupu na potrzeby własne. Liczba tworzących rynek w Grupie stale rośnie. Liczba obsługujących Grupę pozostaje niezmieniona -  więcej