Somtime Home

ธรรมมะสวัสดี

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นแก่ผู้สนใจในพระธรรม

ชีวิตจะงามพร้อมสรรพต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ สะอาด - ส่วาง - สงบศีล - สมาธิ - ปัญญาและการค้นคว้าศึกษาแนวทางดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางพร้อมด้วยหลักธรรม - ไตรสิกขาเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นในการขับ เคลือน นาวาชีวิต ให้พ้นวัฏจักรข้ามถึงฝั่งสู่แดนนนิพพาน สาธุ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านชิวิตเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุ 4 ดิน - น้ำ - ลม - ไฟ หาก 4 อย่างนี้แตกแยกออกจากกันนั่นแหละคือการกลับคืนสู่ธรรมชาติ กว่าจะก่อตั้ง Some Home โทรมหนักหนาเพื่อประชาและปวงชนพ้นโลกีย์ดัดนิสัย ใครไม่เชื่อ - ใครไม่ฟังไม่เป็นไรชาติหน้าไซร์รับ{กรรมเวร}เช่นนั้นเอยโลกมนุษย์ทรุดหนัก{ไร้แก่นสาร}วันวานนั้นดีแท้จริง ๆ หนอไร้มลพิษ - คนมีจิตดีไม่ป้อยอวันนี้หนอโลกมนุษย์ทรุดหนักเอย

เว็บไซต์ Sometime Home เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ แบ่งตามหมวดหมู่ดังที่เห็นใน หน้า{Index}และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งดูโดยผิวเผินก็เหมือน ๆ เว็บ ฯ ทั่ว ๆ ไปแต่ความแตกต่างคือ เรามีมิตรภาพและไมตรี มอบให้ด้วยความจริงใจ พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว แปลว่า...บัณฑิต ย่อมอุทิศตนเพื่อหมู่ชน...อนึ่งข้อมูลในเว็บ ฯ นี้ก็มาจากแหล่งอื่น ๆ บ้าง คัด - ลอกออกมาจากในหนังสือบ้าง{ใช้พิมพ์ออกมาจากในหนังสือ}ภาพถ่าย - ก็ถ่ายมาเองจึงต้อง - สงวนลิขสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ - ดัดแปลง - นำไป POST เล่นด้วย ความคึกคะนองSometime แปลว่า 時々 = บางครั้ง คำว่า"บางครั้ง"นั้นมีความหมายว่าไม่แน่นอน ทุกสิ่งไม่จีรังยั่งยืนดัง

สุภาษิตสากลว่าไว้ดังนี้{In every Beginning Think Of the End} บ้านหลังน้อย Sometime Home แห่งนี้ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตและความจริงใจ...ด้วยความเคารพ...จาก Sometime Home เว็บไซต์ Sometime Home ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ๕ ปี ๒๕๕๔ ก็เป็นเวลานานมาแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ก่อตั้งได้พยายามสรรหาสาระทั้งทางโลกและทางธรรมมาแบ่งปันกันโดยมี พี่ ฐิตา เป็นต้นแบบแห่งความดีงาม พี่ ฐิตา คือใคร ? พี่ ฐิตา คือ ผู้อาวุโสสูงสุดที่ทุกคนเคารพนับถือการก่อตั้งเว็บ ฯ Sometime Home ก็ได้แรงบันดาลใจจากการ

