Møtevirksomhet

Det er gudstjeneste i kirken hver søndag formiddag fra kl. 10. Tjenesten er åpen for alle. For nærmere informasjon, se tjenestelisten for Kristiansand og Egersund.

I tillegg har menigheten ukentlige møter i vinterhalvåret. Møtene er åpne for menighetens medlemmer.

Mandagsmøtene holdes hver mandag fra kl 19.30 - 21.00 i vinterhalvåret og ledes i Kristiansand av forstander Tormod Aamodt og i Egersund av lærer Ulrik Helleland. På møtene samtaler de unge om tro, lære og liv, og aktuelle spørsmål knyttet hverdagsliv, skole og likn.


Onsdagsmøtene holdes hver onsdag fra kl 19.30 - 21.00 i vinterhalvåret og ledes i Kristiansand av forstander Sigmund Aamodt og i Egersund av forstander Ragnar Eigestad. På møtene leser forstanderen en bibeltekst og holder en kort innledning over teksten. Etterpå har møtedeltakerne en åpen samtale om innholdet i teksten.

I tillegg organiserer menighetene Fellesmøte hver år. På Fellesmøtet avgjøres prinsipielle saker, og det samtales om saker som er av felles interesse knyttet til kristen tro og etikk. Samtalen fra Fellesmøtet refereres, og referatet deles ut til alle voksne medlemmer. Det er holdt Fellesmøte (tidligere Årsmøte) hvert år siden 1890.