Rita Camphuijsen - "Director of Design"

Het verzorgen van mijn websites en ontwerp heb ik geheel in eigen hand. Al maak ik gebruik van hulpmiddelen en webmodellen. Ik pas ze aan naar eigen goeddunken en val er op terug al s ik een techniek niet beheers. Maar ik verzorg zo veel ik kan mijn eigen PR en publicaties

Ik ben begonnen met het ontwikkelen van mijn digitale vaardigheden zodra het internet voor een groter publiek toegankelijk werd en heb door trial and error mezelf de meeste vaardigheden aangeleerd.

Ik denk dat dat ook een rode draad is in mijn leven, het "praktjk leersystheem" zoals dat inedertijd op de Jelburg al een leerstijl was waarvoor je kon kiezen. Het gaat dan meestal zo, dat ik de beschikking krijg over materiaal en aldoende ga ontdekken hoe ik het naar mijn hand kan zetten. Dan maak ik het me zo goed als mogelijk eigen.

Digitaal nieuws — Mar 2, 2011 9:20:45 PM

Website ingericht — Jul 14, 2010 12:23:09 PM