Strona główna‎ > ‎

Dostawcy i Odbiorcy

Od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) więcej. 


handlujemy24.pl
Witaj w strukturze Grupy - handlujemy24.pl. Jesteś w strefie informacyjnej dla Grupy - DOSTAWCÓW i Grupy ODBIORCÓW handlujących w Grupie - handlujemy24.pl

Kim są DOSTAWCY i ODBIORCY w Grupie - handlujemy24.plDOSTAWCY i ODBIORCY w Grupie - handlujemy24.pl to Grupa podmiotów DOSTAWCÓW towarów i Grupa podmiotów - ODBIORCÓW, którzy na co dzień zamawiają u DOSTAWCÓW handlujących w Grupie - handlujemy24.pl?
UWAGA!!! - 
CHMURA

- Strony struktury optymalizowane tylko do przeglądarki Chrome. (Dlaczego - przeglądarka Chrome...?)

W przypadku używania innych przeglądarek należy je właściwie skonfigurować, w innym przypadku generowane w środowisku dane, jak treść, widzety, bazy danych, mapy, formularze, inne narzędzia, itd, itp., mogą być niekompletneniedostępne w całości lub mogą wyświetlać się niepoprawnie, a w nie których skrajnych przypadkach mogą wyświetlać się z błędami a nawet mogą i spowodują blokadę systemu, gdy np. korzystasz z rozwiązań technologicznie przestarzałych, jak: Windows 98, czy Windows XP a od niedawna już Windows 8,9

Definicje.
Definicje dla poszczególnych Stref współpracy w ramach tworzenia skutecznych w działaniu Grup DOSTAWCÓW i Grup ODBIORCÓW w procesie rozbudowy struktur dla Grup - zakupowych oraz dla tworzonych od podstaw Grup sprzedażowych, organizowanych na potrzeby operacyjne dla działań szerokiej Grupy - handlujemy24.pl zawarte na tej stronie, są jedynie ogólnym zarysem działania Struktury, działania Grupy oraz poszczególnych Grup w Grupie.

Zachęcamy, ale też i zalecamy, aby w ramach owocnej współpracy, koniecznie przeczytać i właściwie zinterpretować definicje określające, czym jest Grupa - handlujemy24.pl, kim tak naprawdę są DOSTAWCY i ODBIORCY w Grupie - handlujemy24.pl oraz czym jest Grupa a w niej mniejsze Grupy, czyli co to są Grupy w Grupie?

Informacje zawarte na tej stronie są przedstawione w formie wielu zdefiniowanych instrukcji, które jedynie rysują szkic obrazu dla szerokiego definiowania zakresu działania Grupy - handlujemy24.pl, dlatego warto poznać szczegóły zawartej informacji, aby wiedzieć dokładnie - dlaczego Grupa, aby zrozumieć, jak współpracować w Grupie, z kim współpracować, a wszystko po to aby skutecznie z działania Grupy korzystać, jednocześnie jako DOSTAWCA do Grupy lub jako ODBIORCA z Grupy wnosić do Grupy wartości dodane...
Zaprojektowane tak instrukcje pozwolą, po zapoznaniu się ze szczegółami, poprawnie zarejestrować podmiot, właściwie zinterpretować zasady handlowania w Grupie i pozwolą rozpocząć proces integracji z tworzącym się w Grupie rynkiem, jakim już zarządza Grupa.

Przykład.
To jest Mapa handlowa dla działań Grupy - handlujemy24.pl - jest to Demo - Mapy. Demo, które w podstawowym zakresie utrwala wiedzę co to jest Mapa handlowa dla poszczególnych DOSTAWCÓW i ich ODBIORCÓW lub odwrotnie - co to jest Mapa handlowa dla poszczególnych ODBIORCÓW i ich DOSTAWCÓW?


Zanim się zarejestrujesz, zanim zadasz nam pytania koniecznie czytaj dalej instrukcje. 
Czytanie uchroni Ciebie a w konsekwencji również Grupę przed zagrożeniami wynikającymi z braku wiedzy, kim jesteśmy, czyli nadinterpretacji Twoich potrzeb, oczekiwań i odwrotnie.

 Aby skutecznie handlować w Grupie, aby skutecznie budować rynek pod potrzeby DOSTAWCÓW i ich ODBIORCÓW tworzących zamknięty rynek zaopatrzenia i zbytu, aby zbudowany rynek zaopatrzenia lub rynek zbytu wykorzystać skutecznie dla procesów kupna i sprzedaży, aby poprawnie zawiązać Grupę zakupową lub Grupę sprzedażową, muszą być spełnione warunki otwierające drogę do skutecznego handlowania w Grupie.
Tworzenie Grupy to długi i żmudny proces, oparty na Partnerskim podejściu do współpracy, gdzie DOSTAWCA i ODBIORCA ściśle i w długim horyzoncie czasowym ze sobą współpracują, niezależnie od intencji jednej ze stron - po prostu w Grupie współpraca każdej firmie się opłaca.

Kiedy skutecznie handlujemy w Grupie?
Aby handlować w Grupie DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW skutecznie, muszą być spełnione warunki, które po wdrożeniu zasad handlowania zaowocują efektami w skali od micro do macro.
Ten schemat oraz instrukcje pomogą zrozumieć Kim jesteśmy po za Grupą a Kim stajemy się gdy współpracujemy w Grupie - handlujemy24.pl?

Oto schemat.
Strefa współpracy - 1.

  • Strefa - 1. Grupa DOSTAWCÓW.

