Over Camphuijsen Art

Geboren uit levensvreugde een particulier initiatief.De ontstane behoefte om gevoelens en emoties, indrukken en impressies actief beeldend weer te geven is niet meer te stuiten.

Behalve het individuele proces van Schilderen wil Camphuijsen Art ook ruimte maken voor coaching. Levens ervaring en beelddenken vraagt om meer; het willen begeleiden van anderen in hun eigen proces. Ieder individu heeft toch een heel unieke wijze van uiten, maar de vrijheid om te experimenteren vraagt soms om een zetje van buiten af. In groepsverband wil Rita leiding geven aan het ontwikkelen van beeldende expressie van anderen. Zodanig dat de deelnemers aan een workshop gaan ontdekken wat en hoe zij vorm kunnen geven aan wat er leeft in henzelf. Gebruik makend van beeldende begrippen en voorbeelden van anderen leert zij hen penseel, potlood of krijt naar eigen hand te zetten.

  • In de werk/leefruimte van Rita Camphuijsen ontstaan olieverfschilderijen. Zij bestaan uit kleurrijke beelden waarin de natuur en de mens een grote rol speelt. Het maakt een foto-realistische indruk, wat zo is omdat Rita op zoek is naar de details die mogelijk maakten dat het magische dat zij ziet te voorschijn kan komen in de vorm. Geraakt door het 'leven' in mens en dier in de wereld om haar heen. Licht, lucht, ruimte in vele vormen spreken haar aan. Geschilderd in vele hoedanigheden. Of héél persoonlijk en zeer individueel of in algemeen maatschappelijke thema's.

Ik wens u veel lees en kijkplezier op deze website.

Wilt u direct meer van mijn schilderijen zien, doorzoek dan mijn Portofolio