Strona główna‎ > ‎

SygnatariuszeWitaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl. To jest Strefa informacyjna dla Grupy - Sygnatariuszy - założycieli Grupy - handlujemy24.pl.

Kim jest Sygnatariusz w Grupie, za co w Grupie odpowiada Sygnatariusz, za co Sygnatariusz czynny, a za co odpowiada w Grupie - handlujemy24.pl Sygnatariusz czynny - licencjonowany?

Grupa - handlujemy24.pl to Grupa Osób oraz ich umysły, połączone w sieć za pomocą sieci.
Podstawą dla łączenia umysłów w sieci jest Sygnatariusz. 

Kim jest Sygnatariusz?
Sygnatariusz, to Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą lub zatrudniona i występująca w zasobach Grupy - Katalogu oraz w strukturze Grupy - handlujemy24.pl jako Pełnomocnik reprezentujący interesy Właściciela podmiotu, który został przez niego wydelegowany do współprac z Grupą. 
W strukturze Katalogu oraz w strukturze Grupy handlujemy24.pl można spotkać:
- Sygnatariusza.
- Sygnatariusza czynnego, 
a na samej górze struktury, można spotkać 
- Sygnatariusza czynnego - licencjonowanego. 

Różnice pomiędzy Sygnatariuszami są znaczące, a o szczegółach informujemy w dalszej części zamieszczonych informacji.


Za co odpowiada Sygnatariusz?

Sygnatariusz za nic nie odpowiada, gdyż nie posiada uprawnień, bo nie może posiadać żadnych szczególnych uprawnień nakładających jakąkolwiek odpowiedzialność z tyt. operacyjnego działania całej Grupy. Sygnatariuszem założycielem Grupy jest każdy, kto do Grupy dołączył lub kto został do Grupy zaproszony i przeszedł proces wdrożeniowy.
Każdy kto wypełnił formularz rejestracyjny automatycznie staje się założycielem Grupy i jest jej Sygnatariuszem.
Weryfikacja danych Sygnatariusza pozwala jedynie potwierdzić fakt prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, w dodatku w kwestii formalnej nie do końca możliwej do zweryfikowania.
Sygnatariuszem może zostać każdy, kto chce do Grupy dołączyć i spełnia podstawowe kryteria doboru oraz przejdzie nałożone przez Grupę procedury, szkoleniowo - wdrożeniowe.

Za co odpowiada Sygnatariusz czynny, a za co odpowiada Sygnatariusz czynny licencjonowany?
Odpowiedzi udzielamy w dalszej części informacji.

Jak zostać Sygnatariuszem?


Jeśli chcesz dołączyć do grona Sygnatariuszy Grupy - handlujemy24.pl, musisz spełnić kilka ważnych warunków o których opowiemy i przedstawimy szczegóły po otrzymaniu raportu z wypełnionego przez Ciebie formularza kontaktowego. lub formularza rejestrowego
Prosimy wypełnij formularz wpisując jedynie podstawowe Dane. 
Po wysłaniu danych, oczekuj z naszej strony odpowiedzi. Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe lub potrzebne, jednak zastrzegamy sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi bez podania przyczyny.

Jak rozróżniamy Sygnatariuszy?


Sygnatariusz a Sygnatariusz czynny lub Sygnatariusz czynny - licencjonowany - jaka jest różnica?

Odpowiedź jest złożona i trudno napisać o różnicach krótko, czyli w jednym zdaniu.
Sygnatariusz czynny, to również Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub występująca w imieniu Właściciela, jako jego Pełnomocnik. W odróżnieniu od Sygnatariusza, Sygnatariusz czynny to dla Grupy już szczególna Osoba, to Osoba w podstawowym zakresie zweryfikowana i dopuszczona do zasobów Grupy, która pnie się po szczebelkach ponad innych Sygnatariuszy, czyli jest aktywniejszą osoba od innych i po pewnym czasie przejmuje ich rolę. Pokonując kolejne szczeble dostępu do struktury Grupy, przejmując wpływy w poszczególnych Grupach, oczywiście wpływy do zarządzania zasobami danej Grupy przejmuje je od Sygnatariuszy i już pod własne potrzeby dynamicznie je rozwija.

Z racji wiedzy jaką posiada (dostęp do Baz wiedzy Grupy) zarządza Grupami innych Sygnatariuszy, którzy np., pomimo iż są w toku tworzenia Grupy, tworzą je bez sukcesu i bez oczekiwanej przez Grupę dynamiki wzrostu, czyli bez wyraźnego wzrostu zainteresowania Grupą przez innych, skatalogowanych w poszczególnych Grupach Sygnatariuszy.


Sygnatariusz czynny - jaka jest jego rola?