ศึกษาเว็บ ฯ แนวอื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะลอกเลียนแบบมาทั้งหมด...ด้วยรักจาก 時々๛कभीकभी๛ หมายเหตุ...ต้องขอบพระคุณ พี่ ฐิตามา ณ.โอกาสนี้ถ้าไม่มีพี่ ฐิตา Sometime Home ก็คงจะก่อตั้งเป็นรูป - เป็นร่างไม่ได้เนื้อหาต่าง ๆ เรานำมาแบ่งปันกันโดยไม่จำกัดว่าชนชาติใด เพราะ เราเป็นผู้ร่วม เกิด - แก่ - เจ็บ - ตาย ทั้งหมด - ทั้งสิ้น เพราะว่าเราเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าข้อมูลในเว็บ ฯ แห่งนี้ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารทางธรรม บทความต่าง ๆ ยกเว้นภาพถ่ายที่ต้องสงวนลิขสิทธิ์ไว้เว็บไซต์มีทั้งไฟล์เอกสารและไฟล์ เสียงธรรมซึ่งได้มาจากครู - อาจารย์เราจะพัฒนาต่อไปเท่าที่จะพัฒนาได้

มัชฌิมประภาสปุญสถาน

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัย เกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืน จิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้ มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ

ปลายฝน - ต้นหนาว — 23 ก.ย. 2018, 16:29:31

เรียนรู้ — 16 พ.ค. 2018, 13:40:17

พุทธวจน ตอนเดรัจฉานวิชา — 3 ธ.ค. 2016, 16:03:05

ธรรมนิพนธ์ — 29 พ.ย. 2016, 13:57:55

หลักธรรมน่านำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ — 21 พ.ย. 2016, 16:57:03

สนทนาธรรม — 4 พ.ย. 2016, 9:26:00

กฏแห่งกรรม — 30 พ.ค. 2016, 6:38:11

พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้อะไร — 29 พ.ค. 2016, 16:47:42

