Dostawahandlujemy24_pl
Witaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl. Jesteś w strefie informacyjnej, tzw. strefie upublicznionej - zmień status na strefę spersonalizowaną - więcej.
Gdy chcesz być dla Grupy ODBIORCĄ lub DOSTAWCĄ - tu rejestrujesz reprezentowany podmiot, tym samym dołączasz do strefy (do Grupy) spersonalizowanej. 
Grupa spersonalizowana dostępna jest tylko dla zarejestrowanych podmiotów...więcej

Strefa publiczna tworzona jest dla działań instruktażowych, szkoleniowo, wdrożeniowo, handlowych, ściśle związanych z praktycznym działaniem Grupy zakupowo - sprzedażowej zwanej dalej Grupa - handlujemy24.pl - strona główna - wdrożeniechmura - zaproszenie.


Skoro jesteś już na stronie lub system przekierował Cię na tę stronę, oznacza to, że nie jesteś w Chmurze Grupy - handlujemy24.pl a to oznacza, że nie wiele wiesz o nas o Grupie o działaniach i strategii Grupy po za to co możemy Ci pokazać i zaprezentować na tym etapie dostępu do Chmury Grupy, dlatego tak ważne jest przystąpienie w szeregi Grupy poprzez spersonalizowany dostęp. Aby zaistnieć i do nas dołączyć, prosimy się zarejestrować czyli - zarejestrować w Grupie reprezentowany przez siebie podmiot. 
Na podstawie rejestracji ocenimy wpis i zaproponujemy dalsze czynności pozwalające dołączyć do grona Grupy spersonalizowanych podmiotów już współpracujących z Grupą i już tworzących w Grupie interesujące dla wchodzącego Rynki.

Za dołączenie do Grupy nie pobieramy żadnych opłat. 

Oto jedna z wielu utworzonych już handlujących Grup w Grupie - handlujemy24.pl
Parametry Grupy.
Kim są tworzący Grupę?
Łącznie z Grupą i w Grupie, handluje 6 podmiotów, w tym za dostawy (za zakup towaru) dla Grupy odpowiada 1 podmiot dokonuje w Grupie zaopatrzenia w celu dalszej odsprzedaży przez Grupę, za dostawy odpowiada dwóch DOSTAWCÓW, 4 podmioty spełniają rolę pośredników, są to DOSTAWCY dla końcowych ODBIORCÓW dokonujących okresowo, zakupu w/g indywidualnych potrzeb. 
Łączna ilość podmiotów obsługiwanych przez Grupę to od 100 do 120 podmiotów, cyklicznie dokonujących w Grupie zaopatrzenia w celu dalszej odsprzedaży lub dokonujących zakupu na potrzeby własne -  więcej Odbiór