Rita - Interesses en tips

Op deze pagina komt dan van alles te staan over wat me boeit en bezighoud en daar aan gekoppeld kan dan een linken pagina komen.

Wat ik in ieder geval erg leuk vind, is het netwerken. Het ontmoeten van mensen en in contact blijven met groepen in de sfeer van kunst of maatschappelijke belangen

Zo ben ik altijd wel aangesloten geweest bij verenigingen van diverse aard.

In mijn middelbare schooltijd was dat de jeugdbond voor natuurstudie.

Ten tijden van mijn HBO opleiding was ik betrokken bij het humanistisch verbond en en heb ook in het huis van bewaring in Alphen aan de Rijn als gast van een humanistisch geestelijkverzorgster meegedaan aan voorbereiden en begeleiden van activiteiten in het kader van de geestelijke verzorging en zingeving. Ik ben ong. in 1984 actief geworden bij de WvA, werkgemeenschap voor Astrologen en heb ik veel geleerd en weer doorgegeven sindsdien van mijn inzichten en het gedachtengoed.

Later ook bij het theosofisch genootschap cursussen gevolgd, waar ik aan het einde tot de conclusie kwam dat het me allemaal te rationeel was. Al heeft het mijn denken ook gevormd.

Ik raakte geinteresseerd in de Remonstrantse broederschap wegens mijn wortels in mijn familiegeschiedenis en mijn behoefte zingevingsvragen te delen en te ervaren. Zo kwam ik terecht in vrijwilligerswerk op het gebied van activiteitenbegeleiding en werd langetijd één van de vrijwilligers die invulling gaven aan kinderactiviteiten op de zondagochtend. Waar ik kinderen via vertelde verhalen stimuleerde en aanmoedigde tot beeldende expressie. Op welke manier zij vorm konden geven aan hun gedachten en leren reflecteren van hun zich ontwikkelende bewustwording van van de wereld waarin zij/wij leven en het ontplooien van eigen visie en opvatting.

Met het groter worden van mijn kinderen verdween het lemenet opvoeding en bewustwording meer en meer op de achtergrond. Tot ik op zeker moment het ontwerpen en bijhouden van de website van de remonstranten op me nam. Waar het beeldende aspect en het weergeven van de karacteristiek van gebouw gemeente en muzikaal huis het object van mijn aandacht werd.

Nadat ik mij op kunstzinnig gebied meer en meer ging ontplooien zocht ik ook aansluiting met kunstenaars in mijn directe woonomgeving en sloot me aan bij kunstkring BeeKk. Het directe contact is beperkt tot de tijd die ik over heb naast werk in de begeleiding van mensen die in hun persoonlijke leven vastgelopen zijn, maar ik probeer actief mee te doen aan het bijdragen aan de vereniging.

Mijn internet activiteiten kan ik makkelijker van huis uit doen en zo zijn mijn netwerken op het WWW gegroeid. Als is het persoonlijke contact en uitwisselen ook hier gelimiteerd. een mens moet immers ook zorgen voor brood op de plank. En mijn schilderwerk wil ik ook zo veel mogelijk de ruimte geven.