Rolą Sygnatariusza czynnego jest ciągłe poszukiwanie wiedzy w celu budowania Baz dla tej wiedzy.
Pisząc bardzo krótko - to Osoba wypełniająca treścią strukturę wiedzy pod potrzeby całej Grupy.
Działanie Sygnatariusza czynnego, to złożony proces oddziaływania, to proces budowania pozycji Grupy w rynku.
Poprzez codzienną swoja pracę - penetrację tego rynku, buduje podstawy wiedzy dla całej Grupy.
Sygnatariusz czynny jest przeszkolonym i wdrożonym ogniwem w procesie budowania Katalogów, to Osoba wszechstronnie przygotowana w zakresie przydatności dla Grupy i współpracy w Grupie.
Sygnatariusz czynny, to również Osoba wszechstronnie przygotowana do prowadzenia jednej, co najwyżej dwóch Grup docelowych, to Osoba zaufana, która przeszła wszystkie poziomy weryfikacji od rejestracji Danych, po weryfikację dokumentacji dot. działalności gospodarczej oraz weryfikację zdolności do przeprowadzania złożonych procesów pozyskiwania wiedzy, budowania Bazy wiedzy, budowania struktury Baz danych, przeprowadzania określonych, jednak i zazwyczaj przed uzyskaniem licencji drobnych transakcji w imieniu Grupy.

Przykład Sygnatariusza widocznego w Bazie wiedzy Grupy- Demo - Dane nie są widoczne dla Grupy a sama Grupa jest spersonalizowana i niedostępna publicznie.  Witaj w Grupie - DMD.
Nazywam się ......................................................
W ramach współpracy z Grupa - handlujemy24.pl zarządzam Grupą - DMD
Mój adres skrzynki poczt. e-mail
DMD w Grupie - handlujemy24.pl
Strefa handlowania -
Wybierz strefę i postępuj zgodnie z procedurą.
Definicje. Dostawa (Dostawca) - producent, importer, wyłączny przedstawiciel
Dostawa/Odbiór (Dostawca i Odbiorca - pośrednik) - hurtownia, sklep, partner B2B
Odbiór (Odbiorca) - firma, instytucja, dokonująca zakupu na potrzeby własne - tzw. klient końcowy.
 Jeśli pasuje Ci moje towarzystwo, jeśli chcesz u mnie kupić lub za pośrednictwem mojej Grupy sprzedać, jeśli chcesz wspólnie ze mną pohandlować - serdecznie zapraszam.
Ze mną handlujesz wiarę w rynek odzyskujesz.

Jeśli się zdecydujesz dołączyć - rejestruj dane w mojej Bazie wiedzy - rejestruj się jako DOSTAWCA gdy chcesz sprzedać lub jako ODBIORCA gdy chcesz kupić. Gdyby okazało się, że chcesz i możemy wspólnie pohandlować rejestruj się jako Pośrednik, czyli DOSTAWCA i ODBIORCA.
Masz pytania, korzystaj z formularza kontaktowego.
Jeśli masz pytania techniczne a związane z np. działaniem struktury, kontaktuj się z admin tej struktury.


Sygnatariusz czynny licencjonowany - kim jest?


Sygnatariusz czynny - licencjonowany, to również Osoba szczególna, wszechstronnie przygotowana do czynnego oddziaływania w rynek, to również Osoba zweryfikowana i wdrożona, która prowadzi własną firmę, jednak w odróżnieniu do Sygnatariusza, czy Sygnatariusza czynnego, to Osoba, która od podstaw zbudowała własną Grupę zakupowo - sprzedażową, to Osoba, która poprzez działania operacyjne w Grupie pozyskała kontrahentów i klientów i w oparciu o posiadaną wiedzę, zbudowany rynek, którym zarządza oraz techniczne możliwości związane z budowaniem struktury, rozwija działalność całej Grupy poprzez wdrożenie nowoczesnych form handlowania w Grupie.
Celem działania Sygnatariusza licencjonowanego, jest skuteczne poszerzanie zasięgu grupowego oddziaływania w rynek. Poszerzając zasięg (Bazy danych, bazy asortymentowe), dynamizuje obroty danej Grupy nawet o 100% w krótkim okresie czasu.
Rolą Sygnatariusza czynnego - licencjonowanego, jest ciągłe poszukiwanie wiedzy w celu budowania Baz tej wiedzy.
Pisząc bardzo krótko - to Osoba wypełniająca treścią strukturę wiedzy pod potrzeby całej Grupy.
Działanie Sygnatariusza czynnego - licencjonowanego, to złożony proces oddziaływania, to proces budowania pozycji Grupy w rynku.
Poprzez codzienną swoja pracę - penetrację tego rynku, handlowanie - zakup i sprzedaż towarów w imieniu Grupy buduje podstawy wiedzy dla własnej Grupy oraz dla całej Grupy - handlujemy24.pl.
Sygnatariusz czynny - licencjonowany jest przeszkolonym i wdrożonym ogniwem w procesie budowania Katalogów, to Osoba wszechstronnie przygotowana w zakresie przydatności dla Grupy i współpracy w Grupie.
Sygnatariusz czynny - licencjonowany, to również Osoba wszechstronnie przygotowana do prowadzenia jednocześnie wielu Grup, to Osoba zaufana, która przeszła wszystkie poziomy weryfikacji od rejestracji Danych, po weryfikację dokumentacji dot. działalności gospodarczej oraz weryfikację zdolności do przeprowadzania złożonych procesów pozyskiwania wiedzy, budowania Bazy wiedzy, budowania struktury Baz danych, przeprowadzania określonych transakcji w imieniu Grupy na wysokim volumenie wartości transakcji..