Wyprodukowałeś, zaimportowałeś, jesteś DOSTAWCĄ towarów, usług, czy informacji, czyli jesteś dla Grupy - handlujemy24.pl, tzw. pierwszą ręką - czytaj dalej.
Jeśli chcesz sprzedać Grupie bo szukasz ODBIORCÓW, jeśli chcesz wyzwolić szeroki popyt na oferowany przez siebie produkt, usługę, czy informację, jeśli chcesz z Grupą - handlujemy24.pl skutecznie pohandlować i równolegle do już zagospodarowanego rynku sprzedawać w Grupie - dołącz do Grupy w/g tej Strefy.
Strefa współpracy - 1.
Dołącz do Grupy naszych strategicznych DOSTAWCÓW...
Aby dołączyć skutecznie koniecznie zapoznaj się z zasadami dostaw, wypełnij formularz rejestrowy i czekaj na dalsze instrukcje.
Kogo dziś szukamy?
Jakich DOSTAWCÓW dziś szukamy?
Na te i inne podobne pytania dot. działalności Grupy DOSTAWCÓW w Grupie - handlujemy24.pl odpowiadamy na tablicy informacyjnej - Kalendarium., które w tej formie - upublicznionej jest jedynie przykładem (demo) i nie koniecznie odzwierciedla rzeczywiste potrzeby poszczególnych Grup ODBIORCÓW. Aby do Grupy DOSTAWCÓW w Grupie - handlujemy24.pl dołączyć i zaistnieć w Grupie - zarejestruj się wybierając opcję DOSTAWCA.
Przed rejestracją poznaj szczegóły na temat
Regulaminu, Poznaj zasady, Syganatariusze - kim są, Rynek, jak go tworzymy? Chmura, po co ją tworzymy?
Strefy współpracy.
Strefa współpracy - 2.

  • Strefa - 2. Grupa DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW. 

Potocznie nazywają nas POŚREDNIKAMI, jednak w układzie współpracy w Grupach w ramach działania Grupy - handlujemy24.pl, to zbyt duże uproszczenie, gdyż handlując (kupując i sprzedając w Grupie) można być i DOSTAWCĄ i ODBIORCĄ. dla poszczególnych Grup i ich DOSTAWCÓW lub ODBIORCÓW.
Kiedy stajesz się DOSTAWCĄ i ODBIORCĄ w Grupie?
W Grupie jesteś DOSTAWCĄ gdy jako ODBIORCA kupisz w Grupie towar i za pośrednictwem Grupy zakupiony towar wykorzystując siłę Grupy zbywasz.
Definicja kim jest w Grupie DOSTAWCA i ODBIORCA?
Nabyłeś w Grupie produkt w celu dalszej odsprzedaży, nabyłeś go w znaczącej ilości hurtowej, a teraz chcesz pohandlować nabytą masą towarową w dłuższej perspektywie z wykorzystaniem mocy całej Grupy, czyli gdy kupiłeś, szukasz sposobu aby błyskawicznie odsprzedać zakupiony towar, czyli aby handlować w Grupie musisz do danej Grupy dołączyć, bo chcesz z Grupą - handlujemy24.pl handlować zakupionym wcześniej towarem.
Gdy dołączysz do Grupy i nabywasz towar razem z Grupą - jesteś ODBIORCĄ, gdy za pośrednictwem Grupy sprzedajesz nabytą w Grupie masę towarową - jesteś w Grupie DOSTAWCĄ, gdy stale z Grupą współpracujesz, ciągle coś w Grupie kupujesz i ciągle coś za pośrednictwem Grupy sprzedajesz, stajesz się dla całej Grupy strategicznym jej DOSTAWCĄ i ODBIORCĄ ...
Jeśli chcesz (kupić i skutecznie sprzedać), jeśli chcesz handlować w Grupie w tej strefie Strefa współpracy - 2.
Rejestruj się wybierając opcję jako DOSTAWCA i ODBIORCA
Po zarejestrowaniu Danych czekaj na dalsze instrukcje.
Przed rejestracją poznaj szczegóły na temat
Regulaminu, Poznaj zasady, Syganatariusze - kim są?, Rynek, jak go tworzymy? Chmura, po co ją tworzymy?
Strefy współpracy.


Strefa współpracy - 3.

  • Strefa - 3. Grupa ODBIORCÓW.

Nie handlujesz, nie świadczysz usług, chcesz jedynie okresowo nabywać towary, przy pomocy i z pozycji Grupy, chcesz nabywać towar bezpiecznie, w drodze transakcji kupna - sprzedaży, ale będąc w Grupie liczysz na zakup po preferencyjnej, wynegocjowanej przez Grupę cenie - dołącz do Grupy naszych strategicznych ODBIORCÓW... i czekaj na dalsze instrukcje.
Rejestruj się wybierając opcję jako ODBIORCA..
Po zarejestrowaniu Danych czekaj na dalsze instrukcje.
Przed rejestracją poznaj szczegóły na temat
Regulaminu, Poznaj zasady, Syganatariusze - kim są?, Rynek, jak go tworzymy? Chmura, po co ją tworzymy?
Strefy współpracy.

Uwaga - dołączyć do Grupy zakupowej może każdy podmiot niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.
Jednak z przywileju korzystania z możliwości zakupu z Grupy, tym samym nabywania taniej, skorzystasz pod pewnymi warunkami, o szczegółach informujemy przy okazji organizowania Grupy zakupowej do której, gdy się zarejestrujesz otrzymasz stosowne zaproszenie (stosowny dostęp).
Oczywiście będąc ODBIORCĄ w każdej chwili możesz dołączyć do Grupy DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW w/g zasad współpracy dla poszczególnych Stref,
Strefa współpracy - 1.
Strefa współpracy - 2.

Strefa rejestracji.

KATALOG GŁÓWNY

GRUPA - KATALOG GŁÓWNY - BAZA DANYCH

GRUPA - DOSTAWCY

Comments