Strona główna‎ > ‎

Chmura


handlujemy24.pl
Witaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl
Jesteś w strefie informacyjno - szkoleniowo - wdrożeniowej, tworzonej dla doraźnych potrzeb i praktycznych zastosowań Chmury Google - kiedyś 
Google Apps, obecnie Google Suite. Strefa tworzona na zasadach oraz działaniach pod kątem potrzeb Grupy - handlujemy24.pl rozwijanej w tej strukturze - w Chmurze firmy Google.
W strefie dowiesz się, jednak jedynie w podstawowym zakresie:
jak tworzyć, jak implementować, jak wykorzystywać, jak poszerzać struktury - Grupy Chmur tworzonych w Chmurze i jak łączyć  Grupy Chmur w czasie rzeczywistym z działaniami  Chmury tworzonej dla działań i potrzeb struktury jaką jest Grupa - handlujemy24.pl, a wszystko po to aby osiągać zakładany przez Grupę - cel  - skuteczne poszerzanie oddziaływania w rynek po przez tworzenie Chmury dla budowanej struktury zakupowo - sprzedażowej jaką jest tworzona w Chmurze struktura - Grupa - handlujemy24.pl.

Jeśli wiesz i rozumiesz czym jest Chmura, w szczególności czym jest Chmura tworzona przez firmę Google, jak działa, co to jest Google Suite, kiedyś Apps, dlaczego warto tworzyć Chmurę i z niej korzystać - zapraszamy do współtworzenia Chmury pod kątem działania w Chmurze wszystkich struktur tworzonych dla Grupy - handlujemy24.pl

Jeśli nie wiesz jak działa Chmura - zapraszamy na szkolenie Przeprowadzimy szkolenie z tematyki Chmura Google, czyli Google Apps, obecnie Google - Suite w praktyce, bo tworzonej w Grupie Chmur tworzonych pod kątem np. działania tej struktury - struktury tworzonej dla Grupy - handlujemy24.pl.

UWAGA - Chmura!!!

Chmura tworzona dla potrzeb działania Grupy - handlujemy24.pl, to struktura, która  generuje strefy statyczne - dostępne dla ogółu, (tzw. strefy upublicznione), każdy może przeglądać ich zawartość.
Chmura tworzona dla potrzeb działania Grupy - handlujemy24.pl, to również struktura, która  generuje strefy dynamiczne - spersonalizowane, dostępne tylko dla Grupy wdrożeniowej, ściśle ze sobą współpracującej w oparciu o te same zasady i takie same narzędzia dostępne on-line (w Chmurze - firmy Google) - dostęp za przyzwoleniem zarządzającego Chmurą.
Strefa dynamiczna - przykład Chmury w zakresie wiedzy, kto jest w Chmurze oraz w zakresie wiedzy, co jest zawartością Chmury?  

Oto przykładowa Chmura dostępna na podstawie udzielonego dostępu - upubliczniona, gotowa do wykorzystania w zakresie współpracy w Chmurze z Grupą - handlujemy24.pl - o szczegóły jak działa Grupa chmur pytaj - admin struktury.

Strefa dynamiczna - przykład Chmury upublicznionej w zakresie wiedzy kto jest w Chmurze, jednak spersonalizowana w zakresie wiedzy, co jest zawartością Chmury?
Wiedza dostępna na podstawie udzielonego dostępu - pytaj o szczegóły - admin struktury.

CHMURA dla GRUPA - HANDLUJEMY24.PL


Strefa dynamiczna - przykład Chmury upublicznionej w zakresie wiedzy kto jest w Chmurze, jednak spersonalizowana w zakresie wiedzy, co jest zawartością Chmury?
Wiedza dostępna na podstawie udzielonego dostępu - pytaj o szczegóły - admin struktury.

GRUPA - HANDLUJEMY24.PL GRUPA - CHMURYChmura obliczeniowa, znana w języku angielskim jako "cloud computing", to jeden z najważniejszych trendów wyznaczanych obecnie przez branżę IT.

Na szczególną uwagę zasługuje Chmura budowana i rozbudowywana  przez firmę Google, która posiada obecnie jako jedyna na świecie oryginalne rozwiązania tworzące największą Chmurę, Chmur w Chmurze.
Chmura Google jest jedyną w swoim rodzaju, tak rozbudowaną i tak poprawnie działającą, tak funkcjonalną oraz tak bezpieczną Chmurą.

Jak z niej korzystać?


