ДОБРЕ  ДОШЛИ 

 

в сайта, посветен на
 

 

Г Е Р М А Н С К А Т А   Н О В А   М Е Д И Ц И Н А®

 

 
и нейният откривател  д-р Рике Герд Хамер.
 
 

 

Тук ще намерите информация за това:
 

 

v  Какво представлява ГНМ и кой е д-р Хамер?

 

v  Какво представляват болестите и в частност ракът?

 

v  Каква роля играят микроорганизмите в живота ни?

 

v  Съществуват ли вируси?

 

v  Има ли смисъл ваксинирането?

 

 

 

Търсете и ще намерите ……, 

 

защото Истината ни прави свободни!