SafeStorage Monitor

Какво се случва с вашия продукт по време на съхранение и транспорт?

 

SafeStorage Monitor извършва измерване, записване и съхраняване на данните за активност на водата и температурата от пет SafeStorage сензори, които могат да бъдат поставени в опаковки, контейнери, силози, складове, камери, или навсякъде, където имате нужда от непрекъснат мониторинг на активността на водата.

 

Измерените данни се прехвърлят безжично в компютър посредством софтуер, разработен от Decagon (DataTrac software).

 

SafeStorage Sensor                   SafeStorage Quick Check        SafeStorage Datalogger

                                                     

 

Начало

Апарати

Теория

 

Биоевибул ООД
София,
тел./факс: 02-9559539
моб.: 0888-625915

 

Запитване

SafeStorage Monitor е идеален за:

  • изследване на свойствата на опаковките по време на съхранение на продуктите.
  • изследване на срока на съхранение, чрез използване на реални данни.
  • изследване на влиянието на температурата върху активността на водата по време на съхранение и транспорт.
  • мониторинг на зърно по време на съхранение.
  • мониторинг на влагата в зали/тунели за опушване.
  • мониторинг на влагата в зали/стаи със специални климатични изисквания

Спецификация  
Memory Storage:
Non-volatile Flash Data.
Data Storage:
1MB (scan rates of 1/min to 1/day), >36800 data scans.
Software Interface:
SafeStorage DataTrac.
Power Requirements:
5 AA alkaline batteries.
Enclosure:
Weatherproof, impact-resistant.
Operational Environment:
-40°C to 60°C, up to 100% humidity.
Dimensions:
20.2 x 13.3 x 5.5cm
(8.0 x 5.2 x 2.2in)
Communication:
Standard dedicated RS232 Port, Optional 900MHz or 2.4GHz spread spectrum RF (EM50R only) data radio communication with >100 loggers to one base station (requires a DataStation accessory).