Opracowanie zawarte w tej strukturze dedykowane jest tylko tym Osobom reprezentującym podmioty ściśle współpracujące w Grupie = handlujemy24.pl, które współpracują w Chmurze Chmur tworzonych w środowisku Chmury tworzonej dla Grupy - handlujemy24.pl

Instrukcje odnoszą się tylko do tej Grupy i tylko w obrębie tej Grupy będą skutecznie podpowiadać, jak tworzyć Chmurę i jak z niej korzystać?

Jak tworzyć i jak korzystać z Chmury Chmur w Chmurze Grupy w odniesieniu do działania Chmury tworzonej dla potrzeb Grupy - handlujemy24.pl?

Pytanie "jak korzystać" jest proste w odpowiedzi, jednak złożoność procesów, jakie generuje Chmura w układzie Grupy - handlujemy24.pl powodują, że odpowiedż na pytanie jak tworzyć skutecznie Chmurę sprawia, że nie każdy nawet gdy dokładnie zapozna się z instrukcjami i je zrozumie, nie koniecznie skorzysta i wykorzysta zbudowaną Chmurę dla celów budowania własnej pozycji w Grupie w Chmurze po przez Chmurę Grupy - handlujemy24.pl.

Instrukcje - jak tworzymy Chmurę dla działań Grupy, to opracowanie szczególne, które wymaga wiedzy i praktycznego działania.

Z naszej (Grupy - handlujemy24.pl) praktyki wynika, że pisanie jakichkolwiek instrukcji kierowanych do ogółu - "jak Chmurę budować, jak z Chmury korzystać?" nie wiele wnosi do utrwalenia praktycznej wiedzy - jak skutecznie wykorzystać Chmurę dla celów handlowania w Grupie - handlujemy24.pl?

Dlatego nie piszemy instrukcji w formie prezentacji, a proponujemy i staramy się wdrażać taki model instruktarzu, który pozwoli Chmurę Grupy - handlujemy24.pl tworzyć indywidualnie, systematycznie i co najważniejsze docelowo ale skutecznie.

Chcemy otwierać Chmurę Grupy każdemu z Grupy, kto do Grupy dołączy, przejdzie procedury wdrożeniowe i zacznie w Grupie poprzez Chmurę z Grupą handlować. 

W innym przypadku, angażowanie Osób do tworzenia Chmury dla Grupy - handlujemy24.pl na zasadzie przypadkowości mija się z celem, gdyż Chmura tworzona dla Grupy jest dziedziczona w zakresie uprawnień dostępu do całej Chmury.

Brak dziedziczonych uprawnień spowoduje, że Chmura nie zadziała i nie wygeneruje oczekiwanych efektów - tzw. efektu skali.

Jeśli Osoba zaangażowana w proces tworzenia Chmury utraci dziedziczenie uprawnień dostępu, utracą prawa wszyscy, którym ta Osoba udzieliła własnych praw dostępu do własnych zasobów, własnej Chmury a tym samym przerwie Chmurę dla ogółu w Grupie.

Pisząc bardzo obrazowo - jeśli dziś uzyskasz prawa do tworzenia Chmury dla Grupy - handlujemy24.pl i przez następny rok współpracy z Grupą, Twoja Chmura będzie generowała 10 000 Chmur, z chwilą, gdy Ty stracisz prawo do budowania Chmury dla Grupy uruchomisz lawinę strat - automatycznie tracisz prawo do dziedziczenia uprawnień dostępu do Chmury - Grupa - handlujemy24.pl - automatycznie stracą je wszyscy Ci, którzy nabyli prawa dziedziczenia od Ciebie - dlatego tak ważna jest kolejność wdrożenia - najpierw handlowanie, a pod potrzeby handlowania tworzenie Chmury...

Komu Chmurę Grupy szczególnie dedykujemy?


Komu szczególnie dedykujemy Chmurę w układzie współpracy w Chmurze dla Grupy - handlujemy24.pl?
Dedykujemy rozwiązania Chmury dla działania Grupy - handlujemy24.pl każdemu, kto do Grupy dołączył, skutecznie w Grupie handluje i zdecyduje się z Grupą  handlować przede wszystkim w długim horyzoncie czasowym, jednak pod pewnymi warunkami, które muszą być spełnione, gdyż są podstawą wspólnego oraz i co najważniejsze skutecznego działania - handlowania.

Jakie procesy wspiera Chmura?


Chmura tworzy warunki a raczej otwiera możliwości tworzenia niezliczonej i niczym nie ograniczonej ilości Chmur w jednej Chmurze i taką ich implementację - połączenie, że rozbudowana do odpowiednich poziomów w zakresie ilościowym i jakościowym, wygeneruje tzw. "Efekt skali" tak przecież ważny w procesie handlowania po przez sieć Internet.


