Food Safety & Quality


Безопасност и качество на продуктите

Разлика между „активност на водата” и „съдържание на вода”

 

Начало        Апарати       Теория

Много производители на храни се опитват да контролират безопасността на своите продукти чрез измерване на влагата. Съдържанието на вода е важна качествена и количествена характеристика, но когато се разглежда безопасността на продуктите, съдържанието на вода за добро или лошо само може да ни въведе в заблуждение.

Съдържанието на вода е нищо друго освен количество: количеството на водата в продукта.

Активността на водата се отнася до качеството.

БЕЗОПАСНИТЕ СТОЙНОСТИ НА АКТИВНОСТ НА ВОДАТА СА ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ ХРАНИ.

В следната Таблица са представени стойностите за активност на водата, под които посочените микроорганизми не се развиват. И тази таблица е валидна за всички продукти, независимо дали тава е храна за хора или животни.

Следващите четири истории показват защо активността на водата, а не водното съдържание е ключов показател за качеството и безопасността.

 

Начало        Апарати       Теория

<Запитване>