1. Przykład Sygnatariusza czynnego licencjonowanego. 


Nazywam się Krzysztof Klee - jestem Sygnatariuszem czynnym - licencjonowanym, współzałożycielem Grupy - handlujemy24.pl oraz założycielem i administratorem Grupy Inezia. W ramach współpracy - działań na rzecz Grupy - handlujemy24.pl zarządzam, tworzę, buduję własną pozycję w Grupie. Tworzę strukturę (rynek) pod handlowe potrzeby Grupy - Inezia. W rynku, którym zarządzam handluję w ilości hurtowej.

Moim zadaniem w Grupie - handlujemy24.pl jest sprzedać jak najwięcej w 24 godz.
Mój adres skrzynki poczt. e-mail krzysztof.klee@gmail.com
Tel. kom. 509264095 

Jeśli pasuje Ci moje towarzystwo, jeśli chcesz u mnie kupić lub za pośrednictwem mojej Grupy wspólnie ze mną pohandlować - serdecznie zapraszam.
Inezia w Grupie - handlujemy24.pl
Strefa handlowania - Wybierz strefę i postępuj zgodnie z procedurą.
Jeśli jej nie znasz - zapraszam na szkolenie.

Ze mną handlujesz wiarę w rynek odzyskujesz. Jeśli skorzystasz z propozycji i się zdecydujesz dołączyć - w pierwszej kolejności rejestruj dane w mojej Bazie wiedzy - rejestruj się jako DOSTAWCA gdy chcesz sprzedać lub jako ODBIORCA gdy chcesz kupić. Gdyby okazało się, że możemy wspólnie pohandlować, rejestruj się jako DOSTAWCA i ODBIORCA.
Masz pytania, korzystaj z formularzy - kontakt lub po prostu zadzwoń - Tel. kom. 509264095

2. Przykład Sygnatariusza czynnego - licencjonowanego. 

Witaj w GRUPIE AXA IMPORT-EXPORT
Nazywam się
Andrzej Popiel jestem Sygnatariuszem czynnym - licencjonowanym, założycielem Grupy - Axa
W ramach współpracy z Grupą - handlujemy24.pl zarządzam tą Grupą i ją rozwijam.
Mój adres skrzynki poczt. e-mail apopiel701@gmail.com
Tel. kom. 691476873
Axa w Grupie - handlujemy24.pl


Dane identyfikacyjne - Nip: - 529-154-97-90, Regon: - 014914210
Adres siedziby firmy - 05-825 Grodzisk Maz., ul. Kopernika 7/6,
Kontakt tel. 691476873
Kontakt e-mailowy - ap@handlujemy24.pl

Zaproszenie!!!


Witaj - masz ochotę powalczyć z rynkiem? 
Tworzysz własny biznes, chciałbyś/chciałabyś przyśpieszyć, jednak stale napotykasz na te same trudności i widzisz, że mimo iż od wielu miesięcy biznes funkcjonuje, jednak brak mu dynamiki wzrostu sprzedaży.
Jeśli czujesz potrzebę tworzenia szerszych struktur oddziaływania w ten rynek dla branż i kanałów, które chcesz tworzyć - dołącz do naszej Grupy.

Widzisz potrzebę poszerzania horyzontów wiedzy o rynku wokół produktów, których stale poszukujesz lub oferujesz - dołącz do naszej Grupy.

Jeśli choć raz odpowiedź brzmi "TAK" - w celu dołączenia do Grupy, kliknij proszę w ten oto link, wybierz właściwą sobie Grupę i dokonaj rejestracji danych firmy, którą reprezentujesz.
Jeśli masz pytania - na co dzień jesteśmy tu - | www.handlujemy24.pl |
Uwaga - odpowiadamy na każde pytanie jedynie wówczas, jeśli wypełnisz formularz dokładnie i starannie - to nasza gorąca prośba. Jednocześnie zaznaczamy, że pozostawiamy sobie prawo do decydowania komu i kiedy odpowiemy.

Strefa rejestrowania Danych.


Rejestruj się i czekaj na dalsze instrukcje.
Zanim się zarejestrujesz koniecznie przeczytaj.
Poznaj zasady
Współpraca
Sygnatariusze


Struktura - Szkolenia

Comments