Na czym polega efekt skali - efekt Chmury i w jakiej skali może twórcom Chmury przynosić korzyści?Aby poznać efekt Chmury musimy ;poznać definicję Chmury.
Definicja Chmury dla Grupy - handlujemy24.pl jest prosta.
W jednej Chmurze niezliczona ilość Chmur?
Banalnie prosta definicja, tylko jak w krótkim czasie stworzyć taką ilość Chmur, aby uruchomić efekt skali?
W Chmurze tworzonej dla Grupy - handlujemy24.pl odpowiadamy na tak zadane pytanie w praktyce.
Nie ma sposobu tworzenia dynamicznego  - jest sposób tworzenia struktury.
Jeśli będzie budowana systematycznie i właściwie pod kontem doboru tworzących struktury Chmur - efekt skali zadziała z chwilą szerokiej wiedzy o Chmurze i jak ją tworzyć, czyli sami tworzymy wspólną Chmurę   po to aby do Chmury zapraszać innych..


My sami w Chmurze?My jako społeczność internetowa w Chmurze Google raczkujemy.
Widać to raczkowanie po licznikach w Google+ oraz po tematyce, jaka góruje w naszej strefie czasowej.
Oczywiście część zawodowa - firmy z Grupy IT, jako grupa profesjonalistów radzi sobie świetnie, widać to po umieszczanych w Chmurze aplikacjach typu - Start-Up,y - jest ich co raz więcej i co raz lepszej jakości.

Przeszkodą dla przeciętnego Użytkownika Chmury w tworzeniu Chmury dla działań indywidualnie projektowanych Chmur np. Chmur tworzonych w Chmurze Chmur w Grupie dla Grupy - handlujemy24.pl zazwyczaj jest występująca w 99%  przypadków bariera psychologiczna, w 90% bariera wiedzy jak, w 100% bariera świadomości po co, oraz w 100% nie uzasadnione obawy wynikające z braku podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie w Chmurze naszej Chmury?

Będąc w Chmurze dla działań Grupy - handlujemy24.pl wspólnie pokonamy te bariery i wspólnie wywołamy "Efket Skali" pozwalający skutecznie np., handlować w Chmurze Chmur tworzonych dla potrzeb i możliwości implementowania - łączenia wiedzy w Chmurze Chmur tworzonych dla i na pożytek Grupy - handlujemy24,pl.
Pisząc bardzo obrazowo - w Grupie - handlujemy24.pl, gdy z Grupą handlujesz - tworząc własną Chmurę otrzymasz wiedzę - jak tworzyć ją bezpiecznie, po co, w jakim celu, dlaczego warto, otrzymasz też wiedzę z kim i dlaczego warto?

Od czego zacząć i jak skutecznie tworzyć Chmurę w Chmurze?


Aby skutecznie tworzyć Chmurę Chmur dla działań handlowych pod potrzeby Chmury działającej w strukturze Grupy Grupa - handlujemy24.pl, musimy stworzyć jedną wspólną Chmurę i nadać jej jedyny, niepowtarzalny, unikalny charakter w nazwie, np. Grupa - handlujemy24.pl.
Przykład:


Następnie musimy nadać jej publiczny, ale spersonalizowany dostęp, co oznacza, że jeśli jesteś w Grupie - handlujemy24.pl spersonalizowany/a i widzisz Chmurę ale jej nie możesz edytować, podmieniać, kopiować, upubliczniać, chować, itd, itp.
Chmura pod nazwą GRUPA - HANDLUJEMY24.PL już funkcjonuje w sieci (patrz rzut ekranu)
Każdy widzi strukturę, u siebie, w zasobach osobistej Chmury - własnego Google - DYSK - w zakładce "Udostępnione dla mnie" 

Gdy tylko spersonalizujemy dostęp - otrzymujemy kopię Chmury z prawem do przeglądania.
Prawo jest dziedziczone i niezbywalne, jeśli nie posiadasz uprawnień do ich edycji - zmiany uprawnień - aby pozbyć się Chmury możesz jedynie Chmurę dla Grupa - handlujemy24.pl przesunąć i lub usunąć.
W tym celu tworzymy Chmurę - ŚMIECI i przenosimy Chmurę  - Grupa - handlujemy24.pl do strefy osobistej  - opcjonalnie gdy ją stworzymy przypisanej do uprawnień osobistych - niepublicznych - w ten sposób zamykamy do Chmury - handlujemy24.pl dostęp.