รายการบ้านธรรมมะที่นนทบุรี — 29 พ.ค. 2016, 13:57:40

胸有成竹 — 15 พ.ค. 2016, 10:22:33

มิจฉาสมาธิ — 15 พ.ค. 2016, 8:13:12

ผลแห่งความดี — 11 พ.ค. 2016, 16:18:04

ชีวิตคือการต่อสู้ — 11 พ.ค. 2016, 14:29:46

การอ่านคือหัวใจในการพัฒนา — 9 พ.ค. 2016, 16:49:16

สุภาษิตที่น่าสนใจจากพระไตรปิฏก — 9 พ.ค. 2016, 15:49:07

ความสุข — 9 พ.ค. 2016, 12:40:27

พุทธจริยา — 9 พ.ค. 2016, 11:00:25

ท.เลียงพิบูลย์ — 9 พ.ค. 2016, 10:56:07

ชีวิตงาม ตอนที่ 3 — 8 พ.ค. 2016, 16:02:51

ชีวิตงาม ตอนที่ 2 — 8 พ.ค. 2016, 12:54:01

ชีวิตงาม ตอนที่ 1 — 8 พ.ค. 2016, 12:00:08

อุปัฏฐากหลวงปู่มั่นตอนป่วยเป็นวัณโรค — 6 พ.ค. 2015, 7:28:10

กิเลสหลบ — 17 เม.ย. 2015, 15:43:21

อมตะธรรม หลวงปู่โต พระอรหันต์อยู่ในบ้าน — 17 เม.ย. 2015, 5:33:40

富快樂 — 28 ก.พ. 2015, 10:25:00

สะพานข้ามแม่น้ำไปฝั่งธนบุรี — 11 ม.ค. 2015, 11:05:40

อำเภอ เมืองนนทบุรี — 30 ก.ย. 2014, 5:05:46

พระโปฐิละ — 28 ส.ค. 2014, 9:15:21

โทษของการเป็นขโมย — 28 ส.ค. 2014, 5:21:25

เสียงเพลงจากใจ — 28 ส.ค. 2014, 3:31:50

การทำใจ — 28 ส.ค. 2014, 2:32:45

为什么我们让心灵是垃圾。 — 16 มิ.ย. 2014, 14:34:00

ซีรีย์ธรรมมะไฟนอล — 18 พ.ค. 2014, 1:38:44

สังขารนิมิตร — 14 พ.ค. 2014, 12:50:55

ทางลัด - ทางรอดสังโยชน์ ๑๐ และบารมี ๑๐ — 6 พ.ค. 2014, 12:25:57

บทกลอนสอนใจ — 6 พ.ค. 2014, 10:05:02

Wake - up Sermon — 6 พ.ค. 2014, 6:43:24

มหานรก มี ๘ ขุม — 4 พ.ค. 2014, 2:50:35

ข้อเปรียบเทียบที่ไม่เสียเปรียบ — 22 เม.ย. 2014, 5:19:09

เก็บมาเล็กน้อยเก็บตกมาบ่อย ๆ เก็บธรรมมาเยอะ episode 1 — 13 เม.ย. 2014, 15:07:40

ความตายคืออะไร — 12 เม.ย. 2014, 13:58:05

วิสาขมงคลวิถี — 12 เม.ย. 2014, 10:13:31

วันสงกรานต์กับพุทธศาสนา — 12 เม.ย. 2014, 6:24:41

เป็นเรื่องราวดี ๆ — 10 เม.ย. 2014, 16:28:57

ความศิวิไล — 9 เม.ย. 2014, 16:54:19

ความศรัทธา — 9 เม.ย. 2014, 13:46:21

โลกทั้งผองพี่น้องกัน — 9 เม.ย. 2014, 0:06:12

ผู้ที่ก้าวก่อนจะนำหน้า — 7 เม.ย. 2014, 11:18:05

พระพุทธเจ้าบอกให้เราหยุด — 7 เม.ย. 2014, 9:45:17

ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมที่มีขณะนี้(คัดบางส่วนมา) — 7 เม.ย. 2014, 9:03:31

แสวงหาความสงบ — 7 เม.ย. 2014, 8:21:17

อานิสงค์ของการสวดมนต์ — 6 เม.ย. 2014, 14:01:55

มิตร ชัยบัญชา — 6 เม.ย. 2014, 13:45:14

ปลอดโปร่ง — 6 เม.ย. 2014, 13:20:28

ภาพเก่าเล่าเรื่อง — 6 เม.ย. 2014, 12:50:55

วัญจกธรรม (ธรรมเป็นเครื่องหลอกลวง) ๓๘ ประการ — 6 เม.ย. 2014, 12:29:30

ปัญญ์ธรรม — 6 เม.ย. 2014, 8:22:39

คำสอนสมเด็จพระสังฆราช — 4 เม.ย. 2014, 14:53:32

ถูก - ผิด — 4 เม.ย. 2014, 6:47:35

ที่ตั้งจิตไว้ชอบ — 3 เม.ย. 2014, 15:04:58

ประโยชน์จากการฟังพระธรรม — 3 เม.ย. 2014, 14:50:30

เรื่องราวของนางสุชาดา — 3 เม.ย. 2014, 14:33:17

สะสมความเห็นถูก — 2 เม.ย. 2014, 8:48:50

พระอานนท์พุทธอนุชา — 2 เม.ย. 2014, 6:56:52

ไม่มีที่พอสำหรับเก็บ(กิเลส) — 2 เม.ย. 2014, 5:50:33

มนต์ขลังแห่ง กู่เจิ้ง — 2 เม.ย. 2014, 5:21:22

บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ของไทย — 2 เม.ย. 2014, 4:54:59

เก็บตกจากถังขยะ — 2 เม.ย. 2014, 3:50:26

กฏแห่งกรรม — 1 เม.ย. 2014, 19:08:24

โรคเบาหวาน — 1 เม.ย. 2014, 19:01:57

กฏแห่งกรรม — 1 เม.ย. 2014, 18:47:38

ปัญญ์ธรรม — 1 เม.ย. 2014, 18:25:30

กลัวโจรจึงระวังโจร — 1 เม.ย. 2014, 17:37:18

หนังสือเป็นยารักษาความโง่ — 1 เม.ย. 2014, 17:22:45

มหันตภัยสึนามิ — 1 เม.ย. 2014, 16:59:00