Dollar and Cent


Долари и центове:

История за кучешка храна

 

Начало        Апарати       Теория

Активността на водата ви дава възможност да контролирате всички аспекти на качеството и безопасността: от развитието и растежа на микроорганизмите, през срока на съхранение, текстурата, миграцията на влагата до сбиването и спичането.

Когато вие сте наясно с цялата картина, вие можете да приспособите вашата рецепта като подобрите качеството и едновременно с това увеличите вашата печалба.

Ние познавахме един производител на храни за домашни любимци, който предлагаше своите продукти с влага 6 %. Защо? Защото при тази влага той никога не беше имал проблеми със съхранението на продуктите. Той имаше безопасни продукти.

Ние показахме на този производител, че при тази влага той губи от своята печалба. Активността на водата на неговия продукт беше 0,50. Малко допълнителна информация показваше, че той може да произвежда качествен и безопасен продукт с активност на водата 0,65. Това е границата, под която не се наблюдава развитие на плесени. При тази стойност за активност на водата измереното влагосъдържание беше 9 %.

Без да знаем точната себестойност на неговите продукти ние можем да предположим приблизително разликата в печалбата при продукт с активност на водата 0,50 и 0,65 респективно.

Ние изчислихме, че ако той:

  • произвежда 9 000 kg продукти на час;
  • работи по 16 часа на ден, пет работни дни в седмицата;
  • продава продукта по 40 цента за килограм и
  • увеличи активността на водата от 0,50 до 0,65 ще продава допълнително 851 535 kg повече годишно и ще генерира допълнителна печалба от 340 614 долара.

И всичко това само защото беше увеличил количеството на водата без да променя стабилността и качеството. На всеки 100 т. готов продукт, той продаваше 3 т. вода. Показателят активност на водата го направи по-богат и по-сигурен в своята продукция.

 

<Запитване>