Gdy każdy otrzyma - otworzy swoją własną Chmurę  w Chmurze  - Grupa - handlujemy24.pl i poprzez nadanie własnej Chmurze indywidualnego charakteru - czyli nada Chmurze nazwę własną, np. CHMURA INEZIA i ją upubliczni w strukturze Chmury dla działań Grupa - handlujemy24.pl uruchomi w taki sam sposób i z identycznym efektem proces przekazywania wiedzy w czasie rzeczywistym innym Chmurom implementowanym w Chmurze Chmur dla Chmury - Grupa - handlujemy24.pl (wywołujemy w ten sposób efekt skali)

Ważne jest to aby nazwa  Chmury występowała w Chmurze Google - Dysk pod tym samym identyfikatorem - nazwa własną.
Nazwa nie może się niczym różnić i na zawsze misi pozostać niezmieniona, gdyż jakakolwiek zmiana nazwy, zmiana lokalizacji w Chmurze Google - Dysk, na Twoim DYSKU, zmienia dostęp do folderu i zamyka jego dostępność zmieniającemu nazwę oraz wszystkim tym Chmurom, którym zmieniający nazwę, bądź lokalizację nadał własne dziedziczone od Chmury dla Grupy - handlujemy24.pl uprawnienia.
Jeśli Chmurę tworzoną pod potrzeby Grupy - handlujemy24.pl


Więcej informacji - od czego zacząć,  jak tworzymy Chmurę, jak z niej korzystamy oraz kto ją aktualnie tworzy uzyskasz w tym opracowaniu.
Jeśli nie masz dostępu - uruchom procedurę udostępniania. 

CHMURA dla GRUPA - HANDLUJEMY24.PL - JAK JĄ TWORZYMY?

Strefy.


Jak działają poszczególne strefy dla określonych Grup oraz ich Chmur.
Przykład ukazuje jak w prosty sposób Chmura generuje efekt skali.
Jesteś w strefie Grupy - handlujemy24.pl, 
To jest Chmura - Grup.dla Chmury Grupa -  Axa.
Z pozycji tej strony nie widzisz zasobów Chmury w całości, a jedynie jej publiczne (upublicznione) elementy.
Chmura dostępna na podstawie udzielonego dostępu - pytaj o szczegóły - admin struktury.

CHMURA GRUPA - AXA


Chmura dla Grupy - Axa tworzona jest w ramach funkcjonowania struktury Grupa - handlujemy24.pl.
W strukturze Grupa - handlujemy24.pl wybierz a następnie kliknij w folder Grupa - Chmury.
Po przeładowaniu strony otrzymasz dostęp do Chmury Grupa - handlujemy24.pl, w której znajdziesz upublicznione przykłady Chmur poszczególnych Grup działających w ramach tworzenia się Chmury dla Grupa - handlujemy24.pl

GRUPA - HANDLUJEMY24.PL


Wybierz dostępną dla siebie Chmurę i postępując zgodnie z przyjętymi zasadami, twórz własną i udostępniaj ją innym Użytkownikom również posiadającym własną Chmurę w tej strukturze.

GRUPA - CHMURY


Udostępniając zasoby własnej Chmury pamiętaj - Ty decydujesz o dostępie do swojej Chmury i Ty za dostęp do własnej Chmury, za bezpieczeństwo danych w Chmurze, za potencjalną utratę danych odpowiadasz sam przed sobą w swojej Chmurze.
Jeśli otrzymasz dostęp do innych Chmur, zawsze jest to dostęp ograniczony, jedynie do przeglądania zasobów danej Chmury, nigdy do jej edytowania,
GDYBY ZDARZYŁO SIĘ INACZEJ JESTEŚ ZOBLIGOWANY DO POINFORMOWANIA WŁAŚCICIELA UDOSTĘPNIAJĄCEGO CHMURĘ O FAKCIE MOŻLIWOŚCI JEJ EDYCJI.
Wniosek z tego jest następujący - udostępniaj możliwość przeglądania swojej Chmury tylko tym właścicielom Chmur, którzy udostępniają własne.
Zalecamy unikać stosowania uprawnień do edycji swojej Chmury innym, nawet jeśli mamy do nich pełne zaufanie.


Informacja dla Tych, co nie wiedzą jak dołączyć?
Oto Chmura dla Grupy - handlujemy24.pl
Zanim dodamy (dopuścimy) Twoją Chmurę do Chmury Grupy, musisz do Grupy dołączyć.
Aby dołączyć skutecznie dopisz Dane firmowe (tylko firmy mogą się rejestrować) do bazy Głównej i czekaj na dalsze instrukcje - więcej

Chmura  - Kalendarium - jak tworzymy Kalendarz w Chmurze?


cdn.Struktura - Chmura - Przewodnik


Podstrony (1): 9.1 CHMURY
Comments