Dostawa


handlujemy24_pl
Witaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl. Jesteś w strefie informacyjnej, w tzw. strefie upublicznionej, czyli dostępnej dla ogółu. Zmień swój status na strefę spersonalizowaną - więcej.
Gdy chcesz być dla Grupy ODBIORCĄ lub DOSTAWCĄ - tu rejestrujesz reprezentowany przez siebie podmiot, tym samym uruchamiasz proces wejścia w szeregi Grupy.
Grupa spersonalizowana dostępna jest tylko dla zaproszonych i zarejestrowanych podmiotów...więcej

Strefa informacyjna, publiczna tworzona jest dla działań instruktażowych, szkoleniowo, wdrożeniowo, handlowych, ściśle związanych z praktycznym działaniem Grupy zakupowo - sprzedażowej zwanej dalej Grupa - handlujemy24.pl - strona główna - wdrożeniechmura - zaproszenie, współpraca, praca.


Skoro jesteś już na stronie lub system przekierował Cię na tę stronę, oznacza to, że nie jesteś w Chmurze Grupy - handlujemy24.pl a to oznacza, że nie wiele wiesz o nas, o Grupie o działaniach i strategii Grupy po za to co możemy Ci pokazać i zaprezentować na tym etapie dostępu do Chmury Grupy, dlatego tak ważne jest przystąpienie w szeregi Grupy i ścisła współpraca poprzez spersonalizowany dostęp. 
Aby zaistnieć i do nas dołączyć, prosimy się zarejestrować czyli - zaprezentować w Grupie reprezentowany przez siebie podmiot i czekać na dalsze instrukcje. 
Na podstawie rejestracji ocenimy wpis i zaproponujemy kolejne kroki pozwalające dołączyć do grona Grupy ale już ściśle spersonalizowanych podmiotów współpracujących z Grupą i tworzących w Grupie interesujące rynki zaopatrzenia, bądź rynki zbytu.

Za dołączenie do Grupy nie pobieramy żadnych opłat. 

Oto jedna z wielu utworzonych i od pewnego czasu już handlujących Grup w Grupie - handlujemy24.pl

Prezentujemy Grupę w formule dużego uproszczenia, jednak od strony praktycznej ta formuła pozwala zrozumieć, co to jest Grupa zakupowo - sprzedażowa i jak działa Grupa zakupowa, a jak działa Grupa sprzedażowa?
Parametry Grupy.

Nazwa - Grupa zakupowo - sprzedażowa - Vibac.
Cel dla Grupy - budowa silnej Grupy zakupowej i stworzenie warunków dla działania efektywnej pod kątem dystrybucji Grupy sprzedażowej - Vibac.
Przedmiot obrotu w Grupie - markowa, włoska taśma pakowa - Vibac.
handlujemy24.pl
Źródło pochodzenia towaru - Włochy.
Kim są tworzący Grupę?
Łącznie z Grupą i w Grupie, handluje i tworzy Grupę 6 podmiotów, w tym, za dostawy (za zakup towaru) dla Grupy odpowiada 1 podmiot, który dokonuje w Grupie zaopatrzenia w celu dalszej odsprzedaży.
Za dostawy (ŹRÓDŁO ZAKUPU) odpowiadają DOSTAWCY zaproszeni do współpracy w Grupie. Kilka podmiotów z których jeden zawsze dostarcza - sprzedaje, pozostali gwarantują ciągłość dostaw.
Na końcu łańcucha dostaw są firmy pośredniczące, 4 podmioty spełniające rolę inkubatorów, pośredników w jądrze systemu, są to podmioty świadczące usługi zaopatrzenia dla końcowych ODBIORCÓW dokonujących okresowo zakupu w/g indywidualnych potrzeb. 
Łączna ilość podmiotów obsługiwanych przez Grupę to od 100 do 120 podmiotów cyklicznie dokonujących w Grupie zaopatrzenia w celu dalszej odsprzedaży lub dokonujących zakupu na potrzeby własne. Liczba tworzących rynek zbytu w Grupie stale rośnie. Liczba obsługujących rynek zaopatrzenia i całą Grupę pozostaje niezmieniona -  więcej Odbiór