Aw - Meters


Апарати за измерване на Aw

 

начало    теория 

 

AquaLab 4TEVнов лабораторен апарат за измерване на водната активност на продукти, които съдържат голямо количество летливи компоненти, такива като пропилен гликол и етанол

AquaLab 4TEнов лабораторен апарат за измерване на водната активност при контролирани температурни условия

AquaLab 3TE: Най-популярния инструмент за измерване на Aw - с вътрешен контрол на температурата.

AquaLab 3: Стандартен лабораторен инструмент за измерване на Aw.

AquaLab LITE: Междинен модел за измерване на Aw.

Pawkit: Преносим (портативен) инструмент за испектори, контрольори, технолози, одитори.

SafeStorage Monitor: Система за непрекъснат мониторинг на Aw и температурата по време на съхранение и транспорт:

DA7200: комплексно измерване на Aу, мазнини, протеини, влага, др.

Aquasorp Isotherm Generator: Достъпен метод за генериране на сорбционни изотерми на влагата за време много по-кратко от традиционните методи

KD2, KD2 Pro Thermal Properties Analyzers: Измерване на важни термични характеристики на твърди и течни продукти

 

<Запитване>

 

Начало               Теория