Water voor Afrika

Post date: Oct 6, 2010 10:55:18 AM

Onderstaand werk is gemaakt op een bladzijde uit een zogenaamd 'vriendenboek' van de organisatie Wat-af. Het boek zal te zijnertijd te koop zijn om een opbrengst te genereren voor water projecten in Afrika. Afrika is een groot continent met vele landen, waar ernstig water tekort kan ontstaan in sommige streken.

De organisatie WATAF wil zich inzetten voor het ondersteunen van projecten die er op gericht zijn het water-probleem constructief aan te pakken.

Zo bereikte mij eens het verzoek om een schilderij te maken in een Vrienden boek. Als onderwerp heb ik gekozen voor een situatie in Afrika waar ikzelf ben geweest, een bezoek heb gebracht aan de mensen uit het dorp en heb gezien hoe de mensen in droogte levend hele einden moeten lopen om water te halen.

In dit schilderij breng ik dit in beeld.

Ik ben van plan naar aanleiding van deze 'schets' een groot schilderij te maken van deze scene.

Ik ben onder de indruk geraakt van het vermogen van deze mensen in Afrika, hun lot te dragen en er het beste van te maken. Ik kon het moeilijk uithouden in die droogte, zo verwend als ik ben met water vocht en regen in ons kikkerlandje.

Soms zuchtend en pauzerend zwoegden wij ons met kleine flesjes water bevooorraad, waar we zuinigjes uit nipten van de lodge naar het dorp en weer terug.

Buiten zagen we de plaats waar de dorpelingen samen komen bij een bron of put, om hun dagelijkse voorraad water te halen. een moeizaam bestaan.